powrót

X spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń nauczycielskich.

 

W dniach 22 i 23 maja 2003 roku w Ośrodku Szkoleniowym CODN w Sulejówku odbyło się X spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń nauczycielskich. Organizatorem był Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Ośrodków Doradztwa Metodycznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS", Polskie Stowarzyszenie Montessori, Stowarzyszenie Edukatorów, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Organizacyjnego Szkół, Polskie Towarzystwo Surdopedagogiczne, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów.

Punkty harmonogramu:

  • Rozpoczęcie spotkania - współpraca CODN ze stowarzyszeniami nauczycielskimi w 2003 r.
  • Praca członków zarządów stowarzyszeń nad zasadami współpracy z CODN i między stowarzyszeniami
  • Przygotowania do konferencji stowarzyszeń nauczycielskich planowanej na październik 2003 r.
  • Projekt Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - co wynika z ustawy dla funkcjonowania organizacji pozarządowych - wykład Zbigniewa Wejcmana

  • Prezentacja nt. celów wyznaczonych przez Komisję Europejską UE dla edukacji - Elżbieta Tołwińska-Królikowska

  • Przygotowania do konferencji stowarzyszeń nauczycielskich planowanej na październik 2003 r.

  • Przygotowania do konferencji stowarzyszeń nauczycielskich planowanej na październik 2003 r.

Ustalono zadania dla stowarzyszeń dotyczące konferencji.

OSKKO podjęło się prowadzenia na konferencji grupy dyskusyjnej "Stowarzyszenia nauczycielskie partnerem merytorycznym władz oświatowych"

We wrześniu odbędzie się spotkanie robocze przed konferencją

  .
 

 

   
 

Marek Pleśniar