Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wicedyrektor - bez pedag.
strony: [ 1 ]
mou11-06-2019 09:47:24   [#01]

Czy można zatrudnić wicedyrektora w szkole średniej bez przygotowania pedagogicznego, ale z doświadczeniem w pracy na uczelni? Z automatu wskakuje na kontraktowego, bo ma wymagany staż.

Na podstawie par. 10 rozporządzenia MEN widzę, że jest to możliwe, ale czy można zatrudnić go także do prowadzenia zajęć? Jako nauczyiela? Tu już nie mam pewności.

DYREK11-06-2019 10:40:59   [#02]

Czy jest to nauczyciel akademicki, czy inny pracownik uczelni ?

mou12-06-2019 10:13:29   [#03]

Tak, prowadził również zajęcia na uczelni. 

bosia12-06-2019 12:01:35   [#04]

nie wskakuje na kontraktowego, bo żeby nadać jakikolwiek stopień awansu (oprócz stażysty) musi mieć przygotowanie pedagogiczne

mou12-06-2019 12:10:04   [#05]

Jak to? 

Art. 9a. karta naucz.

 Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

 


post został zmieniony: 12-06-2019 12:11:01
DYREK12-06-2019 15:42:02   [#06]

w cytowanym artykule napisano "z dniem nawiązania stosunku pracy"

ale żeby nawiązać ten stosunek pracy kandydat na nauczyciela musi spełniać warunki określone w art.9 KN (warto też zobaczyć art 10 KN)


post został zmieniony: 12-06-2019 15:42:30
mou13-06-2019 13:28:21   [#07]

Czyli zatrudniam go jako stażystę? Pomimo zatrudnienia i doświadczenia w pracy na uczelni?

rzewa14-06-2019 08:13:54   [#08]

możesz go zatrudnić do nauczania jako stażystę za zgodą KO - art 10 ust 9 KN

albo jako osobę, o jakiej mowa w art 15 u.P.o. również za zgodą KO (chyba, że ma nauczać przedmiotów zawodowych, wówczas za zgodą OP) -wówczas może otrzymać wynagrodzenie nawet takie jak n-l dyplomowany

ale obojętnie jak zatrudnisz, nie możesz tej osobie powierzyć stanowiska wicedyrektora

oczywiście wszystko to dotyczy szkoły publicznej


post został zmieniony: 14-06-2019 08:14:52
mou14-06-2019 13:20:27   [#09]

Skąd ten wniosek ze nie mogę zatrudnić jako wice? W rozporządzeniu w sprawie wymagań jest furtka.

Dodam ze to osoba po zarządzaniu, zawodowiec.

Jedyny kłopot - brak pedagogicznego 

DYREK14-06-2019 19:35:37   [#10]
  • § 10 rozporządzenia w sprawie wymagań (...) pozwala go zatrudnić na stanowisku wicedyrektora (osoba niebędąca nauczycielem) -> wtedy nie prowadzi zajęć (nie jest nauczycielem)
  • jeżeli go zatrudnisz jako nauczyciela (art 10 ust 9 KN), to jako nauczyciel stażysta nie może być wicedyrektorem ale może prowadzić zajęcia

Czy można połączyć (osoba niebędąca nauczycielem) zatrudnienie w trybie art. 15 u.P.o. i stanowisko wicedyrektora w trybie § 10 rozporządzenia w sprawie wymagań (...) ?  -> wg mnie, nie jest to możliwe ale głowy bym nie dał :-)


post został zmieniony: 14-06-2019 19:41:26
mou15-06-2019 10:42:45   [#11]

Nie ukrywam że zależy mi na tym żeby prowadził zajecia. To nauczyciel z pasja.

Spełnia warunek 3 letniej pracy na uczelni - wg mnie - jest kontraktowy...

rzewa15-06-2019 10:49:30   [#12]

ta osoba może być albo n-lem bez przygotowania pedagogicznego, zatem bez stopnia awansu (art 10 ust 9 KN z braku odpowiedniego n-la) albo n-lem stażystą (art 10 ust 3 KN) - > nie może być wicedyrektorem

albo może być osoba zatrudnioną do nauczania jakiegoś przedmiotu z art 15 u.P.o. (z braku odpowiedniego n-la)  -> wtedy nie jest nauczycielem, zatem nie może być wicedyrektorem

aby mógł otrzymać stopień n-la kontraktowego MUSI mieć przygotowanie pedagogiczne  - art 9 ust 1 pkt 1 w związku z art 9b ust 1 KN

AnJa15-06-2019 15:08:29   [#13]

Zatrudnij na 1/2 jako nauczyciela i 1/2 kierownika administracyjnego - do czasu uzyskania uprawnień.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]