Lista Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty:

Do OSKKO należy 5082 osoby - stan na 30 marca 2018 r. 

Lista członków Stowarzyszenia - PDF
   
Członkowie OSKKO według specjalności - wykres
   
Kontakt w sprawie aktualizacji/poprawy danych

 

Komunikat

Informujemy, że lista OSKKO nie może służyć nikomu do celów marketingowych, akwizycyjnych itp.
Dane osób tu wymienionych zostały udostępnione OSKKO - tylko do celów stowarzyszeniowych.