powrót

Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki.

1 grudnia 2005r dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar spotkał się z ministrem resortu edukacji, panem Michałem Seweryńskim

Spotkanie miało na celu zarysowanie płaszczyzn współpracy OSKKO z MEiN oraz zaproszenie Ministra na I Kongres Zarządzania Oświatą w Łodzi.

Sprawy do przedstawione podczas spotkania 1 grudnia 2005r:

  1. Prezentacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
  2. Sprawozdanie z VII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Toruniu
  3. Sprawa patronatu i współpracy Ministra dla Kongresu
  4. Zaproszenie na III Konferencję OSKKO – 24-26 lutego2006r
  5. Sprawa programu OECD „IMPROVING SCHOOL LEADERSHIP: PLANS FOR THE ACTIVITY”
  6. Sprawa uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
  7. Prośba o interwencję w sprawie danych osobowych ekspertów.

Pan minister chętnie zapoznał się z działaniami OSKKO.

Przyjął dokumenty OSKKO, zgodził się udzielić patronatu Kongresowi Zarządzania Oświaty oraz obiecał interwencję w ww. sprawach.