Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zawieszenie zajęć
strony: [ 1 ]
Paweł3204-04-2019 09:22:29   [#01]

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 18

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

czy strajk jest takim zdarzeniem?

DYREK04-04-2019 10:01:30   [#02]

wg mnie - nie

jak strajk może zagrozić zdrowiu uczniów ? 


post został zmieniony: 04-04-2019 10:01:59
AnJa04-04-2019 10:43:08   [#03]

Moim - tak. Brak możliwości zapewnienia opieki wg standardu 1 nauczyciel na 25 uczniów , wyłączona stołówka, niesprzatniete toalety to potencjalne źródła zagrożeń nie tylko dla zdrowia ale i życia.

No po co mamy te przepisy BHP jeśli właśnie nie ze względu na zdrowie uczniów?

 

edithael04-04-2019 11:04:13   [#04]

Moim zdaniem - też tak, uzasadnienie jak AnJa.

I jeszcze nowelizacja rozpw sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (z dn. 31.10.2018):

 §  18.  
(...) 

3.  O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
gosia6804-04-2019 18:29:56   [#05]

Kiedy w styczniu nauczyciele byli na L4 to taką podstawę prawną podałam do mojego KO i została ona podważona.

Jacek04-04-2019 18:32:37   [#06]

KO nie ma tu nic do podważania, bo zgodę wydaje OP a KO dostaje tylko info o zawieszeniu.

gosia6804-04-2019 21:12:52   [#07]

W protokole pokontrolnym  KO dotyczącym realizacji podstawy programowej w związku z  L4 nauczycieli  jako zalecenie wskazano złą podstawę prawną zawieszenia zajęć w szkole w związku z absencją nauczycieli. Dyrektorzy powoływali się na rozporządzenie o BHP art.18. ust.2  KO wskazywał rozporządzenie o organizacji pracy szkoły (dni wolne od zajęć) ???

DYREK05-04-2019 08:55:11   [#08]

MEN twierdzi, że nie ma podstawy prawnej, aby zamykać placówki oświatowe.

 

AnJa05-04-2019 08:59:15   [#09]

Zamykac- nie.

Ale MEN twierdzi, ze do zawieszania też.

Tyle, ze odpowiedzialnośc za bezpieczeństwo dzieci należy do dyrektora (a pośrednio OP) - a nie MEN.

I jeśli miabym na zajecia opiekuńcze 53 dzieci i 2 nauczycieli a sam nie mógł dołączyć do opiekunów- uznałbym, ze bezpieczeństwo jest zagrożone.

DYREK05-04-2019 12:16:29   [#10]

"Z powyższych przyczyn Małopolski Kurator Oświaty stoi na stanowisku, że instytucja zawieszenia zajęć, o której mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.), nie może być traktowana jako systemowe rozwiązanie kwestii funkcjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli."

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-niezawieszania-zajec-w-szkolach-i-przedszkolach-w-czasie-strajku-nauczycieli/ 

 

rzepek05-04-2019 14:47:28   [#11]

A ja dyrektor pójdzie na L4 to kto zajmie sie dziećmi?

Ala05-04-2019 15:29:39   [#12]

zastępca ;)

AnJa05-04-2019 18:15:23   [#13]

społeczny...

 

Ala05-04-2019 18:46:40   [#14]

o! :)))

Leszek05-04-2019 20:21:32   [#15]

Nic tylko kadro kierowniczy, jak zachorować, wszak inne zawody też chorował... 

Ciekawe jaka jest (i będzie)) zachorowalność w Men, KO, CKE i OKE w tym i przyszłych tygodniach

Pozdrawiam 


post został zmieniony: 05-04-2019 20:22:04
AnJa06-04-2019 01:43:35   [#16]

Leszku, Ty nawet nie wiesz z jaka przyjemnością ja Twoje obecne posty czytam:-)

 

Leszek06-04-2019 18:25:18   [#17]

Dzięki za miłe słowo Andrzeju...

pozdrawiam

AndrzejW06-04-2019 18:49:53   [#18]

A czy to prawda, że wszyscy dyrektorzy podstawówek wysyłają powołanie do zespołów nadzorujących dla pani minister, swojego kuratora i swojego wizytatora?

Bo w piśmie stoi, że dyrek powołuje ZN... ale nie znalazłem tam, że powołany ma się zgodzić lub nie. Więc podobno masowo powołują. Jak powołany nie przyjdzie to będzie co najmniej współwinny.

I nie mogę też znaleźć, a podobno krąży już w sieci wzór zawiadomienia do prokuratury o próbach zastraszania podejmowanych przez urzędników administracji zespolonej próbujących doprowadzić do łamania praw pracowniczych zapisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak to już ma, to niech podeśle.

MKJ06-04-2019 19:38:32   [#19]

Nieśmiało upominam się o tantiemy:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&pst=10740#pst10740

 

AndrzejW06-04-2019 19:50:22   [#20]

Tantiemy jak najbardziej.

Ale w piśmie nie stoi, że jeśli jeden dyrek już powołał panią AZ do swojej komisji, to nie może tego zrobić także tysiąc innych dyrków. Przecież może nadzorować egzaminy symultanicznie w tysiącu szkołach naraz. A jak nie może, to może wydać rozporządzenie, że może i wtedy już może. To przecież proste. Chyba.

MKJ07-04-2019 09:06:11   [#21]

Ok, przekonałeś mnie - należy się dzielić z potrzebującymi. Tym bardziej, że ode mnie do Ciebie nie będzie miała daleko.

Trzeba tylko pamiętać o sprawdzeniu pani minister w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przeszkolić z procedur egzaminacyjnym (przy okazji z prawa pracy w zakresie prawa do strajku oraz prawa oświatowego dotyczącego podstawy programowej przewidującej antydyskryminacyjne działania szkoły też by się przydało) i skierować na badania.

AndrzejW07-04-2019 14:16:52   [#22]

Obowiązkowo.

U mnie ważne są tylko badania medycyny pracy w placówce z którą mam podpisaną umowę. Obawiam się, że Ty też.

Afraniuk07-04-2019 22:03:57   [#23]

przepraszam ale łopatologicznie - jeśłi mam kilku pracujących nauczycieli to znaczy nie muszę zawieszać zajęć ? Przyjmę tylko malutką część uczniów - czyli zawieszam czy nie ?

dariuszn708-04-2019 09:03:36   [#24]

U mnie Ci co pracują prowadzą zajęcia opiekuńczo wychowawcze - rodzice przyprowadzili 8 dzieci.

 

izael08-04-2019 09:12:37   [#25]

Afraniuk:) 

zaopiekujesz się taką liczbą dzieci, jaką dasz radę

czyli

nie zawieszasz zajęć

organizujesz zajęcia "kryzysowe"

Afraniuk08-04-2019 10:18:14   [#26]

dzięki - dzisiaj pustki ale jutro wydaje mi się, że pojawią się dzieci do zaopiekowania

wytrwałości i cierpliwości wszystkim :) !

tarek08-04-2019 15:03:02   [#27]

Czy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa Oświatowego zgodę lub odmowę na zawieszenie zajęć wydaje zarząd powiatu, czy wystarczy decyzja starosty?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]