Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Godziny ponadwymiarowe, a konferencje
strony: [ 1 ]
gregorz31-10-2018 08:41:06   [#01]

Witam

Nauczyciel uczestniczy w konferencji bądź szkoleniu. I mam pytanie czy płacicie za  godziny ponawymiarowe niezrealizowane z powodu udziału w konferencji. We wcześniejszej uchwale był zapis, ze te godziny należy traktować jako faktycznie odbyte. Teraz w nowej uchwale ten zapis usunięto. Płacić za wszytko czy tylko za godziny faktycznie zrealizowane?

Dziękuję z góry za pomoc.

flisegi31-10-2018 09:15:00   [#02]

Moim zdaniem płacić. Nauczyciel był w pracy.

noe1931-10-2018 09:47:19   [#03]

#gregorz a za wycieczki płącisz ponadwymiarowe? oczywiście że tak

eny31-10-2018 10:46:51   [#04]

Płaciliśmy i płacimy

gregorz31-10-2018 12:24:07   [#05]

My do tej pory też płaciliśmy.

A dni opieki do lat 14 też płacicie za godziny ponadwymiarowe? 

AleJ31-10-2018 14:07:01   [#06]

Dni opieki nie płacimy godzin.

noe1931-10-2018 14:15:41   [#07]

#ALej

spójrz tu

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9686

w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

 

   1. W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.

 

   W myśl art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

   Na podstawie § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.) przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

   Zgodnie z § 5 ust. 1-2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 (a więc z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.

 

rzepek31-10-2018 15:31:27   [#08]

Oczywiście, że za opiekę trzeba płacić ponadwymiarowe (liczone jak za urlop ze średniej). Dziwne, ze żaden nauczyciel nie poszedł z tym do sądu. My placimy ponadwymiarowe za kursy, szkolenia, wycieczki, opiekę. Tylko L-4 i  bezpłatne nie płacimy.

rzewa01-11-2018 06:55:30   [#09]

za L-4 też płacicie -> w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego uwzględnia się przecież wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

natomiast AleJ chodziło o to, że w dzień, w którym n-l korzysta z opieki nad dzieckiem zdrowym jest traktowany do obliczania liczby godzin ponadwymiarowych jak dzień, w którym n-l nie realizuje tych godzin, podobnie jak to jest wówczas, gdy n-l jest na L4, gdyż na pewno w tym dniu nie przysługuje podwójne wynagrodzenie za te godziny

KaPi14-11-2018 09:52:16   [#10]

a jak z przerwą świąteczną? płacimy?


post został zmieniony: 14-11-2018 09:52:29

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]