Forum OSKKO - wątek

TEMAT: to już wiecie, że odpowiadacie za ten strajk?
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar11-01-2019 16:28:17   [#01]

"Anna Zalewska, zapytana o zaplanowany na 31 marca strajk wielokrotnie podkreślała, że nie jest stroną tego sporu zbiorowego.

Zaznaczyła, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, stroną sporu zbiorowego jest bezpośredni pracodawca, czyli nie jest nim ani samorząd, ani Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bezpośrednim pracodawcą nauczyciela jest dyrektor jego szkoły.

W czwartek powtórzyli to wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Maciej Kopeć."

Choć nikt - ot z ulicy - na to nie wpadnie, możemy się spodziewać takiego matriksu?

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1746280,Strajk-nauczycieli-ZNP-jest-w-sporze-z-dyrektorami-szkol-a-nie-z-MEN

 

Marek Pleśniar11-01-2019 16:30:16   [#02]

http://www.glos.pl/ossko_podwyzki

19.03. 2018. OSKKO: Podwyżki dla nauczycieli powinny wynieść minimum 1000 zł brutto

Wobec rosnących wymagań cywilizacyjnych, powinien być to zawód szczególnie wspierany przez modernizujące się państwo. Proponowane kwoty wynagrodzenia są nieodpowiednie dla osiągnięcia powyższych celów - oceniło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty odnosząc się do ministerialnych propozycji minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

Zrzeszające dyrektorów szkół i przedszkoli z całego kraju stowarzyszenie jest przekonane, że proponowane przez MEN stawki są nie do zaakceptowania przez środowisko. "Ze względu na głosy środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych jednoznacznie wskazujące na wieloletnie niedoinwestowanie najważniejszego zasobu oświaty, tj. kadry pedagogicznej, co owocuje powrotem negatywnej selekcji do zawodu nauczycielskiego i demotywację zatrudnionych już nauczycieli, rekomendujemy gruntowną zmianę postępowania państwa w tej sprawie" - czytamy w stanowisku OSKKO.

 

Dyrektorzy "widzą potrzebę odczuwalnego podwyższenia płac nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – wysokości nie mniejszej niż 1000 zł brutto na każdy etat".

 

OSKKO ostrzegło, że "dalsze zaniedbywanie potrzeb kadrowych oświaty prowadzi do coraz niższej jakości edukacji, opartej na wysoko zmotywowanych, wykształconych, ciągle się doskonalących nauczycielach oraz dyrektorach".

 

"Wobec rosnących wymagań cywilizacyjnych, trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, powinien być to zawód szczególnie wspierany przez modernizujące się państwo. Proponowane kwoty wynagrodzenia są nieodpowiednie dla osiągnięcia powyższych celów" - podkreślono w stanowisku.

 

Zgodnie z przedstawionym przez MEN projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, stawki te mają w tym roku wzrosnąć o 5,35 proc. w stosunku do 2017 r.

 

Stawki te wyniosą w poszczególnych grupach nauczycieli:
* Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:
stażysta - 2 417
kontraktowy - 2 487
mianowany - 2 824
dyplomowany - 3 317

* Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym:
stażysta - 2 127
kontraktowy - 2 180
mianowany - 2 461
dyplomowany - 2 889

* Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:
stażysta - 1 877
kontraktowy - 1 923
mianowany - 2 160
dyplomowany - 2 525

 

Ministerstwo - w porównaniu z dotychczas obowiązującymi tabelami wynagrodzenia zasadniczego - postanowiło zlikwidować czwarty poziom wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego (tj. "pozostałe wykształcenie") i połączyć go z trzecim poziomem wykształcenia . "Dla nauczycieli obecnego (likwidowanego) czwartego poziomu wykształcenia (pozostałe wykształcenie) będą obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Chodzi tu głównie o nauczycieli, którzy ukończyli studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego i pedagogiczne studium techniczne. Ale także o nauczycieli posiadających tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II. MEN szacuje, że na dotychczasowym czwartym poziomie wykształcenia znajdowało się ok. 3700 osób.

