Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ws świadczeń urlopowych w 2019-pilne
strony: [ 1 ]
teka5707-06-2019 11:41:15   [#01]

W 2019 r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługuje świadczenie urlopowe, w zależności od charakteru pracy, w wysokości odpowiednio: 1.229,30 zł lub 1.639,07 zł.

PILNE -Kto  zechce mi  odpowiedzieć na  pytanie: KTO  OTRZYMUJE WYŻSZE ŚWIADCZENIE URLOPOWE ? 

teka5707-06-2019 11:43:08   [#02]

Strajkujący nauczyciele chyba nie mają potrącone, jeśli był to protest zbiorowy?

DYREK07-06-2019 18:01:51   [#03]

Nie mają potracone za strajk. Brak podstawy prawnej do takiego potrącenia.


post został zmieniony: 07-06-2019 18:06:09
an07-06-2019 19:53:07   [#04]

Nauczycieli pełnozatrudniony przez cały rok szkolny otrzyma 1229,3 zł świadczenia

teka5708-06-2019 13:17:34   [#05]

dziękuję ,ale chodzi mi, kto  otrzymuje  to wyższe świadczenie urlopowe. 

jasza6608-06-2019 17:57:30   [#06]

DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY na pełny etat 1229,30 zł

DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB PRACE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE - W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O EMERYTURACH POMOSTOWYCH na pełny etat 1639,07 zł

https://rf.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/zabezpieczenie-emerytalne-emerytury-z-nowego-systemu/Kto_jest_uprawniony_do_emerytury_pomostowej___21715

WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE:

21     Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

malmar1514-06-2019 23:16:29   [#07]

nauczyciel nie korzysta z zapomóg oraz innych świadczeń z zfśs, a jedynie z obligatoryjnego świadczenia urlopowego z KN

czy w przypadku obowiązuje go kwota wolna od podatku?

DYREK15-06-2019 00:08:14   [#08]

Świadczenie urlopowe określone w KN  nie korzysta z tego zwolnienia -> nie wynika z działalności socjalnej.

KaPi15-06-2019 09:43:01   [#09]

Dyrku, gdzie mamy do tego pp?

rzewa15-06-2019 12:01:42   [#10]

na to pp nie ma ale... brak jest pp na to, że korzysta ze zwolnienia

elrym15-06-2019 15:32:59   [#11]

świadczenie z KN "wrzucono" do ZFŚS, ale nie jest przyznawane z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracownika- jest obligatoryjne

natomiast inne świadczenia są przyznawane z ZFŚS w zależności od sytuacji materialnej i na wniosek

 

malmar15, dlaczego pracownik u Ciebie nie korzysta ze świadczeń? nie chce?

 

bo w innym przypadku- nie można go wyeliminować

nawet jeżeli jego dochód jest "wysoki", należy mu się świadczenie w zależności od regulaminu, który przyjęliście

malmar1515-06-2019 15:39:34   [#12]

elrym, u mnie korzysta, ale nie korzysta w macierzystej, bo mają w regulaminie zaświadczenie męża, a on ma w umowie klauzulę o nieujawnianiu zarobków

elrym15-06-2019 15:45:12   [#13]

a co to ma do rzeczy?

a co na taki zapis w regulaminie zz i PIP?

można takiego nauczyciela traktować, że ma dochód uprawniający do najniższego świadczenia

 

malmar1515-06-2019 21:30:12   [#14]

elrym, cóż na to poradzę. Nie mój  cyrk, nie moje ...

DYREK17-06-2019 11:15:41   [#15]

ustawa o zfśs

Art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

ust. 1a obowiązuje od 2019-05-04


post został zmieniony: 17-06-2019 11:16:17
alis18-06-2019 10:43:25   [#16]

Czy nauczycielowi, którego zatrudnienie ustało w ciągu roku szkolnego(marzec 2019) należy się świadczenie urlopowe?

malmar1518-06-2019 10:55:24   [#17]

tak

DYREK18-06-2019 11:02:42   [#18]

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust.1a KN)

alis21-06-2019 09:08:24   [#19]

Jeszcze jedno pytanie, jeśli nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, to świadczenie urlopowe mu przysługuje?

alis21-06-2019 09:35:06   [#20]

Nie mogę edytować postu, więc nowy piszę, jak liczyć świadczenie urlopowe, jeśli nauczycielowi zmieniał się wymiar zatrudnienia w ciągu roku? Liczyć po kawałku proporcjonalnie i sumować?

IX-XI   wymiar 18/23 

XII-VI  wymiar 22/24 (zastępstwo)

VII-VIII wymiar znowu 18/23 ?

rzewa21-06-2019 10:46:18   [#21]

ja bym policzyła średni wymiar z okresu IX-VI i taki przyjęła w całym roku: (7x18+29x22)/36=21,22

czyli wypłaciłabym świadczenie z wymiaru 21,22 a także zapłaciłabym wynagrodzenie urlopowe w VII-VIII wg tego wymiaru

rzewa21-06-2019 11:07:03   [#22]

cd poprzedniego postu: oczywiście powinno być z wymiaru 21,22/24

alis21-06-2019 11:21:08   [#23]

Dziękuję rzewo, możesz mi wyjaśnić dlaczego dzielisz przez 36 i co oznaczają liczby 7 i 29?

Próbuję rozgryźć ten algorytm i nic mi z tego nie wychodzi.

rzewa21-06-2019 11:44:58   [#24]

pracowała przez 7 tygodni w wymiarze 18/23 a przez 29 tygodni w wymiarze 22/24 natomiast suma 7 i 29 to 36

alis21-06-2019 12:04:43   [#25]

Dziękuję :)

IkaP25-06-2019 18:42:16   [#26]

Nauczyciel pracował w pełnym wymiarze 20/20 od października do końca marca. Rozwiązałam z nim umowę za porozumieniem stron (placówka nieferyjna). Czy należy mu się świadczenie liczone proporcjonalnie za 6 miesięcy?


post został zmieniony: 25-06-2019 18:42:37
rzewa25-06-2019 20:36:26   [#27]

tak, proporcjonalnie do liczby dni

IkaP25-06-2019 20:41:24   [#28]

Bardzo dziękuję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]