Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatkowe zajęcia edukacyjne na świadectwie
strony: [ 1 ]
mim211-06-2019 18:59:10   [#01]

Zgodnie z zapisem z zał 1 dotycz. świadectw , dyplomów i innych druków zkolnych

10. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 a w art

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Czy w takim razie na świadectwie w szkole podstawowej należy  wpisywać zajęcia rewalidacyjne, rozwijające zainteresowania i te prowadzone w ramach pomocy p-p ????
bosia11-06-2019 19:28:27   [#02]

Tylko art. 109 ust. 1 pkt 2

 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

i z u.s.o.: Art.  13.  1.  Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.


post został zmieniony: 11-06-2019 19:30:25
mim211-06-2019 19:58:36   [#03]

dzięki,muszę  ochłodzić mózg:)

AMS12-06-2019 09:40:05   [#04]

a co z doradztwem zawodowym? wpisujemy, gdzie, uczęszczał lub ......?

malmar1512-06-2019 09:54:46   [#05]

kurde....

czytajcie inne inne wątki

gimnazjum14-06-2019 12:57:49   [#06]

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

Czy w tym zakresie mieszczą się zajęcia z programu unijnego "Pozytywna Edukacja w Gminie..." - kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i czy powinny byc wpisane na świadectwie?

rzewa15-06-2019 10:58:43   [#07]

na świadectwie wpisuje się zajęcia dodatkowe w rozumieniu rozp. w sprawie ramowych planów nauczania

natomiast zgodnie z rozp. w sprawie świadectw w części "inne zajęcia" wpisuje się tylko wdzr oraz realizowane dodatkowo zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa

zatem zajęcia wymienione w #06 nie podlegają wpisaniu na świadectwo

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]