Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkolenia OSKKO: arkusz, ruch służb., nadzór "Wiosenne wsparcie"
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar30-04-2019 11:53:09   [#01]

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie dla kadry kierowniczej oświaty - wsparcie w poruszaniu się w gąszczu, ciągle aktualizowanych, przepisów oświatowych, które odbędzie się w maju:

    Wrocław - 7 maja 2019
    Opole - 8 maja 2019
    Katowice - 9 maja 2019
    Łódź - 10 maja 2019
    Warszawa - 13 maja 2019
    Lublin - 14 maja 2019
    Zamość - 15 maja 2019
    Rzeszów - 16 maja 2019
    Tarnów - 17 maja 2019

Przedstawiamy zaktualizowany i poszerzony program naszego szkolenia. Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić praktycy, a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

Główne zagadnienia

Celem szkolenia jest ułatwienie dyrektorom podejmowania decyzji, dotyczących realizacji ich zadań w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, w zakresie obowiązków:

 • dyrektora szkoły - kierującego placówką oświatową i reprezentującego ją na zewnątrz,

 • kierownika budżetowej jednostki organizacyjnej - administrującego i zarządzającego, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, majątkiem szkoły lub placówki,

 • organu nadzoru pedagogicznego - pełniącego wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

 • pracodawcy - wykonującego czynności z zakresu prawa pracy (uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy m.in. ocena i awans pracownika, urlop, uprawnienia socjalne),

 • organu administracji publicznej, w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wystawiania zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno prawnych na podstawie Ustawy.

Poruszymy m.in. zagadnienia:

 • Arkusz organizacyjny:
  projektowanie, opiniowanie i zatwierdzania, obowiązujące akty prawne, terminy wykonywania kolejnych czynności, komunikowanie zmian pracownikom – sposoby dokumentowania, opiniowanie przez radę pedagogiczną, występowanie do organu prowadzącego np. o godziny z zakresu ppp, o stanowisko wicedyrektora, o pensum zerowe dla dyrektora – przykładowe pisma,

 • Ruch służbowy:
  zmiany w stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, stosowanie kryteriów zwolnień,  ograniczenia zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające; opinie związków zawodowych, ochrony wynikające z ustawy o zz, SIP, KP…; przykłady zapisów w protokole, pism formalnych,

 • Ocena pracy i awans:
  zadania związane z zakończeniem stażu, sposoby dokumentowania, terminy powoływanie komisji; ocena pracy na zakończenie stażu - przykłady,

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły:
  wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego a zadania zaplanowane na początku roku szkolnego, analiza sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego – sposoby dokumentowania,

 • Działania związane z wprowadzeniem II etapu reformy ustroju szkolnego - szkoły średnie:
  wygaszanie gimnazjum – dokumenty przykładowe, podstawa programowa i ramowe plany nauczania w okresie przejściowym, statuty szkół średnich.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. W planie spotkania przewidujemy także czas na pytania, konsultacje.

zapisy tu (klikamy na miasto): http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]