Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Praca pedagoga
strony: [ 1 ]
Iweta6222-10-2018 22:22:21   [#01]

Dobry wieczór,

moi drodzy, pozwalam sobie zadać pytanie w imieniu koleżanki pedagog. Czy dyrektor może polecić jej prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi w godzinach przewyższających jej pensum. Dyrektor twierdzi, że ma to robić, ponieważ jej czas pracy w tygodniu wynosi 40 godz. Pracy koleżanka ma na co dzień jak to zwykle bywa dużo więcej niż przewidział ustawodawca. Zdecydowanie więcej niż 40 godzin tygodniowo a tutaj jeszcze takie polecenie. Czy to jest zgodne z pp?

Dziękuję za informacje

Skimir22-10-2018 22:36:54   [#02]

Zajęcia terapeutyczne są zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej a te są wyraźnie wyjęte z zakresu pracy nauczyciela w ramch 40-to godzinnego czasu pracy (art. 42 KN).

ergo22-10-2018 22:37:38   [#03]

Nie może jej zlecić pracy terapeutycznej za darmo powyżej pensum.

Jej pensum to 22 godziny przeznaczone na pracę z uczniami lub na ich rzecz.

 Z takim poleceniem ( oczywiście na piśmie) poszłabym  prosto do PIP.

 I moje ulubione  pytanie (retoryczne).

Czy polonista poza godzinami pensum będzie uczył za darmo innego przedmiotu, bo jego czas pracy w tygodniu ma wynosić  40 godzin ?

Naprawdę są jeszcze tacy dyrektorzy, czy to pojawiła się dobra zmiana ?

 

 


post został zmieniony: 22-10-2018 22:38:13
Iweta6222-10-2018 22:46:58   [#04]

Oj są, są i mają się dobrze niestety...

dziękuję bardzo za wypowiedzi w imieniu moim i zainteresowanej koleżanki

 

Roman Langhammer23-10-2018 06:42:05   [#05]

@ergo - a co do tego ma dobra zmiana? Jeśli mnie pamięć nie myli, to takie przykładanie do 40h tygodnia miało miejsce od wielu, wielu lat. To raczej od dobrej zmiany nie pozwolono na prowadzenie zajęć ppp, świetlicy w ramach 40h tygodnia pracy. Ale może się mylę... co ja się tam znam. Jak PiS, to musi być źle.

ergo23-10-2018 18:51:47   [#06]

Ja bez żadnych politycznych podtekstów.

Doceniam jako pedagog np. jednolite pensum, chociaż już  rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez specjalistów jest dla mnie bublem.

Pomyślałam o młodym, nowym, kreatywnym  pokoleniu dyrektorów :)

 


post został zmieniony: 23-10-2018 18:56:44
dariuszn707-12-2018 09:15:06   [#07]

Mam pytanie odnośnie pracy pedagoga, mam pół etatu pedagoga i 11 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci u których wynika to z opinii). Praca pedagoga jest tak ustalona że 2 dni pracuje do 16.00 celem było umożliwienie spotkań z rodzicami. W tym tygodniu Pedagog z wicedyrektorem byli na konferencji przygotowanej przez ośrodek doskonalenia nauczycieli, gdzie otrzymali informacje że praca pedagoga w ramach pensum tylko i wyłącznie z uczniem, inne czynności związane z pracą pedagoga (np. rozmowy z rodzicami) w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. 

Czytając przepisy prawa nie wiem, czy taka interpretacja jest poprawna, (informacja przekazana na podstawie szkolenia w Warszawie). Proszę o informacje jak to u Was wygląda.

laostic07-12-2018 09:42:10   [#08]

A czy nauczyciel przedmiotu rozmawia z rodzicami na swojej lekcji czy w ramach 40 g czyli po lekcjach?

dariuszn707-12-2018 09:55:43   [#09]

A co to ma do rzeczy, rozmowa nauczyciela prowadzącego przedmiot, a rozmowa pedagoga czy psychologa to zupełnie inne sprawy. 

§ 3. p. 1 p. b   z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

"udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,"

poza tym np. prowadzenie badań diagnostycznych też niekoniecznie musi być prowadzone w obecności dziecka.

Jeżeli interpretacja że z dzieckiem i na rzecz dziecka będzie szła w kierunku bezpośredniej pracy z dzieckiem, to ciekawe jak pensum wyrobi nauczyciel biblioteki.

rzewa09-12-2018 10:20:57   [#10]

wyrobi, wyrobi... wszystko zależy od tego jakie są te rozmowy i w jakim trybie -> jeśli odbywają się w związku ze szczególnymi problemami ucznia w sposób planowy (w czasie ustalonym w planie zajęć pedagoga) to ja najbardziej mogą, a nawet muszą, być realizowane w ramach pensum

podobnie z n-lem bibliotekarzem - jeśli jest w określonych, zaplanowanych godzinach w bibliotece szkolnej dla uczniów, to bez względu na to czy uczniowie przyjdą czy nie są to godziny realizacji pensum

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]