Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rada Rodziców- finanse
strony: [ 1 ]
elsien02-12-2018 17:53:04   [#01]

Zależy mi aby wszystkie wpłaty dot. wycieczek , pomocy dydakt, czy innych środków były wpłacane na Radę Rodziców - niestety sama RR nie chce założyć konta. I teraz zostaje pytanie, jak dokumentować wpłaty, jak nie ma konta. Czy mogę przez  KP ?  

Skimir02-12-2018 17:59:48   [#02]

Jeśli RR nie posiada konta a ma jakieś pieniądze, to wyglada na to, że trzymają je w sejfie, kasetce, skarpecie :-) i ktoś tego pilnuje i tym zarządza.

Zatem, może niech ten Ktoś wymyśli sposob dokumentowania przepływu pieniędzy. Może RR szybko dojdzie do wniosku, że konto to najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji.

elkap02-12-2018 21:45:23   [#03]

Niestety nasze przepisy nie nakazują RR utworzenia konta bankowego. Ustawa Prawo oświatowe stanowi:

Art. 84 ust 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

ust 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Więc zgodnie z powyższym, jeśli RR określi w regulaminie, że gromadzi środki ze składek w tzw. "skarpecie" to moim zdaniem, nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. A że te przepisy nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i zasadami gospodarowania środkami publicznymi, to już inna bajka.

elsien03-12-2018 19:03:56   [#04]

Faktycznie, sposób zapłaty  możemy zawrzeć w regulaminie. 

elsien03-12-2018 19:03:56   [#05]

Faktycznie, sposób zapłaty  możemy zawrzeć w regulaminie. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]