powrót

Konferencja: Zarządzanie oświatąKonferencja Zarządzanie Oświatą - Katowice, 4 kwietnia 2003r
Sprawozdanie - Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzięki uprzejmości i wsparciu firmy Vulcan mogliśmy być na konferencji zorganizowanej przez nią
i popularyzować wśród dyrektorów, kadry kierowniczej nasze Stowarzyszenie.

Miałem możliwość wygłosić krótką prelekcję o OSKKO, jego celach, zadaniach bieżących, członkach Stowarzyszenia. Poruszone zagadnienia:
  • Członkowie OSKKO
  • Kwestia standardów funkcjonowania szkół i standardów zarządzania.
  • Dążenie OSKKO do naprawy prawa oświatowego tak, by jak najmniej zdarzało się okazji do interpretowania go przez urzędników wszelkich szczebli. Podałem przykłady takich działań.
  • Kadra kierownicza jako grupa zawodowa
  • Budowanie autorytetu zawodu, Kodeks Etyczny
  • Sposób funkcjonowania stowarzyszenia
  • Dyskusje na Forum, zalety łączności internetowej w zarządzaniu.
  • Spotkania i konferencje
  • Bieżące zadania realizowane przez Stowarzyszenie
W stoisku OSKKO odbyliśmy wiele rozmów z dyrektorami. Ewa Halska - członek Zarządu OSKKO zbierała materiały do dyskusji o statusie dyrektora. Sprawa ta nurtuje środowisko kadry kierowniczej. Obecnie Ewa prowadzi dyskusję na ten temat, na Forum OSKKO

Na konferencji nie brakowało członków OSKKO. Kilkanaście osób zapisało się do nas w stoisku. Mamy też już pierwsze deklaracje wysłane pocztą.

Następna konferencja - w Lublinie - 28 kwietnia. Można podczas niej zapisać się do OSKKO.

Do zobaczenia:-)