Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dostosowanie form i warunków egzaminacyjnych
strony: [ 1 ]
djb29-10-2018 13:41:08   [#01]

Czy sposoby dostosowania form i warunków egzaminacyjnych Rada Pedagogiczna opiniuje, czy zatwierdza?

Katarzyna Rozmanowska29-10-2018 14:06:04   [#02]

Dostosowanie warunków na egzaminie/ Art. 44zzzf ust. 10 UoSO

10. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1–6.

Dostosowanie warunków na egzaminie/ Art. 44zzr ust. 12 UoSO

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7.

Skimir29-10-2018 17:26:47   [#03]

Jest jeszcze komuniakt dyrektora CKE, w którym są wskazane podstawy dostosowań form i warunków. Podstawą cześci dostosowań są orzeczenia ppp, opinie ppp, zaswiadczenia lekarskie ale jest grupa dostosowań, które można zaproponować uczniowi na podstawie opinii RP.

Więc w ostatecznej uchwale RP należy użyć sformułowania "wskazuje” jednak podstawą części „wskazań” jest opinia :-) Taki sobie majstersztyk...

Bas30-10-2018 09:37:09   [#04]

Mam dylemat z uczniami z zespołem Aspergera. Czy muszę (ze względu na orzeczenie) przydzielić nauczyciela wspomagającego, który asystuje uczniowi na egzaminie (8 kl. i III gim.), czy mogę? Oboje mieli wspomagającego na niektórych zajęciach, jeden z uczniów jest uzdolniony matematycznie (konkursy). Czy leży w kompetencjach RP taka decyzja, czy należy się "z automatu", bo uczeń ma orzeczenie? Czy taki nauczyciel ma wypełniać razem z uczniem arkusz (i być nagrywany), czy wystarczy, aby zasiadał w komisji? Brzmienie punktów uoso wskazuje, że to RP ocenia mżzliwości ucznia i wskazuje formy dostosowania, jednak chciałbym uniknąć odwołań rodziców.

Proszę o pomoc i dziękuję.

tomaszek30-10-2018 17:26:38   [#05]

Tak, to rp wskazuje sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu. Zwróć uwagę na Komunikat Dyrektora CKE i załącznik 4b. Na nim również podpisuje się rodzic, wyrażając, bądź nie wyrażając zgody na proponowane dostosowania. Więc rodzic nie ma się co później odwoływać od swojej własnej decyzji. 

Bas30-10-2018 21:05:52   [#06]

Dzięki, logiczne to i tak postąpię.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]