Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Potrącenia za strajk
strony: [ 1 ][ 2 ]
Danuta010217-04-2019 12:04:08   [#01]

Proszę o rozwikłanie moich wątpliwości co do potracenia za udział w strajku. Skoro art. 23.2 ust. o spor. zbior. mówi o utracie prawa do wynagrodzenia, a art. 30.1 KN okresla wynagrodz. n-la jako składowe: zasadnicz. dodatki itd to  czy potrącenie powinno być wyliczone z całego wynagrodzenia brutto czy tylko z zasadniczej?

Ania Sz17-04-2019 12:06:06   [#02]

Z całości.

Macia17-04-2019 12:40:12   [#03]

A jakie decyzje dajecie do księgowej wykaz liczby dni czy godzin?

JarTul17-04-2019 21:49:10   [#04]

Jak dokonywać potrącenia...

za Portalem Oświatowym:

Dodatek motywacyjny, funkcyjny, stażowy i za warunki pracy

Co się tyczy pozostałych dodatków, to na ogół w regulaminach ustalanych przez poszczególne organy prowadzące znajdują się postanowienia odnoszące się do zachowania prawa lub braku uprawnienia do dodatku za okres, za który nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zatem kwestię tę należy rozstrzygnąć z uwzględnieniem przepisów dotyczących danej szkoły (ustalonych przez organ prowadzący).  

rzewa18-04-2019 07:11:59   [#05]

cóż... wyżej wklejone opracowanie ma się nijak do sytuacji strajku - czyli powstrzymywania się od pracy, które na mocy ustawy pozbawia pracownika wynagrodzenia za czas strajku

jeśli pracownik strajkować będzie cały miesiąc, to w tym miesiącu nie ma prawa do całego wynagrodzenia, czyli jego należne wynagrodzenie za ten miesiąc wyniesie 0 - tak samo jakby w tym miesiącu nie był zatrudniony w ogóle

właściwie, to nie ma nic wspólnego z potrącaniem należności z wynagrodzenia -> to jest nienaliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy i tylko u n-li pociąga za sobą konieczność "potrącania", gdyż n-l otrzymuje wynagrodzenie "z góry", czyli niejako "zaliczkowo", zatem musi w razie nieprzepracowania całego m-ca liczyć się z tym, że z początkiem następnego nie otrzyma wynagrodzenia w ogóle (to co otrzymał za kwiecień, stanie się w tym momencie wynagrodzeniem za maj)

oczywiście dyrektor dokonując takiego "potrącenia" musi wystawić każdemu n-lowi zaświadczenie o wysokości utraconego w wyniku strajku wynagrodzenia, które mu związek zawodowy refunduje z funduszu strajkowego w takim zakresie na jaki ten fundusz pozwala

natomiast o tym jak ustalić wysokość nienależnego wynagrodzenia pisałam już tu:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61490&pst=2#pst2


post został zmieniony: 18-04-2019 07:13:14
romka18-04-2019 10:29:03   [#06]

Proszę o wzór zaświadczenie o wysokości utraconego w wyniku strajku wynagrodzenia. 

JarTul24-04-2019 11:56:50   [#07]

Również proszę o wzór zaświadczenia (jartul@poczta.onet.pl).

Jacek24-04-2019 15:08:08   [#08]

tak chyba wystarczy

Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu

Zaświadczam, iż w związku z nieświadczeniem pracy z powodu strajku w dniu/dniach Pan/Pani ………………………………….,

nr PESEL …………..., zamieszkały/-a w ……………………………… utracił/-ła wynagrodzenie w wysokości (brutto) ………………

Powyższe zaświadczenie wydaje się na wniosek pracownika w celu uzyskania rekompensaty za utracone wynagrodzenie w określonej wyżej wysokości.

……………………………………………………

(podpis osoby wystawiającej zaświadczenie)


post został zmieniony: 24-04-2019 15:15:52
joka24-04-2019 15:51:41   [#09]

Pojawiają się interpretacje RIO z różnych województw w sprawie ustalenia kwoty utraconej przez strajk części wynagrodzenia nauczycieli np. , że nie można potrącać z dodatku stażowego i wiejskiego... A co z dodatkiem motywacyjnym, który został przyznany na pół roku? Bardzo dużo tych niejasności...

