WIZYTA W MODUŁOWYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU COLUMBUS WE WROCŁAWIU

Jedną z form uczestnictwa w Kongresie, zaproponowaną przez organizatorów, były wyjazdy studyjne do modułowego Publicznego Przedszkola Columbus we Wrocławiu. Okazało się, iż chętnych na ten wyjazd nie brakowało.

Uczestnicy byli żywo zainteresowani nie tylko kosztem budowy takiego przedszkola (łącznie z wyposażeniem), ale także środkami przeznaczonymi na jego utrzymanie (zwłaszcza ogrzewanie).

Podczas wizyty omawiano również problemy związane m.in. z przygotowywaniem żywienia zgodnie z najnowszymi wytycznymi, organizacją pracy i pobytem dzieci w przedszkolu. Wiele pytań padało odnośnie nocy filmowych w przedszkolu, nocnych spotkań dzieci z Mikołajem, czy też „zielonych przedszkoli” – wyjazdów kilkudniowych z wychowawczyniami bez rodziców.

Zadawaniu pytań sprzyjała otwartość panująca podczas wizyty oraz życzliwość gospodarzy, zwłaszcza Pani dyrektor, Beaty Rączki, która oprowadzając nas po przedszkolu, opowiadała o podejmowanych w jej placówce działaniach.

Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy między dyrektorami, a tym samym zapowiedzią kolejnych wymian między przedszkolami – dziećmi i pracownikami.