Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odprawa dla n-la z tytułu renty
strony: [ 1 ]
ola 1315-11-2004 14:11:45   [#01]
Jaką odprawe należy wypłacić n-lowi, który przechodzi na rentę z powodu art. 23 ust 1 pkt. 3) (niezdolności do pracy - choroba)? Art. 28 jest dla mnie niejasny jednomiesięczna czy sześciomiesięczna?
Iwona W15-11-2004 14:52:34   [#02]

Art. 28. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

czyli.. - odprawa 1-miesięczna za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela ale nie więcej niż 6-miesięczna odprawa

Iwona W15-11-2004 14:55:26   [#03]

no i jeszcze to...

Art. 87. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

ola 1315-11-2004 15:14:19   [#04]
Wielki dzięki. Miłe jest to, że zawsze można liczyć na Waszą pomoc drogie forumki. Iwonko z Twojego pierwszego postu wynika, że mogę dać sześciomiesięczną, ale dlaczego czy to zależy od widzimisię dyrektora? Bo w drugim wszystko jest jasne. Jeszcze raz duże buziaczki.
Ewa z Rz16-11-2004 06:01:54   [#05]

nic nie zależy od widzimisie!

Jeśli ten n-l przepracował w szkole 4 lata, to należy sie odprawa 4-ro miesięczna, jeśli 5 lat to 5-cio, a jeśli 6 lub więcej (np. 20) to należy sie 6-cio miesięczna odprawa.

I nie chodzi tu tylko o Twoją szkołę, a o cały staz pracy we wszytkich w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a KN

OLGIE16-11-2004 07:02:01   [#06]

ja miałam taką sytuację 1 października.

Nauczyciel, który nie otrzymał (uwaga!!!) najpierw zdolności do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego 1.09.2004r. - i na orzeczeniu lekarskim było wypisane - zakazuje się wykonywania czynności na stanowisku nauczyciela wf, otrzymał ( ;-)) zgodę od lekarza na wykonywanie czynności nauczyciela (no tak ogólnie... wystarczył telefon do p. doktor, by jej uzmysłowić pomyłkę). Pomijam wszystkie skojarzenia, ktore ten zapis wzbudził - trzeba było z lekarzem sprawę załatwić.

Ale nauczyciel otrzymał już pensję na 1.09. 2004r. - bo nie można wstrzymywać świadczeń. Nauczyciel jednak zdolności nie miał. Nauczyciel ponownie został skierowany do lekarza i zdolności nie otrzymał już jakiejkolwiek, więc rozpoczął starania o rentę, bo wczesniej mu ZUS odrzucił wniosek o emeryturę (brakowało lat pod tablicą).

Na 1.10. kolega otrzymał brakującą odprawę 5 miesięcy. Tę sprawę konsultowaliśmy z KO.

ola 1316-11-2004 07:37:07   [#07]
No to dodam jeszcze, wiedzę nabytą wczoraj a być może przydatną innym. Otóż wysokość odprawy (wg. ZEO) zależy od tego czy jest to renta na zasadach ogólnych, czyli nigdzie nie będzie mógł pracować, wtedy dajemy 3 miesiące albo nie może tylko jako nauczyciel (choroba zawodowa i nie tylko) - wtedy dajemy 6 miesięcy. Tak czy siak trzeba rozmawiać z lekarzem, bo to on jest władny to zinterpretować. To miłego dnia, luźnych myśli i zero stresu.
Ewa z Rz17-11-2004 03:16:45   [#08]

nie ma znaczenia jaka to renta

ważne jest, że nauczyciel jest niezdolny do pracy i nic więcej!

Natomiast istotne jest jak n-l jest zatrudniony: jeśli to n-l zatrudniony na podstawie mianowania (a zrozumiałam, że o takiego oli chodziło), to tak jak napisałam wyżej (#05). I taki n-l otrzymuje jeszcze odprawę z art 87 ust 2 (o ile ma odpowiedni staz pracy).

Natomiast jeśli to n-l zatrudniony na umowę o pracę to otrzymuje odprawę z art 87 ust 1 KN.

malmar1528-09-2016 07:47:24   [#09]

Wczoraj nauczycielka religii z 20 letnim stażem (w tym ostatnie 2 lata w pełnym wymiarze) otrzymała decyzję zus o rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy

decyzja ZUS jest z 21.09.2016

rentę przyznają od 1.08.2016 do 31.08.2016

n-lka całkowicie rezygnuje z pracy w szkole

co dalej?

  1. czy musi zwrócić pieniądze wypłacone przez szkołę?
  2. z jaką datą rozwiązuje umowę o pracę (czy może to być 30.09.16)?
  3. jaka odprawa jej się należy?

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]