powrót

 


Seminarium "Zawód - dyrektor szkoły", Szczecin, 17 listopada 2003r.
 

17-10-2003r odbyło się drugie seminarium z cyklu Zarządzanie Oświatą.  któremu nadaliśmy tytuł "Zawód - dyrektor szkoły".

Przedstawiciele OSKKO odpowiadali w nim za merytoryczną stronę przedsięwzięcia, mając kolejną możliwość popularyzowania Stowarzyszenia oraz jego idei.

Patronat medialny nad spotkaniem objął Dyrektor Szkoły.

Udział wzięło ok. 150 dyrektorów, wicedyrektorów placówek oświatowych, wizytatorów z Pomorza Zachodniego.

(kliknij aby powiększyć)
 

Podczas seminarium poruszono głównie tematy omawiane równolegle w artykułach* w Dyrektorze Szkoły.


Nadzór pedagogiczny w świetle projektu nowego rozporządzenia.
 

 

Joanna Berdzik (prezes OSKKO) mówiła o kształcie projektu, zadaniach dyrektora szkoły, szkolnym systemie mierzenia jakości, raporcie z wewnętrznego mierzenia jakości. Równolegle w Dyrektorze Szkoły wydrukowano artykuł na ten temat, autorstwa prowadzących zajęcia przedstawicieli OSKKO. Z ostatnich kontaktów z urzędnikami MENiS wiemy, że rozporządzenie ma wejść w życie ostatecznie do 1 stycznia 2004. Aktualnie trwają wyjaśnienia w RCL.

Ponadto zapoznała dyrektorów ze swoją propozycją sposobu organizacji nadzoru pedagogicznego.

 
Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO, omówił grupy zadań dyrektora szkoły/przedszkola, uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania szkół po ankiecie przeprowadzonej wśród dyrektorów - czytelników Forum OSKKO, potrzeby zaistnienia standardów w tej mierze. Poruszył kwestię standardów pracy dyrektorskiej, standardów samej kadry i statusu dyrektora.

Istnienie grupy zawodowej kadry kierowniczej oświaty jest faktem. To specjaliści przygotowani do zarządzania placówkami oświatowymi, o odmiennych od nauczycielskich zadaniach.

 

Podczas seminarium można się było zapisać do OSKKO, porozmawiać z jego członkami.

Wszyscy zebrani otrzymali deklaracje członkowskie, chętnie też brali je dla nieobecnych koleżanek i kolegów ze swoich gmin.

 
Dyrektorzy mieli okazję wymienić doświadczenia, porozmawiać przy kawie.


 
W części "Aktualności" omówiono najnowsze zmiany przepisów i ciekawe rozwiązania z praktyki dyrektorskiej.

 
Obok trwało seminarium dla nauczycieli.

Jolanta Sokołowska i Jolanta Walewska z wałbrzyskiego Instytutu Badań Kompetencji prowadziły zajęcia dla nauczycieli - Budowanie wewnątrzszkolnego systemu kształcenia i oceniania.

 

---------------------------

*Dyrektor Szkoły" 9/2003: "Regulamin konkursu, czy zawsze czysta gra?" M. Pleśniar, "Dura lex?" J. Berdzik.

  Dyrektor Szkoły 10/2003: "Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym" J. Berdzik, M. Pleśniar

 

Następne seminarium - w Katowicach - 16-01-2004.