powrót

Konferencja  "Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji specjalnej"
Olsztyn 16 maja 2003r

Karolina Domagalska

Dzięki uprzejmości organizatorów: pani Danuty Śliwy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej Oddział w Olsztynie, Grzegorza Olszewskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie  oraz Stanisława Gierby, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie -  mieliśmy okazję by wystąpić z propozycją współpracy na przyszłość.

Jak informują organizatorzy w witrynie PTPS, celem konferencji jest stworzenie platformy do wymiany pomysłów i doświadczeń dotyczących przedmiotu obrad, prezentacja i promowanie wypracowanych skutecznych sposobów zastosowania TI w edukacji specjalnej, przedstawienie nowego sprzętu i oprogramowania, nawiązanie i rozwijanie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, integracja środowiska.

Obrady prowadziła pani Danuta Śliwa.

Prezydent Miasta Olsztyna - Czesław Jerzy Małkowski  - patron honorowy imprezy.

Podkreślił on wkład miasta w tworzenie coraz lepszych warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zwrócił uwagę na potrzebę wspierania edukacji specjalnej i integracji.

 
Dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar przedstawił zebranym propozycję Stowarzyszenia.

Zaprosił on organizatorów prac Konferencji do udziału w prowadzeniu jednej z grup dyskusyjnych podczas organizowanej przez OSKKO przyszłorocznej Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół. Działanie dla tworzenia standardów pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych jest przez OSKKO wspierane i jest  jednym ze stałych obiektów zainteresowania Stowarzyszenia. Wśród osób pracujących nad spotkaniem olsztyńskim znalazło się kilka osób - uczestników Forum OSKKO oraz członków Stowarzyszenia, takich jak organizator: Grzegorz Olszewski i prelegentki: Karolina Domagalska i Renata Podgórska.

 

   
Dyrektor szkoły, Stanisław Gierba przedstawił sposób funkcjonowania prowadzonych tu klas integracyjnych.
Grzegorz Olszewski, Przewodniczący Rady Rodziców SOSW, który animował przedsięwzięcie i napracował się nad jego logistyką.  Pan Olszewski aktywnie działa na rzecz edukacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wielokrotnie podejmował inicjatywy w tym kierunku oraz jest uczestnikiem Forum OSKKO i Forum  Dzieci Sprawnych Inaczej.

 

Prelegenci i współorganizatorzy, w tym: Renata Podgórska (członek OSKKO i ), Bożena Bejnar-Sławow, Karolina Domagalska (członek OSKKO, zarazem prowadząca Stronę Nadzwyczajnych Dzieci), Bozena i Wojciech Nowakowscy - autorzy strony dzieci sprawnych inaczej...

 

Wieczorek integracyjny (Przystań Żeglarska UWM)

Marek Pleśniar