powrót  

Organizator:

 

 

Na Konferencji Zarządzanie Oświatą w Białymstoku

5 kwietnia 2004r

 

 

Dzięki uprzejmości organizatorów mieliśmy okazję przedstawić zebranym (w liczbie około 160) dyrektorom prezentację OSKKO.

Dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar przedstawił:

Program części merytorycznej i relacja organizatorów:

Wśród zebranych - jak zwykle znaleźli się członkowie OSKKO. Kilka osób zapisało się do nas.

(od prawej osoby z Forum: Alfred, AlaC, Marek Pleśniar)

w przerwach mieliśmy okazję porozmawiać, poznać się

Następne spotkanie to seminarium Zawód Dyrektor - merytorycznie prowadzone przez OSKKO. Tym razem 28 kwietnia we Wrocławiu, Konferencja podobna do omawianej, podczas której mamy okazję wystąpić odbędzie się zaś w Kielcach, 26 kwietnia 2004r. Informacje na stronie organizatora - firmy Vulcan.