Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop uzupełniający wracajacego z poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
randy30-11-2018 03:58:05   [#01]

Czy urlop uzupełniający nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowanie zdrowia (8 tygodni - za ferie i wakacje 2018r.)może być w części udzielony podczas wakacji 2019? W roku szkolnym 2018/2019 wakacje trwają od 24.06 – 01.09 co daje 10 tyg. Jeśli urlop za 2019 r. w wakacje wynosi 6 tygodni to czy kolejne np. 2 tygodnie mogą być udzielone w ramach urlopu za 2018r?

halinah30-11-2018 09:19:10   [#02]

Pomylone zostały dwa odrębne przepisy Karty Nauczyciela:

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

który wyraźnie mówi - do 8 tygodni, w ciągu roku szkolnego. I:

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

który wyłącza możliwość udzielenia urlopu uzupełniającego podczas wakacji (nawet najdłuższych), bo, jakby to powiedzieć, być na dwóch urlopach w tym samym czasie się nie da.

 

Gucia03-12-2018 22:39:34   [#03]

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia cały rok kalendarzowy 2018 (1.01-31.12). Po nim przysługuje mu 8 tyg urlopu uzupełniającego. Czy urlop uzupełniający należy udzielić od 1.01.19-14.01.19 (przerwa w urlopie 2 tyg, bo trwają ferie), a następnie jeszcze 6 tygodni, tj od 29.01.19-10.03.19?

Czy ferie zimowe wydłużają czas urlopu uzupełniającego o 2 tygodnie?

rzewa03-12-2018 23:42:00   [#04]

ma prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego, który nie może pokrywać się z urlopem bieżącym

ten urlop nie musi być udzielony "w jednym kawałku"nie musi też być udzielony bezpośrednio po zakończeniu urlopu zdrowotnego ale oczywiście może być tak udzielony

zatem jeśli udzielisz go bezpośrednio po urlopie zdrowotnym to wówczas 2 tygodnie do ferii a potem pozostałe 6 tygodni po feriach

ferie nie przedłużają urlopu uzupełniającego - w czasie ferii n-l ma bieżący urlop wypoczynkowy więc nie może wówczas mieć urlopu uzupełniającego

Gucia04-12-2018 21:17:41   [#05]

Dziękuję bardzo.

ewitex06-12-2018 20:51:50   [#06]

Nauczyciel wyjechał do sanatorium na 3 tygodnie i wziął na ten czas urlop zdrowotny. Wraca 21 grudnia br. Czy w związku z tym należy mu się urlop uzupełniający i w jakim wymiarze?

MKJ06-12-2018 21:11:54   [#07]

Nie należy się.

ewitex06-12-2018 21:42:40   [#08]

Dziękuję za odpowiedź.

Renatka07-12-2018 09:53:21   [#09]

ale w przypadku nieferyjnego ,jeżeli miał urlop zdrowotny od 01.01.2018 do 31.12. 2018 -urlop się nie należy za 2018r. bo już sama nie wiem ???

DYREK07-12-2018 14:49:24   [#10]

ma urlop zdrowotny od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. -> czyli nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego za rok 2018 (nabył do niego prawo 1.01.2018 r.)

jego urlop wypoczynkowy (za 2018 r. 35 dni roboczych) ulega przesunięciu na termin późniejszy -> art. 66a ust.1 KN 

robak11-12-2018 11:19:22   [#11]

Pytanie N-l obecnie jest na macierzyńskim do 6 XII od 7 XII do 10 II -66dni oraz 25II do 28 III -32 dni urlop uzupełniający.Natomiast w 2 stycznia n-l chce odejść ze szkoły (do pracy w innej szkole).Czy należy jej się ekwiwalent za urlop niewykorzystany, czy muszę wypłacić, czy urlop przejdzie do innej szkoły razem z n-lem

rzewa11-12-2018 16:53:04   [#12]

jakoś nie rozumiem... to teraz jest na macierzyńskim czy na uzupełniającym?

i jak chce odejść - czy w drodze przeniesienia czy chce rozwiązać stosunek pracy?

robak12-12-2018 18:32:47   [#13]

na uzupełniajacym a chce odejść na porozumienia stron

rzewa12-12-2018 18:34:22   [#14]

w takim razie o ile się zgodzisz na rozwiązanie stosunku pracy, to będziesz musiała wypłacić ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]