powrót do wykazu konferencji

OSKKO na pilotażowym kursie CODN.

Zarządzanie szkołą w sytuacjach kryzysowych.

Etyka w pracy dyrektora.

Sulejówek, Ośrodek Szkoleniowy CODN9-12 września 2005


Pracownia Rozwoju Kadr Zarządzających Systemu Oświaty w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zaprosiła grupę dyrektorów z OSKKO na szkolenie pilotażowe będące elementem przygotowań do stworzenia podstawy programowej kursu kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat zasad budowania organizacji etycznej, rozwijanie umiejętności kreowania i propagowania zachowań etycznych w organizacji, nabycie wiedzy dotyczącej działań dyrektora w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia/wydarzeń o szerokim zasięgu w otoczeniu szkoły/ placówki lub w niej samej, rozwijanie umiejętności planowania skutecznych działań w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i po jej zakończeniu.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Etyka w pracy dyrektora.

§         Etyka w organizacji:

a)      identyfikacja i ujawnienie wartości organizacji

b)      budowanie kultury organizacji opartej na zasadach etycznych

§         Etyka w kierowaniu ludźmi:

a)      etyka w relacjach z pracownikami

b)      moralna odpowiedzialność dyrektora w podejmowaniu decyzji

c)      rola dyrektora w budowaniu organizacji etycznej

§         Społeczna odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki

a)      kształtowanie zachowań i postaw etycznych wśród uczniów, nauczycieli itp

b)      etyczny wizerunek szkoły/placówki w środowisku lokalnym

II. Zarządzanie szkołą w sytuacjach kryzysowych.

§         Sytuacja kryzysowa a sytuacja trudna

§         Konsekwencje wewnętrzne i zewnętrzne sytuacji kryzysowej dla szkoły/placówki

§         Typy sytuacji kryzysowych

§         Procedury i strategie postępowania w sytuacji kryzysowej

§         Działania wspierające społeczność szkolną po sytuacji kryzysowej