Forum OSKKO - wątek

TEMAT: egzamin ósmoklasisty
strony: [ 1 ]
tusia103-12-2018 13:33:14   [#01]

Czy do ukończenia szkoły podstawowej nie jest niezbędne przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty?

MKJ03-12-2018 13:43:03   [#02]

Art. 44q ust. 1 UoSO:

"Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]