Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciele oddziałów przedszkolnych w szkole w czasie ferii
strony: [ 1 ]
śliwka g10-01-2019 13:28:33   [#01]

W szkole zorganizowano oddziały przedszkolne. Ustalono przerwy w ich funkcjonowaniu w okresie ferii letnich i zimowych. Nauczyciele zadeklarowali urlopy wypoczynkowe w okresie wakacji.

1. Czy nauczyciele mają być obecni w pracy w casie ferii, gdy nie ma dzieci? (Mogą pracować z dokumentacja w domu....)

2. Czy płacić im za godziny ponadwymiarowe, pomimo braku realizacji zajęć? (Są w gotowości, w pracy...)

W regulaminie wynagradzania brak zapisów dotyczących tematu.

Dziękuję.

rzepek10-01-2019 19:28:22   [#02]

Mam taką samą sytuację.  Dzieci nie ma i nie będzie w szkole w czasie ferii. Nauczyciel ma płaconą średnią feryjną za ponadwymiarowe jak reszta nauczycieli  i siedzi w domu. Tyle tylko, że u nas ten nauczyciel pracuje też w szkole w klasach młodszych, więc trudno ustalić, czy jest feryjny czy nie. Było to już rozważane i nadal nie wiem.

KaPi10-01-2019 19:50:38   [#03]

u nas w statucie (niesamorządowa) jest zapis o przerwie w ferie, jeżeli nie głosi się minimum 10 dzieci

są dwa oddziały w przedszkolu, więc wtedy jeden tydzień przychodzi jedna nauczycielka, a w drugim tygodniu druga

 

eleonora10-01-2019 20:58:46   [#04]

Czy ja dobrze rozumiem, że n-le oddziałów przedszkolnych oficjalnie nie mają urlopu w czasie ferii i powinni być w szkole, ale ponieważ nie ma dzieci, to n-le są w domu (w takim ludzkim odruchu dyrektora?)

KaPi10-01-2019 21:03:44   [#05]

no przedszkola nie są feryjne...

eleonora10-01-2019 21:12:05   [#06]

Przedszkola nie są feryjne-fakt, czyli n-le przedszkoli i oddziałów przedszkolnych też są pracownikami nieferyjnymi i dlatego mają 35 dni urlopu. Dobrze myślę?

graraz10-01-2019 22:08:16   [#07]

#2 - nie jest już trudno ustalić. W KN dodano 3a

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

 2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1.

eleonora11-01-2019 00:52:50   [#08]

Dziękuję graraz. Dopytywałam tak, bo miałam  cel. Przyszło  mi do głowy, że n-le oddziałów przedszkolnych oficjalnie nie mają urlopu w czasie ferii i powinni być w szkole, ale ponieważ nie ma dzieci, to n-le są w domu (w takim ludzkim odruchu dyrektora). I zobaczcie n-l nie ma urlopu, ale w konsekwencji ma. A dyrektor pracuje w ferie i średniej nie dostaje, czy to nie jest dyskryminacja dyrektora? To taki żal, że dyrektor jest n-lem, a w niektórych sytuacjach nie jest.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]