powrót

Konferencja "Zarządzanie Oświatą" w Warszawie
 

10 października 2003r w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Warszawie (dawniej Forum) odbyła się kolejna konferencja z cyklu Zarządzanie Oświatą. Poruszono tematy:
  • Statuty szkół - ograniczenia prawne - dr Antoni Jeżowski,
  • Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły w zakresie rachunkowości i finansów - Daniel Wojtacki,
  • Sieć informatyczna w służbie zarządzania szkołą i dydaktyką - dr Jan Polak
  • Wskaźniki diagnozy osiągnięć uczniów - Janusz Mulawa,

 

Na konferencji stawili się liczni członkowie OSKKO. Jak zwykle funkcjonowało stoisko Stowarzyszenia gdzie można było się z nami spotkać, porozmawiać.

 

Dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar, przeprowadził podczas konferencji prelekcję, w której zaprezentował OSKKO, jego cele, formy działalności. Opisał też sposoby współpracy uczestników Forum OSKKO www.oskko.edu.pl/forum

 

Przy stoliku OSKKO zebrała się grupka jego członków. Zachęcamy sympatyków i członków Stowarzyszenia do zajrzenia do nas na następnych konferencjach. Zależy nam na tych kontaktach.

Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Lipiński - KR OSKKO (Warszawa),  Agata Kołodziejczyk (Warszawa), Elżbieta Rakoczy (Warszawa),  Bożena Dobosz-Byjoś (Rzeszów), Hanna Jakubek (Skawina), Ewa Czechowicz - Zarząd OSKKO (Rzeszów), Krystyna Zarzecka (Mordy)


 

Podczas spotkania można było zapisać się do stowarzyszenia (AgataK).

 

  Marek Pleśniar (Olsztyn), Alfred Bajena (Siemiatycze), Hanna Jakubek, Krystyna Zarzecka, Ewa Czechowicz.