Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie
strony: [ 1 ]
mich0815-09-2018 09:38:16   [#01]

Jak rozwiązujecie poświadczenie  obecności  nauczyciela współorganizującego  kształcenie w szkole?

Czy Ci nauczyciele prowadzą u was dodatkową dokumentację?

rzewa15-09-2018 12:12:04   [#02]

tak jak pedagog, psycholog czy bibliotekarz ten n-l powinien prowadzić dziennik o jakim mowa w §18 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)

co wyczerpuje obowiązek nałożony na nauczycieli przez art 42 ust 7a KN

mich0815-09-2018 21:27:43   [#03]

Rzewo, bardzo dziękuję za odpowiedź. 

olaszyma19-09-2018 12:37:43   [#04]

To który wzór dziennika ?Taki jak do innych zajęć np. kółek ?

olaszyma19-09-2018 14:06:47   [#05]

A do wczesnego wspomagania? Ten sam?

Skimir19-09-2018 20:02:49   [#06]

No właśnie też nad tym się zastanawiałem.

W dzienniku elektroniczny V... nauczyciel prowadzący zajęcia może wskazać w okienku wpisywania tematu nauczyciela wspomagającego. Pytanie, czy taka opcja jest wystarczająca?

zinka19-09-2018 23:35:00   [#07]

też zastanawiam się, jak dokumentować pracę wspierającego, w dzienniku V jest nauczyciel wspomagający przypisany do klasy ze względu na ucznia z orzeczeniem, a współorganizujący jest dla ucznia, a nie klasy

zatem może lepiej jak będzie prowadził swój dziennik, tylko nie bardzo wiem, co ma w nim pisać, na pewno działania jakie podjął na lekcji w stosunku do ucznia, czy coś jeszcze?

a zaznaczenie w V na której lekcji był nie zaszkodzi

 

rzewa20-09-2018 08:19:30   [#08]

przecież rozporządzenie określa co ma w tym dzienniku się znaleźć - podałam wyżej pp:

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

nie chce wam się czytać?

zinka21-09-2018 20:48:33   [#09]

rzewa, czytamy, tylko czasami proste rzeczy, wydają się bardzo skomplikowane (chyba z nadmiaru czytania)

dziennik założony, z nauczycielem ustalone, co ma wpisywać  - dzięki za żaróweczkę;)

 

elkap21-09-2018 21:14:01   [#10]

Ewo, mam pytanie. Logopeda zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole X prowadzi dziennik zgodnie z § 18 przywołanego rozporządzenia. Tam dokumentuje wszystkie swoje zajęcia (także takie, przydzielone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej). U mojej koleżanki podczas kontroli doraźnej prowadzonej przez KO zakwestionowano to, że prowadzi tylko ten dziennik. Stwierdzono, że jeśli uczniowie mają zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, to logopeda powinien prowadzić dla nich także inny dziennik, gdyż zgodnie z § 11.3 wspomnianego rozporządzenia "Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, słuchacze lub wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem."

Czy Twoim zdaniem KO ma rację?

rzewa21-09-2018 22:07:14   [#11]

ma rację

Marla24-09-2018 11:11:39   [#12]

a czy praktykujecie w swoich szkołach, że psycholog zatrudniony np. na pół etatu pełni dyżury na przerwach, które mają być "wyrzucone" poza czas jego pracy czyli pracuje 11 godzin w tygodniu plus 40 minut dyżury ?

Czas dyżurów niepłatny w ramach tzw. 40 godz. tygodnia pracy


post został zmieniony: 24-09-2018 11:12:57
KaPi24-09-2018 12:17:02   [#13]

U nas dyżuruje jak każdy nauczyciel, poza tym przerwa to świetny czas do obserwacji...

Marla24-09-2018 15:02:39   [#14]

a ten czas dyżurowania wliczany ma do  pensum czy jest poza w ramach 40 godz. tygodnia pracy?

Skimir24-09-2018 15:15:43   [#15]

To już jest dzielenie zapałki na czworo...

U mnie ani psycholog, ani pedagog, ani logopeda nie pełnią dyżurów. Gdyż, w szczególności pracy pedagoga i psychologa bardzo często wlaśnie przerwa jest okazją do porozmawiania z uczniem podjęcia jakiejś interwencji, negocjacji itp.

Marla24-09-2018 15:21:54   [#16]

są tacy którzy dzielą na czworo nie tylko zapałkę... niestety

KaPi24-09-2018 16:32:21   [#17]

ma w ramach 40 godzin te dyżury, a jeżeli potrzebuje porozmawiać z uczniem, prosi o zastępstwo na dyżurze

Marla25-09-2018 09:18:00   [#18]

Dziękuję

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]