powrót

V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół
W Poznaniu, 25 i 26 kwietnia 2003r odbyła się jubileuszowa, piąta KKDS.

Całość konferencji prowadził redaktor naczelny Dyrektora Szkoły - Antoni Jeżowski.

Współorganizatorami byli: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne w Warszawie.
Partnerem organizacyjnym,  zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. OSKKO prowadziło dwa z czterech paneli dyskusyjnych konferencji. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Krystyna Łybacka.
Patronat medialny objął Dyrektor Szkoły.

Na konferencję zapisało się 17 członków naszego stowarzyszenia.

W jej efekcie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zostało oficjalnym organizatorem przyszłorocznej VI KKDS.

Na zdjęciu, od lewej: Marek Bantle (zarząd OSKKO), uczestniczka konferencji, Elżbieta Grzybek - OSKKO, Beata Domerecka, Ryszard Sikora (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO), Barbara Labuda (Sekretarz Stanu Prezydenta RP), Ewa Halska - (zarząd OSKKO), uczestniczka konferencji, Joanna Berdzik (prezes OSKKO), Irena Heinrich (OSKKO), Marek Pleśniar (dyrektor Biura OSKKO), Elżbieta Rakoczy (OSKKO).

 

Piątek, 25 kwietnia.

Spotkaliśmy, członkowie OSKKO zapisani na KKDS,  się niemal w komplecie: Joanna Berdzik - prezes OSKKO, Beata Domerecka, Ewa Halska - członek Zarządu, Marek Pleśniar - dyrektor Biura OSKKO, Elżbieta Grzybek, Iwona Sobka, Marek Bantle - członek Zarządu, Irena Heinrich, Elżbieta Rakoczy, Stefan Wlazło, Ryszard Sikora (Komisja Rewizyjna), Ewa Czechowicz - Sekretarz. Kilka osób nie mogło przybyć, czego żałujemy.  Zespół prowadzących grupy: Asia, Beata, Ewa i Marek był w Poznaniu już od czwartku. Mieliśmy sporo pracy nad przygotowaniem wszystkiego.

W salach urzędu miasta odbyły się prace grup roboczych (około 30 osób w każdej):
1) Finansowanie zadań oświatowych w JST po 1 stycznia 2004 roku
2) Kodeks etyczny a standardy pracy dyrektora szkoły (przewidywany udział gościa z USA) Prowadziło OSKKO
3) Perspektywy współpracy administratorów polskiej oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadziło OSKKO
4) Egzamin zewnętrzny w szkole jako standard Unii Europejskiej

Władze Poznania zapewniły nam znakomite warunki pracy, świetne sale multimedialne zaopatrzone w projektory i rzutniki.

Grupa druga, najliczniejsza, prowadzona przez Joannę Berdzik i Beatę Domerecką przeanalizowała i zoperacjonalizowała zapisy Kodeksu Etycznego kadry kierowniczej oświaty. Włączyła paragrafy Kodeksu w standardy pracy dyrektora. Mówiono o potrzebie powstania grupy zawodowej o określonej hierarchii wartości, o możliwości wpływania dyrektora na oświatową rzeczywistość. Wykazano konieczność rozpoczęcia dyskusji o statusie dyrektora.

Grupa trzecia, prowadzona przez Marka Pleśniara i Ewę Halską zajęła się zarysowaniem płaszczyzn współpracy kadry kierowniczej i Administratorów oświaty. Obecni byli dyrektorzy placówek, przedstawiciele samorządów: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich. Przedstawiono ideę, funkcjonowanie OSKKO. Podobnie jak w grupie drugiej zwrócono uwagę na możliwość wpływania kierowników i administratorów na prawo oświatowe, oświatowe standardy.  Szersze omówienie pracy wszystkich grup znajdzie się w Dyrektorze Szkoły.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Rozpoczęło ją wystąpienie Antoniego Jeżowskiego i pani Katarzyny Ginszt - wydawcy (PWP). Po całym dniu pracy mieliśmy wreszcie czas na rozmowy, poznanie uczestników KKDS.

 

 

 

Sobota, 26 kwietnia.    
Anna Zawisza Barbara Labuda Iwona Sobka, Ewa Halska, Ryszard Sikora, Elżbieta Grzybek
To dzień ogólnej konferencji na terenie Targów Poznańskich.

Wystąpili: Antoni Jeżowski, przedstawiciel władz miasta, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Anna Zawisza, Sekretarz Stanu Barbara Labuda. Moderatorzy grup - z OSKKO Joanna Berdzik i Marek Pleśniar omówili tezy spotkań i wypracowane wnioski (więcej o nich w następnym wydaniu Dyrektora Szkoły).

Joanna Berdzik, prezes OSKKO   Marek Pleśniar - dyrektor Biura OSKKO
 
    Odbyła się dyskusja z udziałem uczestników Konferencji.

Zabrali m.in. głos członkowie OSKKO - Ryszard Sikora (poruszył sprawę godzin dyrektorskich i podziału na grupy) i Ewa Czechowicz (o sytuacji kadry kierowniczej). Stefan Wlazło krytycznie wypowiedział się o zaostrzaniu nadzoru pedagogicznego jako metodzie zapewnienia jakości edukacji. W dyskusji głos zabierali przedstawiciele samorządów. Poruszono też kwestię druku świadectw - znaną z forum dyskusyjnego. Wyjaśnień w tej sprawie udzielała min. A. Zawisza.
Ryszard Sikora - Komisja Rewizyjna Ewa Czechowicz - sekretarz  
Konferencja to miejsce na nawiązywanie kontaktów, które zaowocują przyszłą współpracą. Rozmawialiśmy z panią Barbarą Labudą , Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP o możliwościach rozwoju stowarzyszenia. Pani minister zajmuje się  problematyką społeczną, kulturą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Poznaliśmy panią minister Annę Zawiszę, kuratora wielkopolskiego, redaktora Dyrektora Szkoły, Annę Waszczuk-Listowską. W krótkiej dyskusji nad statusem dyrektora, nad sposobem komunikacji między stronami doszliśmy do zapewnień o chęci porozumiewania, komunikowania.
Odbyliśmy wiele spotkań i na równie wiele się umówiliśmy na przyszłość. Szczególnie zależy nam na kontaktach z JST, MENiS, i dołożymy starań by nie zmarnować szans jakie zyskaliśmy. W efekcie konferencji liczymy też na wsparcie nowych sponsorów, patronat medialny wydawców.
 

 

 

 

Kończąc konferencję i dziękując gościom, współpracownikom, współorganizatorom, A. Jeżowski - organizator wszystkich pięciu KKDS oficjalnie przekazał naszemu stowarzyszeniu organizację przyszłorocznej VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. Dyrektor Szkoły zostanie patronem medialnym tej imprezy.

Bierzemy się do pracy - to już za rok.

 

Joanna Berdzik, Marek Pleśniar

fotografie: Iwona Sobka, Marek Pleśniar

Pozostałe fotografie.