Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop zdrowotny
strony: [ 1 ]
KaPi07-05-2019 17:27:03   [#01]

nauczyciel choruje, stara się o urlop zdrowotny od września tego roku

jest u lekarza medycyny pracy, który twierdzi, że aby wydać decyzję musi mieć podpisaną umowę ze szkołą...

trochę mnie zastrzeliła ta informacja... coś przegapiłam z tą umową????

do tej pory, jak nauczyciel potrzebował kwit od lekarza medycyny pracy to jechał, płacił, był przebadany i dostawał kwit i żadna umowa nie była potrzebna... a tu teraz jest potrzebna...

czy muszę mieć taką umowę?

mamy mniej niż 50 pracowników

elrym07-05-2019 17:41:23   [#02]

Temat stary jak i ustawa

https://www.portalbhp.pl/kodeksy-i-ustawy/ustawa-z-27-czerwca-1997-r.-o-sluzbie-medycyny-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1155-2709.html

 

"Od zawsze" należało pracowników kierować do lekarza, z którym podpisana jest umowa. 

KaPi07-05-2019 17:59:11   [#03]

nigdy nie było takiej umowy...

kto potrzebował, szedł do lekarza medycyny pracy, płacił, szkoła zwracała

...

AnJa07-05-2019 18:19:33   [#04]

zawsze to nie - chyba gdzies około 2007 weszło to

ale nigdy tez nie- bo troszkę dziwne, że sam lekarz medycyny pracy świadczy takie usługi

KaPi07-05-2019 18:26:17   [#05]

no właśnie...

ja dyr od września i szczerze, to nawet o tym nie pomyślałam, bo było co innego na głowie...

a problem pojawił się dzisiaj...

czyli podpisywać?

AnJa07-05-2019 18:41:00   [#06]

Najpierw wyłonić w otwartym konkursie.

KaPi07-05-2019 18:45:36   [#07]

jak nie jesteśmy szkołą samorządową to też konkurs?

 

może głupio pytam... jakby co, wybaczcie...


post został zmieniony: 07-05-2019 18:46:07
elrym07-05-2019 19:07:02   [#08]

Wyślij zapytanie ofertowe do 2 lub 3 i wybierz najlepszego 

- z uwagi na solidność 

- dostępność 

- odległość w km

- inne

Nie musi to być najtańsza oferta. A najpierw sprawdź czy poprzednik jednak nie podpisał takiej umowy kiekiedyś, kiedyś ... Ja np.odziedziczyłam po poprzedniczce, chyba z końca lat 90?

KaPi07-05-2019 19:19:30   [#09]

ok, dzięki za podpowiedzi :)

Bas13-05-2019 08:41:38   [#10]

Chyba źle udzieliłam urlopu zdrowotnego :-((  Na zaświadczeniu od lekarza jest od kwietnia 2019 do końca marca 2020. Tak też udzieliłam. Teraz przypomniałam sobie z PWPO:

Art. 229. W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,  nauczycielowi,  o którym  mowa  w art. 226 ust. 1,  udziela  się  na  okres  nie  dłuższy  niż  do  dnia  31 sierpnia 2019 r.

Co mam zrobić?! Pokajać się i cofnąć decyzję. SP z klasami gimnazjalnymi.

izael13-05-2019 08:44:47   [#11]

ale 226 PwUPO to chyba wygaszane gimnazja, więc nie twoja szkoła

Bas13-05-2019 08:49:43   [#12]

Masz rację, głuptak ze mnie.


post został zmieniony: 13-05-2019 08:50:49
izael13-05-2019 09:03:35   [#13]

eeeetam:)

zaraz głuptak:)))

że jeszcze w ogóle jakoś działamy przy tym bałaganie prawnym, to naprawdę cud

Bas13-05-2019 09:15:06   [#14]

To cud, że w tym bałaganie są osoby, które czytają ze zrozumieniem :-)) i pochylą się nad mniej sprawnymi intelektualnie. 

Dzięki!

Koba16-05-2019 13:42:00   [#15]

Chciałam zapytać : czy urlopu zdrowotnego muszę udzielić od dnia w którym zostało wydane orzeczenie lekarza medycyny pracy ? Nauczycielka jest do 6 czerwca 2019 ( 182 dni ) na zwolnieniu lekarskim, po skończeniu którego zamierzała przejść na urlop. Wypisałam skierowanie, nauczycielka w trakcie L4 poszła i po wysłuchaniu niemiłych i niekompetentnych komentarzy ( proszę się ogarnąć, jak to z małymi dziećmi nie daje sobie pani rady ? Choroba psychiczna dyskwalifikuje nauczyciela, proszę się przekwalifikować etc. ) otrzymała łaskawie. Także informację, że teraz L4 jakoby ważność straciło i od tego dnia czyli 16 maja br. obowiązuje urlop zdrowotny. Wydawało mi się , że urlopu udzielam ja ? Czy mogę udzielić urlopu po skończeniu zwolnienia ? Bo co ? Mam przerwać L4 ? I w jaki sposób ? Na marginesie...nauczycielka z 32 stażem pracy w trakcie leczenia depresji. Pani doktor doprowadziła ją nieomal do płaczu i do stanu..... roztrzęsienia totalnego. Łaskę zrobiła, że orzeczenie wypisała....

rzewa16-05-2019 18:56:20   [#16]

w orzeczeniu jest napisane od kiedy do kiedy udpz i tak należy go udzielić

Macia17-05-2019 08:47:06   [#17]

jak to jest z urlopem na sanatorium  czy też musi być orzeczenie lekarza medycyny pracy czy wystarczy skierowanie. Nauczyciel twierdzi że stawał na komisję zus i już nie musi do lekarza. Przyniósł mi kwit "zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej zus"

Macia17-05-2019 08:57:27   [#18]

o już znalazłam odpowiedź rzewy w drugim wątku dziękuję :)

rzewa17-05-2019 10:34:53   [#19]

 skierowanie musi być potwierdzone

KaPi - art 73 KN dotyczy tylko n-li szkół samorządowych -> w niesamorządowej nieobowiązuje


post został zmieniony: 17-05-2019 10:37:39
sońka17-05-2019 13:33:48   [#20]

Nauczyciel otrzymał ograniczenie etatu. W wakacje prawie na pewno otrzyma urlop zdrowotny.

