Forum OSKKO - wątek

TEMAT: obowiązek nauki
strony: [ 1 ]
Ania Sz06-02-2019 11:03:50   [#01]

Czy dyrektor zespołu szkół (technikum+ZSZ) ma prawo skreślić ucznia klasy I ZSZ, który nie ukończył 18 roku życia? W statucie są określone procedury dotyczące skreślenia (nagany, itd.). Uczeń otrzymał już jedną naganę, szykuje mu się kolejna. Otrzymanie tej drugiej nagany skutkuje wszczęcie procedury skreślenia ucznia z listy. Pierwszy raz ma przypadek dotyczący ucznia niepełnoletniego.

Prawo oświatowe:

Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

9. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Leszek06-02-2019 18:25:27   [#02]

tylko obowiązek szkolny chroni przed skreśleniem

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]