Jubileuszowe spotkanie „Forum liderów”W dniu 2 czerwca 2003r. w katowickim WOM-ie odbyło się jubileuszowe spotkanie „Forum liderów”. !0-lecie istnienia grupy samokształceniowej dyrektorów województwa śląskiego było okazją do uroczystego spotkania w , na którym przypomniano historię powstania i działań grupy, jej sukcesów, a także zastanawiano się nad wytyczeniem dalszych kierunków w zakresie samokształcenia.

Na spotkanie to organizator zaprosił Ewę Halską jako przedstawiciela OSKKO. W krótkiej prelekcji Ewa zaprezentowała stowarzyszenie, a także omówiła nasze działania podczas V Krajowej Konferencji Dyrektorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się kodeks etyczny dyrektora, który jak się okazuje był też jednym z głównych tematów tegorocznych spotkań Forum liderów. Podczas rozmów pytano też o skuteczność działań OSKKO. Przedstawione efekty naszych działań spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wstępnie zgłoszono także akces przystąpienia od OSKKO grupy Forum Liderów jako członka zbiorowego.