Forum OSKKO - wątek

TEMAT: obiady w szkole
strony: [ 1 ]
misiek1107-10-2018 08:12:24   [#01]

Drogie koleżanki i koledzy, mam spory problem i bardzo liczę na Waszą pomoc. W mojej gminie jest 5 szkół podstawowych, 4 z nich mają stołówkę, moja oczywiście nie. Ceny obiadów w szkołach ze stołówkami to 3 złote, które płacą rodzice (wsad do kotła), u mnie 9,50 - obiady dowozi firma cateringowa (cena zawrotna, sami przyznacie). W chwili obecnej nie ma możliwości wybudowania stołówki w mnie w szkole, dwa budynki oddalone o 2000m. Kiedyś gdzieś spotkałam się z artykułem, że w takich sytuacjach gmina - organ prowadzący, powinna dofinansować obiady tak aby cena była jednakowa, ale twierdzi, że nie ma podstawy prawnej. Pomóżcie, zgłosiła się tylko jedna firma cateringowa, a rodziców nie stać na tak drogie obiady (np. jak w szkole jest 3 dzieci, to za te pieniądze naje się cała rodzina). Efekt dzieci chodzą głodne. Pomocy proszę, może macie pomysł na rozwiązanie problemu.

Dante07-10-2018 09:26:44   [#02]

Ustawa Prawo oświatowe :

Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

W chwili sporządzania warunków do zapytania ofertowego/ przetargu  należy wyszczególnić, w jakiej kwocie ma być tzw. wsad do kotła (czyli odpłatność rodzica za 1 obiad). Ponadto w porozumieniu z organem prowadzącym należy ustalić max. kwotę dopłaty ze strony organu. Tak więc za 1 posiłek kosztujący np. 8zł. rodzic płaci 3,80zł, a 4,20 zł dopłaca organ prowadzący. Wszystkie ustalenia pisemnie z organek prowadzącycym

PS. Koszt utrzymania stołówki (pracownicy, remonty, BHP) jest wielokrotnie wyższy od ew. dopłaty kilku złotych do do obiadu. I warto to uzmysłowić organowi.


post został zmieniony: 07-10-2018 09:27:25
rzewa07-10-2018 09:38:24   [#03]

policzyłabym ile kosztuje obiad w stołówce szkolnej w pozostałych szkołach - wystarczą do tego plany finansowe oraz liczba wydawanych obiadów - jeśli koszt obiadu będzie niższy niż 9,50, to rodzice będą musieli zapłacić trochę więcej jak 3 zł, ale i tak mniej niż teraz (sądzę że będzie raczej odwrotnie :-))

i wystąpiłabym do wójta o zwiększenie planu finansowego swojej szkoły poprzez dodanie rozdziału 80148 a w nim na § 430 kwotę równą różnicy pomiędzy kosztem obiadu w innych szkołach i wsadu do kotła (3 zł) przemnożoną przez liczbę obiadów jakie musisz wydać w ciągu roku

 

AnJa07-10-2018 11:55:57   [#04]

Od 1 września mamy taka jak napisała rzewa. Mamy duże stołówki więc koszt przygotowania obiadu jest niski- stad dopłata w szkołach kateringowych wyższa niż wsad do kotła w tych z włąsnąkuchnią- ale jednak o ok. 4 zł niżny niż poprzednio.

misiek1103-11-2018 08:27:50   [#05]

Organ odrzucił argumentację, twierdzi że nie ma podstaw prawnych do dofinansowania. Pomocy!!!!

elkap03-11-2018 20:12:53   [#06]

W mojej gminie od lat funkcjonuje takie rozwiązanie: kuchnia w dużej szkole w miejscowości gminnej przygotowuje także obiady dla mniejszych szkół na terenie gminy. Organ prowadzący zainwestował w odpowiedni samochód i termosy do przewozu posiłków, zapewnia szkołom w budżetach środki na przewóz posiłków. Ceny obiadów są jednakowe we wszystkich szkołach. A na pomysł wpadli rodzice przed wyborami samorządowymi przed laty.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]