Jacek24-04-2019 15:57:17   [#10]

Składnikami podlegającymi potrąceniu jest wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za warunki pracy (jeżeli przysługuje danej osobie).

joka24-04-2019 16:03:51   [#11]

Jacku skąd ta informacja? Nasz OP chce potrącić z całości wynagrodzenia....

Jacek24-04-2019 16:08:20   [#12]

z opracowania prawnego

kudlatek24-04-2019 16:08:49   [#13]

kiedy mogę wręczyć zaświadczenie o potrąceniu, skoro nauczyciel wciąż strajkuje? Przecież udzielając mu informacji o potrąceniu n-l może odebrać to jako wpływ na decyzję o zawieszeniu/odstąpieniu od strajku.

Poza tym czy mogę prowadzić rozmowy z wiązkami na temat płacy, kiedy nauczyciele wciąż strajkuje.

hanabi24-04-2019 16:57:14   [#14]

Jacku,

to opracowanie prawne można gdzieś znaleźć?

Jacek24-04-2019 16:58:06   [#15]

na priv

Iweta6224-04-2019 19:53:39   [#16]

czy ja też mogę otrzymać to opracowanie? 

laostic24-04-2019 20:46:03   [#17]

Można priv.

Jacek24-04-2019 21:44:12   [#18]

jak ktoś chce to niech napisze do mię na priv i poda maila

rzewa24-04-2019 22:37:20   [#19]

to nie jest potrącenie a ustalenie nienależnego wynagrodzenia - dotyczy CAŁEGO wynagrodzenia, gdyż n-l strajkując nie nabył prawa do całego (wraz ze wszystkimi je tworzącymi składnikami, czyli wynagrodzenie zasadnicze i dodatki) wynagrodzenia jakie by w tym czasie wypracował

wynagrodzenie to ustala się w sposób przewidziany rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927)

Jacek24-04-2019 22:45:02   [#20]

rzewo ale np. dodatek za wysługę lat wypracował więc dlaczego go nie wypłacać?

rzewa24-04-2019 22:47:25   [#21]

nie wypracował

a jeśli zatrudnisz n-la w połowie miesiąca to zapłacisz mu stażowe za cały miesiąc?

nie mówiąc już o tym, że dodatek stażowy to jest procent wynagrodzenia zasadniczego - niższe zasadnicze, bo nie za cały miesiąc, to i proporcjonalnie niższy stażowy

Jacek24-04-2019 22:52:12   [#22]

ale on już jest zatrudniony

orsetto24-04-2019 22:53:25   [#23]

A funkcyjny wice?

rzewa25-04-2019 01:00:31   [#24]

nie ma znaczenia z czego się składa wynagrodzenie - z czas strajku n-l nie wypracowuje wynagrodzenia wraz z dodatkami, zatem potrącanie dotyczy całego wynagrodzenia

jak to policzyć napisałam tu:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61490&pst=2#pst2

eny25-04-2019 07:45:42   [#25]

A co z uśrednionym etatem? Czy potrącenie z czasu rzeczywistego?

laostic25-04-2019 09:53:25   [#26]

Jak ustalić N, jeśli tygodniowa liczba godzin nauczyciela niepełnozatrudnionego jest różna w poszczególnych tygodniach w miesiącu kwietniu. Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie z góry na podstawie uśrednionej rocznej liczby godzin. Umowa na 11/18 - w pierwszym tygodniu strajku wg planu miał 8, w drugim tygodniu - 12? Potrącamy z uśrednienia - 2x11 czy rzeczywiste - 20 godzin do wypracowania za te 2 tygodnie?

rzewa25-04-2019 09:58:12   [#27]

aby ustalić stawkę za godzinę należy podzielić wynagrodzenie za kwiecień przez 46 (11*4,16=45,76)

a potem w celu ustalenia nienależnego wynagrodzenia pomnożyć tę stawkę przez liczbę godzin niezrealizowanych z powodu strajku, czyli 20

AleJ25-04-2019 10:13:30   [#28]

Rzewo a czy jest limit potrąceń za czas strajku np. do połowy wynagrodzenia jak w niektórych sytuacjach, czy przy strajku to nie obowiązuje i można pozostawić nauczyciela bez wypłaty?

