powrót

Konferencj IKN ARKA, Dymaczewo k. Poznania, 20-22 sierpnia 2003 r.

 

20 i 22 sierpnia Prezes - Joanna Berdzik i dyrektor Biura OSKKO Marek Pleśniar wzięli, na zaproszenie Organizatorów, udział w konferencji wydawnictwa Nowa Era i jej oddziału IKN Arka. Od lata 2003r NE została nowym sponsorem strategicznym OSKKO.

Wydawnictwo Nowa Era jest dynamiczną oficyną wydawniczą, działającą na rynku edukacyjnym od 10 lat.
Zyskało popularność wśród szerokiej rzeszy nauczycieli różnych specjalności, proponując kompleksowe pakiety edukacyjne złożone z programów nauczania, podręczników, zeszytów ćwiczeń i bogatej obudowy metodycznej.
Działania wydawnictwa wspiera liczna grupa konsultantów merytorycznych i dydaktycznych.
16 lipca 2002 roku, nastąpiło połączenie dwóch dużych oficyn wydawniczych działających na rynku edukacyjnym: Wydawnictwa Nowa Era i Wydawnictwa Arka.
Połączone wydawnictwa przyjmują nazwę „Wydawnictwo Nowa Era" oraz dotychczasowe logo Nowej Ery - sowę. Główną siedzibą oficyny pozostaje biurowiec mieszczący się przy Alejach Jerozolimskich 146 D w Warszawie. Pod tym adresem nadal będzie mieściło się Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli.
W dotychczasowej siedzibie Arki w Poznaniu przy ulicy Towarowej 45 pozostają: redakcja, studio DTP, a także Instytut Kształcenia Nauczycieli. (z witryny NE)

W lipcu br. wydawnictwo Nowa Era przejęło część edukacyjną PPWK S.A. największego i najdłużej działającego wydawnictwa kartograficznego w Polsce.
 

Przedstawiciele OSKKO omówili z dyrektorem IKN możliwości współpracy w popularyzacji obu stron. Podczas prezentacji przedstawili zebranym Stowarzyszenie, omówili formy działania. Podkreślano walory Forum OSKKO jako platformy informacyjnej. Kilku uczestników wyraziło chęć uczestnictwa w OSKKO.
Wizyta w IKN to kolejny krok w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z Nową Erą.  Zapowiedziano dalsze rozmowy z kierownictwem IKN.