 

Nie oznacza to jednak, że nauczyciele ci otrzymają na rękę większe pieniądze. "Powyższe rozwiązanie, tj. likwidacja czwartego poziomu wykształcenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym z elementów wynagrodzenia średniego. Tak więc koszty związane ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w związku z przeniesieniem czwartego poziomu wykształcenia do trzeciego, uwzględnione zostaną przez jednostki samorządu terytorialnego w polityce kształtowania wydatków ponoszonych na wynagrodzenia średnie nauczycieli. Ponadto, wypłata wyższego wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymywać będą nauczyciele z obecnego  czwartego poziomu wykształcenia, wpłynie na uniknięcie sytuacji, w której nauczyciele nie osiągają wynagrodzenia równego płacy minimalnej, a co za tym idzie konieczności wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego wyrównania" - zaznaczyło ministerstwo edukacji.

 

Jednocześnie resort Anny Zalewskiej przyznał, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty oraz kontraktowego legitymującego się wykształceniem na poziomie trzecim "jest nieznacznie niższe od wysokości płacy minimalnej", aczkolwiek "otrzymywane przez tych nauczycieli dodatki do wynagrodzenia umożliwiają osiągnięcie płacy minimalnej bez konieczności wypłaty wyrównania, a nawet przewyższają wysokość płacy minimalnej".

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2018 r. nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

 

(PS, GN)

Marek Pleśniar11-01-2019 19:32:31   [#03]

OSKKO: Wszyscy nauczyciele powinni dostać 1000 zł podwyżki

 

W ustawie budżetowej na 2018 r. Sejm przewidział 5-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty uważa, że podwyżki mniejsze niż 1000 zł nie powstrzymają obniżania jakości edukacji. 

Pensje nauczycieli mają wzrosnąć od 1 kwietnia. W projekcie ustawy budżetowej część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie ok. 43 mld zł. Jej część zostanie przeznaczona na 5-procentowe podwyżki nauczycieli.

Minimalne wynagrodzenia mają wzrosnąć odpowiednio: o 114 zł (w przypadku nauczyciela stażysty), 118 zł (w przypadku nauczyciela kontraktowego, 134 zł (w przypadku nauczyciela mianowanego) i 157 zł (w przypadku nauczyciela dyplomowanego).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w ramach konsultacji ocenia, że takie podwyżki nie spełnią założonych celów.

- Dalsze zaniedbywanie potrzeb kadrowych oświaty prowadzi do coraz niższej jakości edukacji, opartej na wysoko zmotywowanych, wykształconych, ciągle się doskonalących nauczycielach oraz dyrektorach - napisano w stanowisku.

Według OSKKO nauczycielstwo to „zawód szczególnie wspierany przez modernizujące się państwo”, a „wieloletnie niedoinwestowanie najważniejszego zasobu oświaty, tj. kadry pedagogicznej [...] owocuje powrotem negatywnej selekcji do zawodu nauczycielskiego i demotywację zatrudnionych już nauczycieli”.

Rekomendujemy gruntowną zmianę postępowania państwa w tej sprawie – napisano. - Uczestnicy naszych dyskusji widzą potrzebę odczuwalnego podwyższenia płac nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – wysokości nie mniejszej niż 1000 zł brutto na każdy etat.

DYREK12-01-2019 14:30:17   [#04]

wątek z 2017r. -> warto poczytać:-)

 Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

DYREK12-01-2019 14:37:19   [#05]

Będzie przydatna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 399, 730 i 1608)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910550236 

aza12-01-2019 15:06:12   [#06]

przecież to wszystko brzmi jak ponury żart...

Co my- jako dyrektorzy możemy zrobić?

eny12-01-2019 16:02:47   [#07]

Najlepszym dowodem na to , że NIC jest właśnie ten postulat, który sobie wisi od marca 2018 r i nikt z decydentów się nim nie przejął;(

dariuszn714-01-2019 08:20:32   [#08]

A może tak dyrektorzy zaczęli by "strajkować", (nie wiem czy możemy jeżeli nie to wzór dali policjanci) 

DYREK14-01-2019 19:51:09   [#09]

Obowiązkiem dyrektora jest:

  • nieutrudnianie przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego,
  • zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania strajku.
malmar1514-01-2019 21:39:13   [#10]

chyba tutaj będzie pasować

http://radioszczecin.pl/1,382945,l4-nauczycieli-pod-lupa-a-prezydent-deklaruje-la

sońka14-01-2019 23:01:10   [#11]

ponad 40 szkół ma w Szczecinie problemy kadrowe - nauczyciele na zwolnieniach, jutro będą kolejne

sońka14-01-2019 23:02:22   [#12]

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/edukacja/szkoly-i-przedszkola-pracuja-choc-czesc-w-ograniczonym-zakresie

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]