DYREK25-04-2019 10:26:08   [#29]

Przy pomniejszaniu wynagrodzenia nauczyciela za okres strajku nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Kwota ta dotyczy potrąceń dokonywanych tylko z należnego pracownikowi wynagrodzenia.

W przypadku strajku zapłata nie jest należna - nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie dokonujemy potrącenia a tylko odliczamy wynagrodzenie nienależne za okres strajku (nauczyciel otrzymał wynagrodzenie w pełnej wysokości z góry na początku kwietnia). 


post został zmieniony: 25-04-2019 10:27:35
aza25-04-2019 11:27:03   [#30]

Nauczyciele zwracają się do mnie z wnioskami o raty. OP nie wyraża zgody i straszy Rio.

co robić? co odpisać nauczycielowi?

Ania Sz25-04-2019 11:29:08   [#31]

Zgadzam się z rzewą. Nienależne wynagrodzenie jest od całego brutto. 

laostic25-04-2019 12:17:51   [#32]

Dziękuję bardzo p.Ewo.

Roman Langhammer25-04-2019 17:47:29   [#33]

@aza - nie zgodzić się na potrącenia w ratach. Nauczyciel przystępując do strajku, wiedział z czym się to wiąże. Dyrektor może rozłożyć na raty, ale nie musi. To tylko jego dobra wola.

eny25-04-2019 17:48:52   [#34]

Roman gratuluję empatii:( Rozumiem, że im bardziej kopiesz tym lepiej...

Aga2725-04-2019 20:45:54   [#35]

chcę rozłożyć na raty nauczycielom nadpłacone wynagrodzenie i zapytałam w OP, dostałam taką odpowiedź:

w odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości potrącenia wynagrodzenia za czas strajku w miesięcznych ratach na pisemny wniosek pracownika wskazuję, iż przepisy prawa nie sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu.

informacja z portalu oświaty z 19.04.2019 r. dotycząca potrącania wynagrodzenia w ratach za czas strajku:

z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a więc np. za okres w którym pracownik strajkuje(art.87 & 7 KP). Odstąpienie od tej reguły jest możliwe jedynie , gdy działamy na korzyść pracownika (np. na jego prośbę). Możemy wtedy zrezygnować w całości lub w części z potrącenia w kolejnym miesiącu i dokonać potracenia w późniejszym miesiącu lub miesiącach. Po pierwsze jednak potrzebujemy do tego pisemnej zgody nauczyciela ( udzielanej dla kazdego potracenia w danym miesiącu) - art. 91 &1 Kodeksu Pracy. Po drugie w takim przypadku musimy respektować kwoty wolne od potrąceń z art. 91& 2  KP.


post został zmieniony: 25-04-2019 20:48:46
Daniel120826-04-2019 11:00:28   [#36]

Rozłożenie odliczenia na raty może być postrzegane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niedochodzeniu należności przez jednostkę sektora finansów publicznych oraz niezgodnym z przepisami odroczeniu przez nią lub rozłożeniu na raty spłaty należności ( art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) - analiza prawna wynagrodzenia nauczycieli za strajk.

nowy2026-04-2019 19:00:23   [#37]

   Czy  należy  potrącać  nauczycielom  strajkującym  za  18, 19 i  23 kwietnia  (przerwa  świąteczna). Przeczytałam  tyle  różnych  opinii, że  w  końcu  nie  wiem  co  zrobić...

rzewa26-04-2019 19:55:05   [#38]

wszystko zależy od przyjętego algorytmu liczenia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61564&ux=14&pst=05#pst05

