powrót  

I Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Miętne 21 lutego 2004r

(kliknij aby powiększyć)

Walne Zebranie OSKKO odbyło się w miejscu dla OSKKO historycznym - w miejscu odbycia zebrania założycielskiego, w Miętnem.

Gościł nas dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, Stanisław Szostakiewicz (na zdjęciu obok), który był też gospodarzem zebrania założycielskiego w 2002r.

Przywitał on zebranych i przedstawił szkołę.

 

 

 

 

Przebieg zebrania.

Otwarcie zebrania

Po przywitaniu prezes Stowarzyszenia - Joanna Berdzik zapoznała zebranych z porządkiem obrad i przystąpiono do jego wykonania:

Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał

Dyrektor Biura OSKKO oświadczył, że Stowarzyszeni zostali poinformowani o zebraniu zgodnie ze statutem. W związku z tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał. Powołano komisję skrutacyjną

W pierwszym planie: Ryszard Sikora - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W drugim rzędzie: od lewej: Jan Jerszyński, Leszek Zaleśny, Janusz Pawłowski, Sławomir Lipiński (Komisja Rewizyjna), Anna Burec-Kobiałka (Komisja Rewizyjna)


 

 

 

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia - Joanna Berdzik i dyrektor Biura OSKKO - Marek Pleśniar złożyli sprawozdanie z dotychczasowej działalności OSKKO.

Sprawozdanie - prezentacja:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ryszard Sikora przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 

 Przewodniczący KR wraz z członkami Komisji Skrutacyjnej przeprowadzili następnie głosowanie nad absolutorium dla Zarządu, którego mu jednogłośnie udzielono.
 

Nowelizacja Statutu

Następnie przeprowadzono dyskusję nad zmianami w Statucie OSKKO.

Po uchwaleniu zmiany zostaną  przedstawione w witrynie - po opracowaniu. Projekt zostanie przedstawiony sądowi.

Podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich.

Ustalono niezmienioną wysokość składki rocznej - 50zł.

 

 

Zebranie zakończono ok godz. 16:00