Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - ocena pracy nauczycieli
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO05-12-2018 09:35:20   [#01]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318552/katalog/12552760#12552760.

 

Prosimy o uwagi do 17 grudnia 2018 r.

izael05-12-2018 12:53:12   [#02]

hmm

mnie się ten link nie otwiera:(

Roman Langhammer05-12-2018 16:33:28   [#03]

Rozporządzenie w nowym kształcie jest kompletnie bezsensowne. Są kryteria, których poziom spełniania określa się w skali 0 do 3. Mamy tzw. wolą amerykankę. I jak mam stwierdzić czy w danym kryterium nauczyciel powinien dostać 0 czy 3 punkty? Teraz to będzie "jazda bez trzymanki". Dyrektor da 2 pkt, nauczyciel się odwoła. I jakie dokumenty dyrektor ma przedstawić przy odwołaniu? Jak nie wiadomo za co daje 0, za co 1 itd. Regulaminy (choć nie doskonałe) mówiły, czego się wymaga od nauczycieli.

Czy można stworzyć wewnętrzne procedury / wymagania do poszczególnych kryteriów?

izael05-12-2018 17:27:32   [#04]

no to tak

ta zmiana nic dobrego nie wnosi, bo regulaminy lepsze czy gorsze, ale już są

i jeśli szkoła podeszła do tego z głową, to przełożyła na język danej szkoły rozumienie kryteriów bez wchodzenia w nadmierną biurokrację i tera... KOSZ

niestety całe to rozporządzenie jest do kosza

bo

głównym problemem jest przeliczanie pracy nauczyciela na procenty

coś co często jest nie do zmierzenia, nie przełoży się na dyplomy laureata czy jakieś certyfikaty, ale jest ogromną wartością, bo jest sukcesem w pracy z dzieckiem... i zważyć się toto nie da, ale my mamy ocenić, że jeden ma 3 punkty a drugi 1... bo? 

i jeszcze do wyrzucenia jest ocenianie dyrektora z kryteriów dla dyrektora i  z kryteriów nauczycielskich

i sobie mogę spokojnie o tym mówić, bo moja droga dyrektorska powoli dobiega końca i nie jestem pewna, czy wystąpię o kolejną ocenę

 i wiem, ile zdrowia i nocy zabiera dyrektorowanie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roman, przy poprzednim rozporządzeniu mieliśmy procedurę oceny pracy nauczyciela w naszej szkole...

bo to dawało nam określenie, co w tej konkretnej szkole oznacza, że jesteś dobrym nauczycielem

zrobiliśmy sobie to jako zespół

i zmienialiśmy to zespołowo

przy odwołaniu od oceny pracy KO poprosiło mnie o taki dokument, o ile w szkole funkcjonuje (przymusu prawnego nie było)

więc moim zdaniem można stworzyć rzecz taką:-)

 

Roman Langhammer05-12-2018 17:36:56   [#05]

No właśnie moje pytanie jest takie. Czy odpowiednio przygotowane procedury mogą być? Bo tutaj naprawdę trudno ocenić kryteria, co się w nich mieści, kiedy 0 a kiedy 3. Moim zdaniem to jest konieczność.

Weźmy pierwsze z brzegu kryterium:

"współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne"

0 - jak nie współpracuje.

3 - jak współpracuje

A 1 i 2? 

"wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;"

Kiedy 0, kiedy 3? 

i tak dalej wszystkie kryteria...:///

rzewa05-12-2018 18:06:57   [#06]

uważam, że proponowane dodatkowe ustępy w §6 tj. ust 1a i 1b wykraczają poza delegację ustawową zawartą w art 6a ust 12 KN

z zapisów delegacji wynika, że minister określa szczegółowe kryteria - ani określenie skali punktowej jaką należy zastosować, ani też podanie wzoru matematycznego wg którego należy prowadzić wyliczenia nie należą do kryteriów

nie mówiąc już o tym, że wg tej zasady n-l kontraktowy (a także z wyższym stopniem awansu) może otrzymać ocenę dobrą nie spełniając ani jednego kryterium przewidzianego dla n-la kontraktowego (i odpowiednio dla n-la z wyższym stopniem awansu - n-l dyplomowany może też nie spełnić ani jednego kryterium przewidzianego dla n-la mianowanego)

Jacek29-11-2018 18:22:03   [#09]

rzewo chyba chodziło Ci o zapis art. 6a ust. 12 KN

12.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

co do ustalenia poziomu spełnienia kryteriów, które są proponowane w dodawanym w §6 ust. 1a i 1b zgadzam się, że wykracza to poza delegację wymienioną wyżej, albo uważają, że należy to do trybu ustalenia oceny.

Nie kminię tego co w ostatnim zdaniu napisałaś, bo przecież np. kontraktowy musi spełniać wg rozporządzenia kryteria dla stażysty oraz kontraktowego.


post został zmieniony: 29-11-2018 18:44:47

rzewa29-11-2018 22:18:51   [#10]

jeśli spełni wszystkie kryteria dla stażysty na maxa to może mieć z kontraktowego 0 i tak otrzyma ocenę dobrą, o ile zastosować wzór z projektu

aza29-11-2018 22:33:32   [#11]

noooo...

rzewa ma rację

aza29-11-2018 22:34:26   [#12]

to te paradoksy się chyba zaczynają...

Skimir29-11-2018 22:40:28   [#13]

Owszem, ma spełniać kryteria dla stażysty i kontraktowego itd... Jednak jeśli spełni tylko te dla stażysty a z pozostałych, wyższych otrzyma zero punktow to i tak dostanie ocenę dobrą - chyba o to Rzewie chodziło.

