Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia rozwijające kreatywność
strony: [ 1 ]
barkuk04-09-2018 12:53:53   [#01]

Proszę o pomoc i informację. Czy zajęcia rozwijające kreatywność powinny posiadać program? Czy uczniowie są oceniani?

 

alis04-09-2018 13:13:19   [#02]

To ja dołożę swoje 5 groszy;) Czy te zajęcia wpisujemy do dziennika lekcyjnego?

Ala04-09-2018 13:17:22   [#03]

moim zdaniem:

każde zajęcia powinny mieć program

u mnie będą oceniane ale nie wliczane do średniej

muszą być ewidencjonowane jak każde inne zajęcia więc wpisujemy do dziennika, ja mam elektroniczny to trochę inaczej niż w papierowym :)

 

barkuk04-09-2018 13:25:37   [#04]

Czyli tak jak religia? Ocenione,ale ocena nie wpływa na średnia i promocję.Czy tak ?

 

 

Ala04-09-2018 13:48:43   [#05]

tak :)

alis04-09-2018 14:21:48   [#06]

Czy zajęcia rozwijające kreatywność nazywacie jakoś? Skoro wpis w dzienniku, to pod jakąś nazwą, bo chyba nie pod ogólną-zajęcia kreatywne;)

AnJa04-09-2018 14:24:53   [#07]

Nie rozumiem sensu realizowania takich zajęć jako wyodrębnionej pozycji w planie lekcji i w dokumentacji.

Jeszcze bardziej oceniania ich.

Jakiś plan wynikowy?

Po zaliczeniu kreatywności na pozostałych lekcjach już wystarczy wyklepać formułki?

No, ale stary jestem już...

JurekW04-09-2018 14:30:59   [#08]

Ocena religii #04 nie ma wpływu na średnią ???

Ala04-09-2018 14:43:55   [#09]

na średnią ma !!!

nie ma wpływu na promocję

dzięki za czujność :)

rzewa04-09-2018 14:48:43   [#10]

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651)

§§ 20. i 21. ust. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)

§§ 18. i 19. ust. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

zinka04-09-2018 15:02:43   [#11]

Czy na te zajęcia muszą uczęszczać wszyscy, skoro są dodatkowe?

Z tymi ocenami to chyba przesada;)

Skimir04-09-2018 15:02:51   [#12]

Oczywiście zakładam, że te zajęcia rozwijające kreatywność to te z puli "nowych" godzin dyrektorskich...

Więc tak:

- są nadobowiązkowe, więc rozumiem, że uczeń musi zadeklarować chęć chodzenia na te zajęcia?

- jeśli są oceniane to ocena wlicza się do średniej, pytanie, czy muszą być oceniane?

- jeśli się zadeklarował, to czy obecność na zajęciach liczy się do całościowej frekwencji?

#06 - co do nazwy. Pierwotnie zaplanowałem te zajęcia w arkuszu organizacyjnym pod jedną nazwą, jednak KO zażyczyło sobie konkretów.


post został zmieniony: 04-09-2018 15:04:38
alis04-09-2018 16:18:01   [#13]

Wydaje mi się, że te zajęcia należy potraktować jak doradztwo zawodowe- wpis do dziennika, ale bez ocen.

Co do frekwencji, to albo chodzą wszyscy na nie (byłabym za tym), a jeśli nie,  to bez wliczania ich do frekwencji.

Tylko co wtedy z wpisem takich zajęć do dziennika lekcyjnego?

Skimir04-09-2018 16:40:26   [#14]

Moje zdanie jest też takie, że ocen być nie musi.

Ponieważ, są nadobowiązkowe więc cieżko traktować je pod kątem frekwencji jak wszystkie inne lekcje. Mając dziennik elektroniczny uznałem, że ewidencje tych zajęć bedziemy prowadzić w dziennikach zajęć dodatkowych.

rzepek04-09-2018 16:54:56   [#15]

Wydaje mi się, ze kółka rozwijające kreatywność nie są zajęciami dodatkowymi i nie podlegają ocenianiu.Wyjasnienie MMEN:

"W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji pojęcia "dodatkowe zajęcia edukacyjne" związanymi z wliczaniem ocen z tych zajęć do średniej , Ministerstwo Edukacji wystosowało list do dyrektorów szkół. Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Ogólnego i Specjalnego MEN, Urszuli Przybylskiej-Zioło wynika, przez dodatkowe zajęcia edukacyjne należy rozumieć tylko zajęcia e, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 i ust.6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi są m.in.: nauczanie w klasach IV - VI szkoły podstawowej lub w klasach gimnazjum drugiego języka obcego oraz  nauczanie przedmiotu, dla którego nie ustalono podstawy programowej, lecz opracowany zgodnie z odrębnymi przepisami program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.  
Natomiast dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi nie są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zespoły muzyczne, chór szkolny, pozalekcyjne zajęcia sportowe itp."
Jak można oceniać kreatywność i wliczać ją do średniej??Może nie przesadzajmy...
Jot04-09-2018 22:11:31   [#16]

Szczerze mówiąc nawet mi do głowy nie przyszło, aby je wpisywać do dziennika lekcyjnego, ani tym bardziej oceniać...Mam zamiar do o dziennika zajęć pozalekcyjnych. I nie uważam, aby były obowiązkowe dla całej klasy. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]