Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

 
  > Co działa kiedy nic nie działa - trudne zachowania uczniów w szkole. Przemoc rówieśnicza. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu pobierz plik  
 

>

Cele i zadania szkoły w statucie w związku z kontrolą zarządczą. Dr Antoni Jeżowski

pobierz plik

 
  > Dyrektor szkoły: przywództwo i zarządzanie. Prof. dr Antoni J. Jeżowski, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

pobierz plik

 
 

>

Rozwój kompetencji przywódczych nauczycieli. Dr Chris Ingate, University of Cambridge

pobierz plik

 
  > Dyskusja nad egzaminami zewnętrznymi. Wojciech Małecki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu pobierz plik  
 

>

Program Nauki Zachowania (PNZ). Katarzyna Salamon-Bobińska, Norbert Karaszewski - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA

pobierz plik

 
  > Samorządowy nadzór nad oświatą. Ewa Czechowicz, OSKKO pobierz plik  
  > Koszt różnych rozwiązań organizacyjnych oświaty samorządowej. Ewa Czechowicz, OSKKO pobierz plik  
  > Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Ewa Czechowicz, OSKKO pobierz plik  
 

>

Zmiany w statutach szkół. Jacek Rudnik, OSKKO

pobierz plik

 
 

>

Uchwała Nr 147/15/16 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 3
w Puławach w sprawie uchwalenia statutu gimnazjum

pobierz plik

 
 

>

Edukacja zróżnicowana, czyli chłopcy i dziewczęta osobno. Leszek Ossowski, OSKKO, dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum pobierz plik  
 

>

Alternatywy 4 lub cztery sposoby na efektywną komunikację z POKOLENIEM X, Y, Z. Marek Lecko, dr Dorota Gajda-Szczegielniak pobierz plik  
 

>

Bukowy Dom. Naturalna Szkoła. Magdalena Bacławska

pobierz plik

 
 
CO DZIAŁA KIEDY NIC NIE DZIAŁA - O TRUDNYCH ZACHOWANIACH W SZKOLE.  Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.