Może przyjęcie takiego rozwiązania nie jest do końca złe. W dotychczasowej wersji niektórzy wpadali w panikę bo z regulaminów i wskażnikow do oceny można było wywnioskować, że z oceną dobrą sporo osób będzie miało problem...

Patrząc na kryteria, to wygląda na to, że stażysta, jeśli będzie przychodzić do pracy, wywiązywać się z podstawowych zadań i nie narobi „kwasu” to nie będzie mieć problemu z oceną. Czemu nie zastosować tego do nauczyciela dyplomowanego - ma przyjść do pracy, zrobić to co ma do zrobienia i tyle - ocena dobra. Po prostu, z założenia, wymagania określone dla stazysty są najbardziej podstawowe i ich spelnienie gwarantuje pozostanie w pracy.

Jacek29-11-2018 22:53:53   [#14]

owszem... matematycznie tak wyjdzie, więc ten np. dyplomowany dostanie dobrą i będzie go można zwolnić jeśli mianowany czy kontraktowy uzyska oceny wyższe. Znaczy jeśli sąd tak uzna :-)

Tak czy siak jak dla mnie głównie chodzi o zasadność propozycji dodawania ust. 1a i 1b a generalnie, że najpierw spartolono pierwowzór rozporządzenia, a teraz próbuje się robić prowizorkę, która jest wątpliwa prawnie i na szybko przygotowana pod publiczkę.

----

i do Skimira

tak czy siak nauczyciel, którego oceni się punktowo tak czy owak będzie się odwoływał na jakiej podstawie dostał tyle punktów a nie więcej, więc to niczego nie zmieni


post został zmieniony: 29-11-2018 22:58:19

rzewa29-11-2018 23:13:43   [#15]

hm... uważam, że nie powinien dostać dobrej, jeśli będzie miał 0 z wymagań właściwych dla tego stopnia jaki ma - cóż to za n-l kontraktowy (mianowany, dyplomowany), który nie spełnia czegokolwiek co zostało przewidziane właśnie dla takiego stopnia awansu

ale generalnie uważam, że oba te ustępy wykraczają poza delegację ustawową

flisegi07-12-2018 08:27:33   [#07]

W mojej ocenie zmiana polega na braku zmiany. Tak postawiona sprawa, powoduje, że dyrektorzy sami będą chcieli mieć wskaźniki, bo do czegoś trzeba się odwoływać. Pytanie czy teraz dyrektor będzie mógł takie wskaźniki mieć i się do nich odwoływać przy uzasadnianiu dlaczego punktów jest 0,1,2 lub 3. Bez tego dyrektor zawsze polegnie w kuratorium, a o zwyczajnym poczuciu sprawiedliwości wśród nauczycieli można zapomnieć.

 

slos07-12-2018 08:35:42   [#08]

Nadal twierdze, że jest to niedobry przepis. Nie powinno się go wprowadzać. (nie urządzajmy się w .... w wiadomo czym) :-)

flisegi07-12-2018 08:45:56   [#09]

Zgadza się, sama idea jest moim zdaniem bardzo mocno nieprzemyślana i nie wiem czemu służy. Tylko, że jeżeli zmiana jest odpowiednikiem "jeszcze bardziej pod górkę", to człowiek zaczyna tęsknić do mniejszej górki ;-)

Gaba11-12-2018 16:25:12   [#10]

Po pierwsze to nie są kryteria, ani nawet wymagania. Nie spełniają elementarnych zasad tworzenia kryteriów i wymagań. Kryterium to opis wzrocowy, pożądany. Wymaganie to rodzaj konstrukcji z zakrecu teorii uczenia się i nauczania. Nie można osobistych poglądów (np. typy patriotyzmu - walki, obywatelskiego) poddawać stopniowalnemu ocenianiu. To naruszenie podstawowych praw demokracji, jak wolność do ekspresji, wolność słowa i poglądów. 

Zaproponowane przepisy są niekonstytucyjne, cokolwiek to teraz może znaczyć. 

slos12-12-2018 07:53:51   [#11]

Racja Gabo. A zatem - do kosza.

izael12-12-2018 08:48:43   [#12]

tak, do kosza

Marek Pleśniar12-12-2018 11:02:30   [#13]

dobre, krótkie stanowisko: do kosza?

Roman Langhammer12-12-2018 16:00:40   [#14]

Tak. Lepiej, żeby został regulamin.

dariuszn713-12-2018 09:31:47   [#15]

Tak na marginesie punktacja 0,1,2,3 jest trochę nie właściwa. Znając życie dyrektorzy będą przydzielać 3p. za wyróżniające spełnienie kryterium, 2p. za bdb, 1p. za db i 0 za niespełnienie. Tymczasem powinno być 3p. za wyróżniające spełnienie kryterium, 2,4p. za bdb, 1,65p. za db i 0 za niespełnienie. Bo w przypadku gdy nauczyciel spełni wszystkie kryteria na poziomie dobrym, przy pierwszym sposobie punktacji otrzyma zaledwie 33%, przy drugim już wymagane 55%.

AsiaJ14-12-2018 12:18:26   [#16]

A propos, 

jakie są konsekewencje dla organu oceniającego, kiedy przekroczony jest termin oceny?

Rozporządzenie (stare i nowe) nic o tym nie mówi.

Czy to wystarczający powód do odwołania, wniesienia zastrzeżń, ustalenia ponownej oceny?

Ala15-12-2018 11:17:36   [#17]

wg mnie wystarczający

AnJa15-12-2018 14:29:46   [#18]

Zważywszy na zapowiedź MEN dalszej nowelizacji przepisów - chyba można to rozporządzenie sobie odpuścić.

nie zmienia to faktu, że nieposiadający ważnej opinii kandydaci na dyrków szkół, w których przewidziane są w 2019 konkursu będą mieli niezłą jazdę.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]