W związku z tym od 1 września należy mu płacić z całego etatu czy z tylu, na ile ma ograniczenie?

KaPi17-05-2019 13:49:55   [#21]

Rzewo, jak mam to rozumieć, że nie obowiązuje??? 

Udzielamy naszym nauczycielom urlopów zgodnie z ta procedurą...

Umowę z lekarzem też już podpisałam...

KaPi17-05-2019 14:08:27   [#22]

w sumie umowa nie był żadnym problemem... porządek będzie chociaż i wygoda, bo lekarz medycyny pracy jest laryngologiem...

rzewa17-05-2019 15:47:44   [#23]

sońka, n-l, który zgodził się na ograniczenie nie ma prawa do udpz

KaPi - możecie udzielać podobnych urlopów zgodnie z dowolna procedurą określona przez OP, ale nie musicie tego robić - art 73 KN dotyczy wyłącznie szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

art 1 ust 1 pkt 1 KN oraz art 91 ust 2 KN, który nie wymienia art 73 jako obowiązującego w szkołach wymienionych w art 1 ust 2

eny17-05-2019 15:48:23   [#24]

do #20 

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia udpz.

Zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

PS Czy nauczyciel otrzyma ograniczenie od 1 września czy już otrzymał?

 


post został zmieniony: 17-05-2019 15:50:01
sońka17-05-2019 21:46:10   [#25]

Dzisiaj otrzymał informację o ograniczeniu.

 

sońka17-05-2019 21:47:28   [#26]

rzewo, ale przecież teraz ma cały etat, a ograniczenie od 1 września

eny17-05-2019 22:37:37   [#27]

Jeżeli udpz zacznie się przed 1 września (ma jeszcze pełny wymiar zatrudnienia) to nauczyciel nie traci możliwości nabycia go. Wynagrodzenie będzie jednak zredukowane stosownie do wymiaru etatu.

rzewa17-05-2019 23:15:59   [#28]

nie

od 1.09.2019 już nie będzie na urlopie, bo można mu urlopu udzielić tylko do 31.08.2019

eny18-05-2019 08:10:45   [#29]

Rzewa proszę o pp 

............................

Jeśli chodzi o wymiar zatrudnienia, to zdaniem Sądu Okręgowego w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt V Pa 26/14), „zauważyć należy, iż zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest przesłanką, która musi zostać przez nauczyciela spełniona dla udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma natomiast potrzeby, aby przesłanka ta była spełniona przez cały okres trwania tego urlopu. Dla oceny czy nauczyciel spełnia warunki do udzielenia mu urlopu zdrowotnego istotny jest moment złożenia przez niego wniosku o urlop, gdyż przepisy K.N. nie regulują sytuacji uprawnienia nauczyciela do urlopu zdrowotnego w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 K.N. Wobec tego należy uznać, że jeżeli nauczyciel, przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, wyraził zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia od 1

 

 

 września, to obniża mu się wymiar zatrudnienia niezależnie od tego, że urlop został mu udzielony”.

rzewa18-05-2019 09:51:33   [#30]

cóż... w pewnym sensie się z ta tezą zgadzam a w pewnym nie ->

jeśli w dniu udzielania urlopu wiadomo, że n-l w czasie tego urlopu nie będzie zatrudniony w pełnym wymiarze, to urlopu można udzielić tylko na ten okres, w którym będzie on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,

natomiast jeśli n-l jest już na udpz i okazało się, że od następnego roku nie będzie dla niego pełnego wymiaru, to nie można mu proponować ograniczenia, tylko należy wręczyć mu wypowiedzenie

a to dla tego, że z art 73 KN jasno wynika, iż na udpz może przebywać tylko n-l pełnozatrudniony - muszą być w AO godziny warunkujące taki stan rzeczy


post został zmieniony: 18-05-2019 09:53:36
eny18-05-2019 11:43:52   [#31]

Zdanie radców prawnych jest zgoła odmienne;)

https://www.portaloswiatowy.pl/udzielenie-urlopu-zdrowotnego/ograniczenie-zatrudnienia-a-mozliwosc-skorzystania-z-urlopu-zdrowotnego-12586.html

https://prawooswiatowe.wordpress.com/2017/04/30/prawo-do-urlopu-dla-poratowania-zdrowia-a-ograniczenie-wymiaru-zajec-nauczyciela-ograniczenie-etatu/

 

itd.

 

 

DYREK18-05-2019 12:54:14   [#32]

tylko w celach marketingowych portal losowo bywa niepłatny:-)

eny18-05-2019 13:04:38   [#33]

No widzę, że teraz ograniczony dostęp. Ale czytałam całość i prawnicy potwierdzają to co napisałam powyżej.

rzewa18-05-2019 20:56:45   [#34]

cóż... zatem różnimy się pięknie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]