powrót           

Konferencja "Zarządzanie Oświatą" w Olsztynie, 12 grudnia 2003 r.

organizator:  VULCAN wraz z firmą Microsoft

 

(kliknij aby powiększyć)

 

 

Dzięki uprzejmości organizatorów - firmy Vulcan mieliśmy okazję uczestniczyć w kolejnej konferencji z tej serii i przedstawić około 150 dyrektorom, wicedyrektorom, wizytatorom, inspektorom  z Warmii i Mazur OSKKO i Forum OSKKO.

Patronat honorowy konferencji objęli:

Patronat medialny: Dyrektor Szkoły, Głos Nauczycielski, Radio Bis, Gazeta Wyborcza

Konferencję otworzył przedstawiciel firmy Vulcan Pomorze - Łukasz Świtała. Przedstawił on program, organizację spotkania, przedstawił prowadzących.

(kliknij aby powiększyć)

Następnie głos zabrał dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar

Przedstawił on zebranym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, poruszając zagadnienia:

 

oraz:

Podczas części merytorycznej obecni wysłuchali wykładów:

(kliknij aby powiększyć)

Na konferencji, jak zwykle,  można było spotkać uczestników Forum OSKKO. Zachęcamy do śmielszego pojawiania się przy stoisku OSKKO.

Wysela, M. Pleśniar, Joszka

Równolegle odbyła się długa rozmowa - wywiad pani Teresy Konarskiej z Głosu Nauczycielskiego z dyrektorami (także z Forum) zespołów szkół z województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz dyrektorem Biura OSKKO. Rolą przedstawiciela OSKKO było ujęcie kolejnych kwestii omawianych przez dyrektorów szkół w sposób uogólniający - na skalę krajową.

Omawiano problemy zespołów szkół, organizacyjne, prawne, finansowe, wychowawcze, dydaktyczne.

 Wywiad pojawi się w GN w styczniu.
 

Jak zwykle obecne były firmy funkcjonujące na gruncie oświatowym.

Rozmowy w przerwach. Tu można poznać dyrektorów, przedstawicieli samorządów i ich sprawy, przybliżyć zainteresowanym Stowarzyszenie.