Forum OSKKO - wątek

TEMAT: szkolenie, a godz. ponadwymiarowe
strony: [ 1 ]
gregorz31-01-2019 11:24:20   [#01]

Jak jest z godzinami ponadwymiarowymi w dniu, w którym nauczyciel był na szkoleniu? Nauczyciel wykazuje godziny, których nie zrealizował, czy nie? Wcześniej było to zapisane  w uchwale i nauczyciele mieli płacone za każdą godzinę szkolenia. Teraz zdania są podzielone. Płacimy za godziny ponadwymiarowe,  niezrealizowane z powodu szkolenia, na które wysyła pracodawca? 

DYREK31-01-2019 12:26:54   [#02]

Wg mnie, udział w szkoleniu nie uprawnia do wynagrodzenia za niezrealizowane z tej przyczyny godziny ponadwymiarowe. W tym przypadku nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy (nie pozostaje w gotowości do pracy w szkole).

dorotagm31-01-2019 19:28:06   [#03]

Prawo różnie interpretowane. Ja nie godzę się z interpretacją Dyrka.

Jeżeli nauczyciel jest na jakimś szkoleniu potrzebnym w pracy nauczyciela, to dlaczego go karać zabraniem wynagrodzenia?

elrym31-01-2019 19:35:26   [#04]

a jak wskazać, że akurat w tym dniu te godziny są to godziny ponadwymiarowe?

ja bym zapłaciła, zgadzam się z dorotagm, jeżeli wyrażam zgodę na udział w szkoleniu, to nie potrącam wynagrodzenia

JarTul01-02-2019 10:41:22   [#05]

6 sierpnia 1987 r. (uchwała SN z 6 sierpnia 1987 r. OSNC z 1989 r. nr 1, poz. 9) Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciel traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy ich nieodbycie nastąpi z przyczyn leżących po jego stronie. Natomiast przysługuje mu prawo do wynagrodzenia, gdy nieodbycie zajęć nastąpi z przyczyn zależnych od szkoły, tj. zorganizowanie w tym czasie wycieczki, akademii, nieusprawiedliwionej absencji uczniów, z powodu przerwy w nauczaniu wywołanej warunkami atmosferycznymi.
29 marca 1989 r. (uchwała SN z 29 marca 1989 r., III PZP 53/88, OSNC 1989, nr 7–8, poz. 109), która jest wiążąca dla innych sądów, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w okresach przerw pracy w szkole, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponadto uznał, że zamieszczenie w planie organizacyjnym szkoły godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach wolnych od pracy i w okresach przerw pracy szkoły ustalonych w przepisach o organizacji roku szkolnego, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze, nie uprawnia do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe. Oznacza to, że nauczycielowi nie należy się wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe zaplanowane w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pkt 1), w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych, w którym nauczyciel nie prowadzi zajęć opiekuńczo-wychowawczych (pkt 2), w czasie rekolekcji (pkt 4), w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (pkt 6), w Dniu Edukacji Narodowej (pkt 7). Nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych w czasie szkolenia i nie pozostaje w tym czasie do dyspozycji pracodawcy, nie zachowuje wobec tego prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (pkt 5).

 

dorotagm09-02-2019 14:16:21   [#06]

Ech, żal...

Znowu po d... dostajemy.

Leszek09-02-2019 14:47:59   [#07]

1989 r. inne czasy,  Karta N. na ten rok

patrzę jak na relikt

pozdrawiam

 

eny09-02-2019 15:28:23   [#08]

Płacimy nauczycielom godziny ponadwymiarowe jak uczestniczą w szkoleniach, wyjazdach z uczniami na konkursy, wycieczkach dydaktycznych, wyjściach do kina, teatru etc. To ich praca i tak było odkąd pamiętam.

rzepek09-02-2019 18:03:59   [#09]

My też.

 

joszka11-02-2019 08:29:58   [#10]

Co tam prawo... Najwyżej a i tak nic nam nie zrobią. Prawda?

Szkoda,że w tej ogłupiającej gonitwie w wydawaniu przepisów na każda okazję nie uwzględniamy od lat problemu czasu pracy nauczyciela.

eny11-02-2019 16:38:55   [#11]

Prawo nakazuje wynagrodzenie za pracę i tak jest. Mądry OP to zauważa;)

DYREK12-02-2019 12:56:33   [#12]

NIK lub RIO może mieć inne zdanie niż dyrektor (albo OP)


post został zmieniony: 12-02-2019 12:57:38
eny12-02-2019 14:14:24   [#13]

Dyrek nigdy, odkąd pamiętam, nie było inaczej (pracuję 33 lata) i nie sądzę aby to było łamanie prawa. Czasami szukamy dziury w całym;)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]