Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZZ na konkursie na dyrektora
strony: [ 1 ]
parkerpl30-11-2018 10:34:16   [#01]

Czy po nowelizacji ustawy PO w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły będą zawsze przedstawiciele wszystkich 3 związków czyli NSSZ S, WZZ i ZNP niezależnie od tego czy w danej szkole zatrudnieni są nauczyciele należący do tych związków?

rzewa30-11-2018 15:30:33   [#02]

Nie ma jak na razie takich zmian - ostatnia nowelizacja u.P.o. przewiduje jedynie zmianę art 63 ust 16 tak aby zawsze przedstawicieli ON jak i OP w komisji było tyle samo

parkerpl30-11-2018 16:21:22   [#03]

Nowelizacja UPO, która weszła w życie 19.07.2018 dotyczyła art. 73 czyli uchwał RP i art. 63 ust. 14 pkt. 3 czyli udziału przedstawicieli zz w konkursie. Wg obecnego stanu ten przepis brzmi:

"po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa".

 

rzewa30-11-2018 16:38:17   [#04]

no tak, ale... zawsze tak było :-)

to wynika z reprezentatywności


post został zmieniony: 30-11-2018 16:38:28
parkerpl30-11-2018 20:08:43   [#05]

Nie zawsze tak było. Pierwotnie UPO zawierała zapis: "po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy". Zwróć uwagę na brak słowa "zakładowych" i konstrukcję.

parkerpl24-01-2019 14:44:59   [#06]

Udało mi się ustalić, że w obecnej sytuacji prawnej OPZZ wystawia 1 przedstawiciela, NSZZ Solidarność 1, a FZZ musi wytypować również tylko 1 przedstawiciela, mimo, że w jego skład wchodzi kilka zz zrzeszających nauczycieli. No i najważniejsze: OPZZ, NSZZ S i FZZ muszą obejmować swoim zakresem działania szkołę. Co w takim razie obecnie oznacza to, że obejmują swoim działaniem szkołę? To że mają członka w danej szkole?

Marek Pleśniar24-01-2019 18:53:22   [#07]

kocham zz na konkursie

parkerpl24-01-2019 22:28:35   [#08]

A związki kochają konkursy :-)

rzewa24-01-2019 23:46:57   [#09]

do #06: nie, wystarczy, że mają członka w jakiejkolwiek jednostce oświatowej prowadzonej przez daną JST

parkerpl25-01-2019 13:27:06   [#10]

do #06 Z orzecznictwa sądów wynika jednak coś innego. Porównaj Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 2017.03.15 sygn. II SA/Go 72/17 (http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-go-352-17/2270eeb.html)

 

rzewa25-01-2019 14:34:15   [#11]

wybacz ale nie rozumiem... co wynika z przytoczonego przez Ciebie orzeczenia i jak to się ma do tematu tego wątku?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]