Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkolenia OSKKO na Pomorzu - bezpieczeństwo nauki i i pracy
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar30-04-2019 11:46:57   [#01]

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniach: 6,7 i 8 maja 2019 r. (Szczecin, Koszalin, Gdańsk)

Na szkoleniu przeanalizowane zostaną podstawowe zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - z perspektywy dyrektora-praktyka, na podstawie obowiązującego prawa. Przyjęliśmy zasadę, że o zarządzaniu szkołą będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów.
 

Główne zagadnienia


Bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (m.in. Rozporządzenie MENiS w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy), praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym m.in. dotyczące postępowań powypadkowych, organizacji dyżurów na przerwach, monitorowanie i kontrola bhp, podawanie dzieciom leków ratujących zdrowie i życie; organizowanie wyjść i wycieczek - dokumentowanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – m.in. plan zajęć nauczyciela a tzw. okienka, zastępstwa doraźne, zajęcia dodatkowe – płatne(?), przydzielanie godzin ponadwymiarowych, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury” w czasie ferii i wakacji, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne; ewakuacja – praktyka i dokumentowanie; przeglądy budynku i instalacji; kilka słów na temat RODO; monitoring i wykorzystywanie zapisów monitoringu; zabezpieczenie sieci komputerowej.

Dokumentowanie podejmowanych działań. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają, wzory i przykłady dokumentów, notatek. Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Tradycyjnie po zajęciach znajdzie się czas na wsparcie uczestników w różnych kwestiach dotyczących kierowania placówkami, pytania.

Spotkanie zakończy część dotycząca aktualnych problemów oświaty oraz działań OSKKO na rzecz ich rozwiązania. Zbierzemy głosy i postulaty zainteresowanych praktyków wdrażających zmianę nakierowane na podejmowanie dialogu OSKKO z MEN w celu poprawy niewłaściwych zapisów prawa poprzez wskazanie ich w – „Absurdach oświatowych” – dokumencie przedkładanym co roku MEN.

 

zapisy tu:

http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

 

Biuro OSKKO06-05-2019 10:36:26   [#02]

UWAGA: szkolenie w Gdańsku zostało przesunięte na 24 maja. 

Miejsce (Hotel Focus Premium, ul. Nad Stawem 5) i godziny trwania (10:00-15:00) pozostały niezmienione. 

Zapraszamy do zapisów: http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/gdansk-08-05-19/

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]