Materiały są przeznaczone do swobodnego wykorzystania do celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły.
Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.
Joanna Jasiak, Izabela Leśniewska, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Materiały dodatkowe:

Analiza badania podstawy programowej (pdf) - dziękujemy autorom narzędzia - dyrektorowi, Dorocie Kuleszy,
i nauczycielom Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim

Arkusz hospitacji diagnozującej (pdf)

Kalendarz roku szkolnego na lata 2011-2029 - szablon (pdf)

Kalendarz roku szkolnego V LO 2012-2013 (pdf)

 

Czas pracy nauczyciela. Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela.
Ewa Halska, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Decyzje kierownicze w szkole.
Jacek Rudnik, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Jak wybrać dobrze szkolenie dla mojej szkoły?
Danuta Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli.
Jacek Strzemieczny,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Najważniejsze zadanie dyrektora szkoły.
Jacek Strzemieczny,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Program: e-tornister. Pokaz dobrej praktyki wdrażania edukacji cyfrowej.
Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. Jarosław Urbaniak.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

 

„Jak budujemy cyfrową szkołę?”. Prezentacja dobrej praktyki.
Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

„Pomysły na promowanie zdrowia nauczycieli"
Jacek Pyżalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. 
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Programy:  e-nauczyciel, e-uczeń, e-szkoła, e-podręcznik.
Krzysztof Wojewodzic, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Cyfrowa Szkoła - pobierz prezentację (pdf)

 

E-podręczniki do kształcenia ogólnego - pobierz prezentację (pdf)

 

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS.
Prof. Rafał Piwowarski, IBE, Entuzjaści Edukacji.
 

Pobierz broszurę (pdf)

 

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Adwokat Katarzyna Mrozicka-Bąbel, ekspert współpracujący z VULCAN sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Prawdopodobne organizacyjne i finansowe skutki postulowanych zmian w Karcie Nauczyciela.
Mariusz Tobor – menedżer ds. doradztwa oświatowego w VULCAN sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Coaching we wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli.
Marzenna Skoczylas Bajeńska.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Praca zespołowa w szkole.
Katarzyna Leśniewska, Małgorzata Pomianowska. Wydawnictwo RAABE.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Dyrektor szkoły – bardziej nauczyciel czy bardziej menedżer?
Radosław Wiktorski, ekspert ds. zarządzania oświatą, VULCAN sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?
Paweł Stępień, Małgorzata Jastrzębska, Funmedia Sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Prezentacja Programu Rozwoju E-learningu "Narodowy 2.0".
Bartłomiej Postek. Funmedia Sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Warsztaty z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy użyciu systemu informatycznego EdPlan™.
Public Consulting Group  
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Praca z danymi jako metoda identyfikacji obszarów wymagających doskonalenia w szkole. 
Public Consulting Group
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Dyrektor jako lider zmian organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Public Consulting Group
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Diagnoza problemu jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole.
Public Consulting Group
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

 

Stanowisko OSKKO ws. istotnych problemów edukacji 2012
stanowisko ws. statusu nauczyciela
 

Pobierz stanowisko (pdf)

stanowisko ws. statusu dyrektora
 

Pobierz stanowisko (pdf)

stanowisko ws. nadzoru pedagogicznego
 

Pobierz stanowisko (pdf)