powrót Partner medialny:

Sponsorzy

 

I Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

Miętne 21-22 lutego 2004r

 

 

(kliknij aby powiększyć)

W sobotę i niedzielę, 21-22 lutego 2004r odbyła się pierwsza konferencja ogólnopolska OSKKO. Celem spotkania było:

Sobota 21 lutego 2004

Prezes Stowarzyszenia - Joanna Berdzik zapoznała zebranych z programem i organizacją konferencji. Praca uczestników OKKKO przebiegała w sobotę w 6 grupach tematycznych:
  1. Kodeks Etyczny Kadry Kierowniczej Oświaty, praca nad nowelizacją

  2. Status dyrektora

  3. Możliwości i ograniczenia dyrektora w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły.

  4. Dyrektor a awans zawodowy

  5. Technologie informacyjne - szanse czy zagrożenia w edukacji

  6. Możliwości i ograniczenia dyrektora w zapewnieniu prawidłowej edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W pracach grup uczestniczyli zaproszeni goście:

Dorota Igielska, dyrektor Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu
Wiesława Szczepaniak – Maleszka – naczelnik Wydziału Kształcenia Specjalnego Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej MENiS
Danuta Dzido – główny wizytator Wydziału Wychowania ww. departamentu
Stefan Wlazło z Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji dla dyrektorów
Antoni Jeżowski - szef Instytutu Badań w Oświacie

Grupa I. Kodeks Etyczny Kadry Kierowniczej Oświaty

Moderator - Beata Domerecka

Materiały konferencyjne opracowały: Beata Domerecka, Joanna Berdzik:
   
plik Word do pobrania

Grupa II. Status dyrektora

Moderator - Wojciech Tański

Materiały konferencyjne opracowała: Ewa Halska
   
plik Word do pobrania

Grupa III. Możliwości i ograniczenia dyrektora w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły

Moderator - Ryszard Sikora

Materiały konferencyjne opracował: Ryszard Sikora
   
plik Word do pobrania

Grupa IV. Dyrektor a awans zawodowy

Moderator - Leszek Jan Zaleśny

Materiały konferencyjne opracował: Leszek Jan Zaleśny
   
plik Word do pobrania

Grupa V. Technologie informacyjne - szanse czy zagrożenia w edukacji

Moderator - Jakub Śpiewak - prezes zarządu Fundacji Kidprotect

Grupa VI. Możliwości i ograniczenia dyrektora w zapewnieniu prawidłowej edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Moderator - Elżbieta Smykał

Materiały konferencyjne opracowała: Joanna Berdzik
   
plik Word do pobrania

Po opracowaniu wybrani z grup przedstawiciele przedstawili wypracowane wnioski podczas drugiego dnia konferencji. Moderatorzy i referujący napiszą następnie artykuły, które zamieści "Dyrektor Szkoły".

Wyniki prac konferencji stanowią otwarcie dla dalszych dyskusji na Forum OSKKO oraz wystąpienia do władz i środowiska oświatowego.

Na zdjęciu pierwszym, od lewej: Jan Jerszyński, Leszek Zaleśny (moderator gr. 4), Wojciech Tański (moderator gr. 2), Beata Domerecka (moderator gr. 1), Ryszard Sikora (moderator gr. 3)

Uroczysta kolacja

 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja. Stowarzyszeni mieli możliwość poznać osobiście uczestników dyskusji Forum.

Wszystkie zdjęcia z kolacji.

 

Niedziela, 22 lutego 2004r

Następnego dnia, o godz. 9:30 wznowiono obrady.

Wystąpili goście konferencji:

Irena Dzierzgowska

redaktor naczelny miesięcznika

Wystąpiła ona z referatem "Na barykady - dyrektorze"

Prezentacja - do pobrania (ZIP):

 

Antoni Jeżowski
prezes Instytutu Badań w Oświacie

Przedstawił zebranym wykład pt. "Protokół w kodeksach i innych aktach prawnych"

Prezentacja - do pobrania (ZIP):


Stefan Wlazło
(Uniwersytet Wrocławski)
Jakościowy rozwój szkoły autor podręczników zarządzania oświatą (m.in. "Jakościowy rozwój szkoły") 

 

Wystąpienie S. Wlazło "Stwórzmy polską szkołę przyszłości" otworzyło przed członkami OSKKO wizję wzięcia udziału w dziele tworzenia nowej lepszej szkoły i czuwania nad jej jakością.

Referaty sprawozdawców grup dyskusyjnych:

Powyżej: sprawozdawcy: Andrzej Wyrozembski, Roman Kempa, Helena Słowik, Adam Nowak, Agnieszka Budzińska, Roman Drozd

Napiszą oni artykuły do Dyrektora Szkoły, w których naświetlą sprawy omawiane podczas prac grup. Aktualnie trwa dyskusja na Forum OSKKO.

Adresy dyskusji:

Grupa I. Kodeks Etyczny Kadry Kierowniczej Oświaty

Grupa II. Status dyrektora

Grupa III. Możliwości i ograniczenia dyrektora w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły

Grupa IV. Dyrektor a awans zawodowy

Grupa V. Technologie informacyjne - szanse czy zagrożenia w edukacji

Grupa VI. Możliwości i ograniczenia dyrektora w zapewnieniu prawidłowej edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Inne wystąpienia.

Pani Dorota Igielska, dyrektor Departamentu Pragmatyki Zawodowej nauczycieli MENiS zadeklarowała współpracę z OSKKO w kwestii opiniowania projektów aktów prawnych - na wcześniejszym niż dotąd etapie.

Przerwy. Sponsorzy.

Sponsorów głównych imprezy reprezentowali:

Pani Beata Kozak - Nowa Era

Pan Szymon Więsław - Vulcan

Wspólne zdjęcie

 

Organizacja

Prowadzący konferencję: Joanna Berdzik i Marek Pleśniar

 

Sekretariat: Danuta Sikora, Anna Burec-Kobiałka (na zdj)

Sławomir Lipiński, Ewa Halska,

Pozostałe zdjęcia