Marek Pleśniar26-04-2019 21:37:26   [#39]

https://oko.press/eksperci-batorego-samorzady-maja-prawo-placic-nauczycielom-za-czas-strajku/?fbclid=IwAR0kQIJmS9ZTBUDaLp-EdHOeuO6jTsb12vR3MJh-tFzCfTQjusvtcpIf7k0

porozumienia regulujące wynagrodzenia zawierać można także w trakcie trwania sporu zbiorowego. Podpisanie ich nie oznacza jego automatycznego zakończenia.

basias27-04-2019 01:32:08   [#40]

I jak na to należy się zapatrywać?

Jest to sposób zgodny z prawem?

MKJ27-04-2019 09:51:16   [#41]

Chciałbym móc się zgodzić z tą interpretacją, ale nie mogę - takie interpretacje narażają dyrektorów na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Bogusław Milusz28-04-2019 09:21:11   [#42]

Witam Kochani. Pytanie krótkie- czy potrącamy za strajk nauczycielom jednorazowo czy jest zgodna z prawem na wniosek nauczyciela możliwość rozłożenia potrącenia na raty. Myślę, że dzisiaj dla wielu nauczycieli jest to bardzo ważne- chcą żyć. Zostało niewiele czasu- bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam ciepło z Elbląga

Jacek28-04-2019 10:25:16   [#43]

Jest taki wyrok SN

Teza wyroku mówi

Istota "odliczenia" przewidzianego w art. 87 § 7 k.p. polega na możliwości zmniejszenia przez zakład pracy kwoty wynagrodzenia pracownika podlegającej wypłaceniu w danym miesiącu o wynagrodzenie wypłacone mu w jedynie poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje.

Natomiast w uzasadnieniu czytamy

Przepis art. 91 k.p. stanowi, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Oznacza to, że odliczenie z wynagrodzenia pracownika nie może nastąpić bez jego zgody. Jednak w wymienionym przepisie (art. 91 k.p.) nie chodzi o odliczenie dokonane przez zakład pracy w każdym czasie, lecz o odliczenie z wynagrodzenia pracownika, które nastąpiło według zasad przewidzianych w art. 87 § 7 k.p. Inaczej mówiąc - jeżeli zakład pracy w najbliższym terminie płatności nie dokona odliczenia kwoty wypłaconej w poprzednim terminie płatności, to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z góry za czas nieobecności w pracy będzie miało charakter "należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i § 7, taka zaś należność będzie mogła być potrącona z wynagrodzenia pracownika za pracę tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (albo gdy będzie objęta tytułem wykonawczym). Zatem warunkiem dopuszczalności dokonania przez pozwaną szkołę potrąceń z wynagrodzenia powódki za lipiec i sierpień 1993 r. była zgoda powódki. Tymczasem jest w sprawie niesporne, że powódka takiej zgody nie udzieliła. Fakt ten dodatkowo więc wskazuje na sprzeczność postępowania strony pozwanej z przepisami o ochronie wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie należy dodać, że także Sądy obu instancji pominęły omawiany przepis i wynikające z niego konsekwencje. Okoliczność ta potwierdza zatem zasadność zarzutu rażącego naruszenia prawa zawartego w rewizji nadzwyczajnej.

Usprawiedliwiony jest także zarzut naruszenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo pracownika do wynagrodzenia i jego ochrona należy bowiem do fundamentalnych zasad prawa pracy. Naruszenie tych zasad jest naruszeniem obowiązującego porządku prawnego. Oceny tej nie zmienia w sprawie fakt, że zakład pracy w istocie rzeczy odebrał powódce tę część wynagrodzenia, którą wcześniej wypłacił (z góry) za czas nieobecności spowodowanej jej udziałem w strajku, której to nieobecności nie mógł przewidzieć wypłacając wynagrodzenie za maj 1993 r. Ochrona wynagrodzenia za pracę polega bowiem między innymi na tym, że potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę mogą być dokonywane ściśle według reguł Kodeksu pracy.

