Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiany w KN złożone dziś w sejmie jako projekt poselski
strony: [ 1 ]
Jacek06-06-2019 20:16:35   [#01]

No to mamy częściowo powrót do przeszłości :-)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1341-2019/$file/8-020-1341-2019.pdf 

kolejny bałagan będzie.


post został zmieniony: 06-06-2019 20:17:28
KaPi06-06-2019 20:23:30   [#02]

największy z awansem...

jurkoz06-06-2019 20:29:12   [#03]

To w końcu jakąś dobrą zmianę mamy, szkoda, że to tylko powrót do przeszłości.

jurkoz06-06-2019 21:24:52   [#04]

Czytam te proponowane zapisy w KN i mam coraz więcej wątpliwości co do swojego wcześniejszego osądu o "dobrej zmianie"...

Art. 9. 1. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.

...czyli kończy się 31 sierpnia? Awans kiedy? 

 

„Art. 53a.

1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

wątpliwa premia dla jeszcze niesprawdzonego nauczyciela - to raczej "zła zmiana" (o wysokości premii nie wspomnę, bo było 2* płaca zasadnicza)
16) w art. 75 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.”;

moim zdaniem 3 dni to może być zbyt mało żeby sprawę wyjaśnić, zebrać dowody i przekazać do rzecznika dyscyplinarnego (chyba, że to sąd kapturowy ma być) . Oczywiście bieżące decyzje zabezpieczające dobro dziecka to inna bajka, ale w 3 dni wniosek...

 

W pewnej audycji radiowej jeden z posłów tzw "dobrej zmiany" powiedział, że udało mu się przeczytać KN do 40 strony, bo dalej już nie był w stanie, taki to bełkot... myślę, że ten poseł, po tych zmianach, nie doczyta już tak daleko...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Langhammer06-06-2019 21:47:38   [#05]

No cóż... plan rozwoju nauczycieli ci pisali na 1 rok i 9 miesięcy. Ciekawe czy go zrealizowali w 12 miesięcy? Bo jak po roku przygotować ocenę dorobku zawodowego? Bo jeśli nie zrealizował w dużej części, to powinna to być ocena negatywna... 

Jacek07-06-2019 00:47:14   [#06]

Ujednoliciłem KN wg propozycji projektu i se czytajcie. Warto też sięgnąć do tekstu samoistnego i art. 8 - 18 złożonego projektu.

----

Edit

umieściłem w wymianie projekt i teraz to co poniżej jest ujednoliceniem

Jacek Ujednolicona Karta Nauczyciela wg stanu na 1 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian z projektu poselskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.
Pobierz: KN wg stanu na 01.09.2019 ze zmianami projektem poselskim z dnia 06.06.2019.zip* (92 KB)

post został zmieniony: 07-06-2019 01:04:21
Roman Langhammer07-06-2019 08:31:46   [#07]

W uzasadnieniu czytamy:

"6) uchylenie przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy, zmiany skali i kryteriów tej oceny;"

 

Rozumiem, że w ogóle nie będzie tego dodatku?

noe1907-06-2019 08:39:55   [#08]

Czy to:

  1. w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;”,

 

mam rozumieć, że nauczyciel kontraktowy po oblaniu egzaminu nie będzie w danej szkole nigdy miał szans na awans?

Ala07-06-2019 09:12:16   [#09]

tak

ale to już było

Jot09-06-2019 00:12:04   [#10]

....Czyli nie ma już mowy o przywróceniu na rok-dwa emerytur wg starych przepisów wg propozycji PIS,  skoro pensum ma pozostać bez zmian?

Roman Langhammer09-06-2019 08:19:20   [#11]

Ja myślę, że te zmiany będą proponować od roku 20/21.

Leszek09-06-2019 18:20:10   [#12]

Ano, bo będzie po wyborach, to już będzie można (albo nie) ciąć pensum...

Pozdrawiam 

aza13-06-2019 11:18:47   [#13]

nie ma nic o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli

hania13-06-2019 13:44:32   [#14]

https://znp.edu.pl/nauczyciele-ki-przedszkoli-jest-akcja-piszemy-do-senatorow/

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]