Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - rozp. MEN ws dokonywania oceny pracy nauczycieli
strony: [ 1 ]
Jacek10-07-2019 17:43:39   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322593/katalog/12607825#12607825 

na uwagi czekamy do 8 sierpnia br.

Ed12-07-2019 18:33:38   [#02]

W § 5.7. mamy: "Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie".

proponuję zamienić na:

"Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie oraz dyrektora szkoły".

Ala13-07-2019 10:58:42   [#03]

§ 5. 1. Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.


Głos dyrektora uwzględniono wprawdzie w zapisach § 5. ust. 1 jednak wysłuchanie może wiele wyjaśnić :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]