Zatem, wg mnie jeśli nauczyciel zwróci się z prośbą o rozłożenie na raty, to dla mnie jest to zgoda na potrącenie w ratach.


post został zmieniony: 28-04-2019 10:29:46
Bogusław Milusz28-04-2019 11:33:32   [#44]

Witam Jacku. bardzo dziękuję za szybką reakcję.

Piszę o przypadku gdy nauczyciel składa wniosek do dyrektora z prośbą o raty, jak poniżej:

...........................................................................................................................................................

                                                                                                                      Elbląg, dnia …………………………….

…………………………………….

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

……………………………………..

 

Tel………………………………..

 

 

                                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu

 

WNIOSEK  O ROZŁOŻENIE  NA RATY KWOTY POTRĄCONEGO WYNAGRODZENIA

NA RZECZ PRACODAWCY ZA OKRES STRAJKU

 

            W związku z udziałem  od dnia 08.04.2019 do dnia 26.04.2019r. w strajku zorganizowanym zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 174)  proszę o rozłożenie na 4 raty  kwoty potrąconego wynagrodzenia na rzecz pracodawcy za ww. okres strajku.

Jednocześnie oświadczam, że uznaję w całości zobowiązanie za okres strajku wobec pracodawcy i wyrażam zgodę na potrącenie należności z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę   począwszy od miesiąca: maja 2019r. za okres 08-11.04 2019 r., w miesiącu czerwcu za okres 12-17.04.2019 r., w miesiącu lipcu za okres 18-23.04.2019 r. w miesiącu sierpniu za okres 24-26.04.2019.

 

 

Uzasadnienie

 

 np.Trudna sytuacja finansowa mojej rodziny.

(opis sytuacji osobistej i materialnej nauczyciela)

 

……………………………….

Podpis pracownika

Zatem Jacku:Cytuję: "....Zatem, wg mnie jeśli nauczyciel zwróci się z prośbą o rozłożenie na raty, to dla mnie jest to zgoda na potrącenie w ratach..." Jest to zgodne z prawem i można tak uczynić ? Proszę o potwierdzenie tego stanowiska. Pozdrawiam

Jacek28-04-2019 13:08:17   [#45]

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY KWOTY NIENALEŻNEGO WYNAGRODZENIA ZA OKRES STRAJKU

tak bym ujął

a dodatkowo, by rozłożyć to w równych ratach do końca roku kalendarzowego.

A dalej to kwestia dyrektora, czy się zgodzi, no i czy się nie narazi OP-kowi :-)


post został zmieniony: 28-04-2019 13:09:06
izael29-04-2019 08:17:47   [#46]

ojjj

bez glejtu z OP nie ryzykowałabym takiego rozłożenia na raty

dyscyplina finansów publicznych raczej to jest

... choć chciałbym to zrobić, by pracownikom było nieco lżej

Kajko29-04-2019 08:52:01   [#47]

Nie można rozłożyć na raty potrąconej kwoty. Jeśli nie potrącimy tej kwoty przy najbliższej wypłacie później będzie to niemożliwe. Trzeba potrącić, a później można zaliczkować cokolwiek to znaczy bo tego nie ogarniam.

dariuszn729-04-2019 09:17:46   [#48]

U nas odroczyliśmy ratę pożyczek z PKZP, prawie wszyscy mają więc w sumie wypłatę dostaną taką samą. Co dalej zobaczymy OP szuka rozwiązań.

AsiaJ29-04-2019 10:44:33   [#49]

w temacie potrąceń/wypłacania nienależnego wynagrodzenia, czy konieczne jest pismo do pracownika z informacją o kwocie?

rzewa29-04-2019 13:53:37   [#50]

konieczne

na podstawie takiego pisma pracownik może ubiegać się o wypłatę z funduszu strajkowego w takiej wysokości w jakiej zz-ty będą mogły wesprzeć strajkujących - nie może ta kwota przekraczać kwoty potrąconej z wynagrodzenia tytułem strajku

strony: [ 1 ][ 2 ]