Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dyrektora
strony: [ 1 ]
bik15-09-2018 19:16:43   [#01]

Otrzymałam dwie sprzeczne ze sobą opinie prawne dotyczące urlopu zaległego dyrektora, który zakończył kadencję , jedna twierdzi , że należy się całe 35 dni , bo prawo nie przewiduje przeliczania proporcjonalnego do miesięcy sprawowania funkcji, przywołuje

Jeżeli nauczyciel pełnił swoją funkcję kierowniczą do 31 sierpnia 2018 r. ma prawo do urlopu proporcjonalnego za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r., czyli 35 dni/12 x 8 = 24 dni.

W analizowanym przypadku należałoby od liczby 24 odjąć wykorzystane latem dni z urlopu.

Przepisy KN, nie określają jaki wymiar urlopu przysługuje dyrektorowi, jeżeli kończy on pełnienie funkcji dyrektora w trakcie roku kalendarzowego. W takiej sytuacji, na podstawie odesłania, zawartego w art. 91c ust. 1 KN należy stosować przepisów kodeksu pracy, a w szczególności art. 1551 i następnych dotyczących urlopu proporcjonalnego.

 

W związku z tym, że od 1 września 2018 r. nauczyciel przestał pełnić funkcję kierowniczą, jako nauczyciel szkoły feryjnej nabywać będzie prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z regulacjami, określonymi w treści art. 64 ust. 1 KN.

 

Druga opinia:

Proporcjonalność urlopu następuje tylko w ściśle określonych prawem okolicznościach, do których należy nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (art. 64 ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela, art. 1551 Kodeksu pracy), czy trwająca powyżej 30 dni nieobecność w pracy, wynikająca jednak ze ściśle określonych przyczyn (art. 1552 Kodeksu pracy). Wobec tego powierzenie lub odwołanie z funkcji kierowniczej w trakcie roku kalendarzowego nie skutkuje zmianą wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

 

Proszę Was o wypowiedzi

rzewa15-09-2018 20:04:46   [#02]

uważam, że dyrektor ma prawo do pełnego dyrektorskiego urlopu w roku kalendarzowym, w którym kończy kadencję ale... uzasadniam to nieco inaczej niż w tej drugiej opinii

DYREK16-09-2018 08:47:34   [#03]

wątek: Urlop wicedyrektora/nauczyciela

bik16-09-2018 14:37:02   [#04]

Zgadzam się z Rzewą , ale co mam zrobić gdy dyrektor przyjmuje wersję niekorzystną dla mnie tj, wylicza mi urlop proporcjonalnie , w ten sposób tracę 6 dni , do kogo mam się zwrócić ?

rzewa16-09-2018 21:04:41   [#05]

wezwać dyrektora do udzielenia zaległego urlopu

w razie niezrealizowania postulatu do końca września 2019 zawiadomić PIP

DYREK17-09-2018 12:48:48   [#06]

można też skierować pozew do sądu pracy

 

bik21-09-2018 17:20:51   [#07]

oferują mi zamiast 23 dni , tylko 12 wyliczając proporcjonalnie , że tylko do 31.08. byłam dyrektorem , co dalej

rzewa21-09-2018 22:05:46   [#08]

niech Ci udzielą za pozostały okres tj. 4 m-ce urlopu nauczycielskiego, bo przez 4 m-ce będziesz n-lem i należy Ci się urlop za ten okres, skoro dyrektorski wykorzystasz tylko za 8 m-cy

ciekawe ja to zrobią?

bik22-09-2018 09:24:18   [#09]

Takie coś otrzymałam , treść poniżej:

 

za rok 2018 r. informuje, że w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w dniach od 09.05.2018r. – 29.05.2018r. , 19.06.2018r. – 09.07.2018r. i 14.07.2017r. – 03.08.2018r. i niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego,  udziela Pani urlopu wypoczynkowego od dnia 25.09.2018r. do dnia 10.10.2018r.         (12 dni).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, zwanej dalej KN, od 1 stycznia 2018 r. dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Przepisy KN, nie określają jaki wymiar urlopu przysługuje dyrektorowi, jeżeli kończy on pełnienie funkcji dyrektora w trakcie roku kalendarzowego. W takiej sytuacji, na podstawie odesłania, zawartego w art. 91c ust. 1  KN należy stosować przepisy kodeksu pracy, a w szczególności art. 1551 i następnych dotyczących urlopu proporcjonalnego. Pełniła Pani  funkcję kierowniczą do 31 sierpnia 2018 r., więc ma Pani prawo do urlopu proporcjonalnego za okres                 od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r., czyli 35 dni/12 x 8 = 24 dni. Do chwili obecnej wykorzysała Pani 12 dni urlopu wypoczynkowego. Od liczby 24 należy odjąć wykorzystane już12 dni, z czego wynika , że pozostao do wykorzystania 12 dni urlopu wypoczynkowego w 2018r.

W związku z tym, że od 1 września 2018 r. przestała Pani pełnić funkcję dyrektora, a jest Pani zatrudniona jako nauczyciel szkoły feryjnej będzie Pani nabywać prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z regulacjami, określonymi w treści art. 64 ust. 1 KN.

W zakresie ustalenia prawa do urlopu zastosowanie ma dyspozycja art. 65 KN, stwierdzająca, że nauczyciel uzyskuje prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym – a więc z dniem 1 stycznia. Zatem uprawnienie do urlopu określonego                                   w art. 64 ust. 1 KN powstanie w Pani sytuacji z dniem 1 stycznia 2019 r.

rzewa22-09-2018 10:17:19   [#10]

w takim razie zapytaj dlaczego nie został ci udzielony urlop wypoczynkowy za rok 2018 w pełnej wysokości skoro nabyłaś/łeś do niego prawo w dniu 1.01.2018 i pracując cały rok powinnaś/eś mieć udzielony urlop w pełnym wymiarze

Ponadto art 1551 k.p. nie ma tu zastosowania, gdyż: 1. KN nakazuje stosowanie zasad obliczania urlopu proporcjonalnego wg k.p. tylko w odniesieniu do n-li jednostek feryjnych - art 64 ust 5a KN oraz 2. art 1551 k.p. wyraźnie stwierdza, że przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas gdy stosunek pracy ustaje -> Ty pracujesz nadal zatem nie ma powodu by udzielać Ci urlopu w wymiarze proporcjonalnym

No i jeszcze - gdybyś nadal był/a dyrektorem nie byłoby potrzeby udzielania Ci urlopu uzupełniającego, gdyż rok 2018 jeszcze trwa i mógłbyś/mogłabyś wykorzystać ten urlop jako urlop bieżący. Ponieważ z dniem 1.09.2018 stałaś/eś się n-lem nie ma, zgodnie z treścią art 64 ust 1 KN, możliwości udzielenia Ci bieżącego urlopu wypoczynkowego w okresie IX-XII 2018 i dlatego wystąpiłaś/eś o urlop uzupełniający

wszystko na piśmie

DYREK22-09-2018 12:36:39   [#11]

stosunek pracy nie został rozwiązany -> nie mają zastosowania przepisy o urlopie proporcjonalnym

zatem urlop w wymiarze 35 dni za rok 2018 powinien zostać udzielony

wg mnie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu pracy

 

bik22-09-2018 14:39:43   [#12]

Jak zwykle jesteście niezawodni, bardzo dziękuję !!!

bik08-10-2018 21:49:37   [#13]

Niestety odmówiono mi urlopu , czeka mnie sąd , żadne argumenty do nich nie trafiają

DYREK12-10-2018 09:10:02   [#14]

czyli do sądu pracy 

a wyrok do wymiany - dla innych :-)


post został zmieniony: 12-10-2018 09:10:18

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]