Forum OSKKO - wątek

TEMAT: inne wydatki na kształcenie specjalne
strony: [ 1 ]
Aneta Krzykawska12-10-2018 09:44:51   [#01]

Witam.

Prowadzę przedszkole niepubliczne.  Mam 4 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w oddziałach ogólnodostępnych. Zgodnie z art 35 pkt 5 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych szkoła ma prawo rozliczać część wydatków na realizację innych zadań niż te wynikające bezpośrednio z orzeczeń w wysokości wyrażonej wzorem 

Winne = W  x (( SSI - Ssin )+(Son-Sonn))/S 

gdzie 

𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒 – wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2 w tej szkole,

W – wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole,

𝑆𝑆𝐼 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole,

𝑆𝑆𝐼𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej szkoły, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

𝑆𝑂𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole,

𝑆𝑂𝑁𝑁 – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

𝑆 – kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianą dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tej szkole

 

I jak dobrze rozumiem to 

W - to jest całość wykorzystanej dotacji

S si -  nas nie dotyczy

S sin -  nas nie dotyczy

S on - to kwota jaką dostajemy na te dzieci  orzeczeniami

S onn  oraz S - co to może być ? 

Chcę sobie wyliczyć ile mniej więcej będę mogła przeznaczyć na ogólne wydatki niezwiązane z orzeczeniem. 

 

 

 

rzewa12-10-2018 14:59:17   [#02]

W - to jest całość wydatków poniesionych na szkołę - tj. na zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej - niezależnie od tego czy zostały one poniesione z otrzymanej dotacji czy też z innych źródeł

S on - to kwota otrzymanej dotacji na dzieci z orzeczeniami o ile otrzymujecie tyle, ile jest na te dzieci w subwencji (może być tak, że dotacja na zwykłego przedszkolaka jest wyższa niż kwota przewidziana w subwencji na niepełnosprawnego przedszkolaka -> wtedy będzie się liczyć tylko kwota przewidziana w subwencji a nie wysokość dotacji)

S onn - to kwota jaka jest na waszych uczniów niepełnosprawnych w subwencji tylko w zakresie niepełnosprawności czyli tylko to co jest na nich w subwencji z powodu tego, że mają orzeczenie

S - to kwota jaka przypada na wszystkich uczniów waszej szkoły wg metryczki subwencji samorządu

Tego współczynnika nie da się ustalić na początku roku, gdyż jego wartość może ulegać fluktuacjom z uwagi na ruch uczniów, wobec czego obliczenia wykonane na początku roku mogą dawać inny wynik niż te na końcu roku, gdyż zarówno S on, S onn jak i S odnosi się do rzeczywistej liczby uczniów jaka jest w szkole w danym miesiącu.

Jak z tego widać wartość współczynnika na koniec roku (istotna z punktu widzenia rozliczenia dotacji) będzie średnią ważoną tego co działo się w całym roku

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]