Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZZ na konkursie na dyrektora
strony: [ 1 ]
parkerpl30-11-2018 10:34:16   [#01]

Czy po nowelizacji ustawy PO w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły będą zawsze przedstawiciele wszystkich 3 związków czyli NSSZ S, WZZ i ZNP niezależnie od tego czy w danej szkole zatrudnieni są nauczyciele należący do tych związków?

rzewa30-11-2018 15:30:33   [#02]

Nie ma jak na razie takich zmian - ostatnia nowelizacja u.P.o. przewiduje jedynie zmianę art 63 ust 16 tak aby zawsze przedstawicieli ON jak i OP w komisji było tyle samo

parkerpl30-11-2018 16:21:22   [#03]

Nowelizacja UPO, która weszła w życie 19.07.2018 dotyczyła art. 73 czyli uchwał RP i art. 63 ust. 14 pkt. 3 czyli udziału przedstawicieli zz w konkursie. Wg obecnego stanu ten przepis brzmi:

"po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa".

 

rzewa30-11-2018 16:38:17   [#04]

no tak, ale... zawsze tak było :-)

to wynika z reprezentatywności


post został zmieniony: 30-11-2018 16:38:28
parkerpl30-11-2018 20:08:43   [#05]

Nie zawsze tak było. Pierwotnie UPO zawierała zapis: "po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy". Zwróć uwagę na brak słowa "zakładowych" i konstrukcję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]