Forum OSKKO - wątek

TEMAT: udział ucznia w programie telewizyjnym
strony: [ 1 ]
mimka05-02-2019 13:10:53   [#01]

Proszę o poradę w następującej sprawie. Moja uczennica z klasy VI zakwalifikowała się do udziału w programach telewizyjnych typu: "Szkoła", "Szpital", "19+" i potrzebna jest moja zgoda, jako dyrektora szkoły na udział ucznia w charakterze statysty oraz moja opinia dotycząca możliwości wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania przez nie pracy. I to właśnie budzi moją wątpliwość.

Jak Wy postąpilibyście w takiej sytuacji?

AnJa05-02-2019 13:17:35   [#02]

Zgoda- a na jakiej podstawie? Odpowiedziałbym, że nie mam kompetencji w tym zakresie.

Co do reszty - przywołałabym cytat z ustawy dotyczący obowiązku szkolnego z ewentualną dodatkową info, że nieobecność na zajęciach będzie odnotowywana  i traktowana jako usprawiedliwiona(?) dziecko będzie zobowiązane do uzupełnienia braków i zapewnioną pomoc szkoły (jaką?) a w przypadku niemożliwości ustalenia oceny klasyfikacyjnej prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

edithael06-02-2019 07:39:22   [#03]

Zdarzyło mi się kiedyś napisać. I faktycznie z doświadczenia współpracy z tym uczniem i rodzicami wiedziałam, że nie będzie większych problemów. Uczeń miał nb usprawiedliwioną przez rodziców i życzliwość nauczycieli w nadrabianiu zaległości. Nieobecności było dużo, czasem nawet 3 tygodnie w miesiącu, przez kilka miesięcy. 

Gdybym miała wątpliwości co do rzetelności ucznia - jak AnJa.

Zaświadczenia o braku przeciwwskazań
do udziału w programie: Konkurs i Audycja MasterChef Junior

 

            W mojej opinii, jako Dyrektora Szkoły xx, uczeń klasy x, YZ, może wziąć udział w Konkursie i Audycji MasterChef Junior.

Udział YZ w niniejszym programie i wynikająca z tego nieobecność na zajęciach szkolnych, nie będą potraktowane jako brak realizacji obowiązku szkolnego. Szczegóły nadrobienia ewentualnych zaległości zostaną ustalone z rodzicami YZ.

            Zaświadczenie wydaje się na prośbę rodziców ucznia.

mimka06-02-2019 07:51:54   [#04]

Dzięki za pomoc

Marek Pleśniar06-02-2019 11:44:28   [#05]

raczej przydałoby się stwierdzenie braku przeciwwskazań dla programu, w którym mieliby wziąć udział nieletni

elkap06-02-2019 13:01:26   [#06]

Uważam, że udział dziecka w takim programie to kwestia zgody i odpowiedzialności rodziców. Jeśli nieobecności miałyby przekraczać (tak jak napisano powyżej)  połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w miesiącu, a tych miesięcy miałoby być kilka, to raczej zaproponowałabym, aby rodzice złożyli wniosek o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ustawy Prawo oświatowe). Dyrektor szkoły wydaje zezwolenie. Taki uczeń może brać udział w zajęciach dodatkowych, w konsultacjach itp. I musi przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych. Po zakończeniu udziału w programie nastąpiłoby cofnięcie zezwolenia na wniosek rodziców.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]