Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
adamek1228-08-2018 20:18:57   [#01]

Dzień dobry,

może jakaś dobra (czyt. doświadczona) dusza może mi podpowiedzieć:

sytuacja nr 1

n-lka zatrudniona:

01.09.2015 - 24.06.2016 i potem od 01.09.2016 na czas nieokreslony

23.06.2016 uzyskała stopień awansu n-la kontraktowego

Pytanie: czy może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu?

sytuacja nr 2

n-lka zatrudniona:

01.09.2015 - 31.08.2016

01.09206 - 23.06.2017

04.09.2017 - 22.06.2018

od 01.09.2018 na czas nieokrślony

28.06.2016 uzyskała stopień awansu n-la kontraktowego

Pytanie: czy może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu?

Z góry dziękuję

Roman Langhammer28-08-2018 20:50:23   [#02]

Ad. 1) Na pewno tak. Jeśli od 1 września 2016 pracuje na nieokreślony, to w dniu 1 września 2018 będzie miała 2 lata pracy jako kontraktowy, więc w tym roku może rozpocząć staż.

 

Ad. 2)...a co to za śmieszne okresy zatrudnienia? 

Moim zdaniem nie.

Na szybko mi wychodzi, że nie ma dwóch lat przepracowanych jako kontraktowy. Wyszło mi: 1 rok, 9 miesięcy, 16 dni.

A z ciekawości, czemu nie była zatrudniona w czasie wakacji?

Jot28-08-2018 20:57:44   [#03]

To może jeszcze ja:-) Nauczyciela kontraktowego uzyskał w 2016r, ale jest zatrudniony na czas określony z przyczyn organizacyjnych- oczywiście też może rozpocząć staż na mianowanego teraz od 1 września?

adamek1228-08-2018 21:04:07   [#04]

Bardzo dziękuję :-)

Skimir28-08-2018 21:22:23   [#05]

Rozumiem, że dwuletni okres zatrudnienia po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego umożliwiający rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wynika z przepisu ustawy o finansowaniu...

Dla pewności.

Czy muszą to być pełne dwa lata zatrudnienia? Bez przerwy, czy można sumować miesiące zatrudnienia, w przypadku gdy były przerwy?

Jaki wymiar zateudnienia powinien być w ciągu tego okresu? Wystarczy 1/4 etatu?

W przypadku, gdy do dwóch lat liczonych na dzień 1.09.2018 braknie np. dwóch miesięcy, to staż można dozpocząć dopiero 1.09.2019?

 


post został zmieniony: 28-08-2018 21:24:02
rzewa28-08-2018 22:46:14   [#06]

1. muszą być pełne 2 lata (od 1.09.2018 - 3 lata); można sumować miesiące zatrudnienia gdy były przerwy

2. dowolny wymiar - KN nie precyzuje wymiaru zatem wystarczy zatrudnienie na 1/30

3. nie, można go rozpocząć dopiero 1.09.2020

beba129-08-2018 11:19:46   [#07]

art. 9d ust. 4 KN

"Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego."

Na ostatnim szkoleniu pan D. Dwojewski zwrócił nam uwagę, iż okres okres przepracowania nie zawsze równa się okresowi zatrudnienia.

rzewa29-08-2018 18:23:00   [#08]

nie równa się tylko w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego

dwalcz29-08-2018 20:35:11   [#09]

Nauczyciel przepracował w szkole 2 lata jako nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel nie został jeszcze oceniony.

Pytanie: Czy w/w nauczyciel od 1 września 2018 może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Czy musi mieć ocenę wyróżniającą, żeby po 2 latach pracy jako nauczyciel kontraktowy rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

KaPi29-08-2018 20:38:22   [#10]

Takie banalne pytanie...

stażysta rozpoczyna staż na kontraktowego "z marszu", czy musi składać wniosek?

przepraszam za to pytanie...

dyros29-08-2018 20:55:31   [#11]

Stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku w tym roku najpóźniej 17 września art. 9d ust. 1 KN

KaPi29-08-2018 21:18:45   [#12]

Dziękuję :)

Skimir29-08-2018 22:03:16   [#13]

A jeśli jest zatrudniony na zastępstwo, na maksymalnie rok?

elrym29-08-2018 23:59:01   [#14]

dwalcz, może rozpocząć staż; ocena wyróżniająca dotyczy kontraktowego, który nie ma 2 lat od czasu nadania stopnia

elrym30-08-2018 00:01:14   [#15]

Skimir, rozpoczyna staż..Może będzie kontynuować np.w kolejnej szkole, a może coś się zmieni u Ciebie?

rzewa30-08-2018 07:30:52   [#16]

dwalcz: może rozpocząć w tym roku staż z uwagi na art 130 u.f.z.o.

w następnych latach będzie mógł po 2 latach rozpocząć staż na mianowanego pod warunkiem uzyskania wyróżniającej oceny pracy, jeśli takiej oceny mieć nie będzie będzie musiał przepracować min 3 lata

elrym: bez przepracowanych 2 lat n-l kontraktowy nie może rozpocząć stażu na mianowanego od 2004 r.

Skimir: rozpoczyna staż z automatu ale... może złożyć oświadczenie, że nie chce realizować stażu i wtedy nie będzie tego robił - art 10 ust 11 KN.

Na chwilę obecną nie może stażysta "dokończyć" stażu w innej szkole... patrząc na to co się dzieje można mieć nadzieję, że się coś może zmieni w tym zakresie.

Może także okazać się, że w przyszłym roku będzie w Twojej szkole możliwe zatrudnienie go czy to na zastępstwo za innego n-la czy normalnie - zatem to n-l musi zdecydować czy ryzykuje i realizuje staż, który może nigdy nie będzie dokończony, czy rezygnuje i "traci" ten rok stażu jeśli zajdzie któraś z wcześniej wymienionych okoliczności

Dante30-08-2018 17:43:56   [#17]

Nauczyciel uzyskał w sierpniu 2016r. stopień nauczyciela mianowanego.

Kiedy może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego ?

Dante30-08-2018 19:38:35   [#18]

#17  ?????

 

rzewa30-08-2018 20:01:09   [#19]

1.09.2020

chyba że uzyska wyróżniającą ocenę pracy (wniosek musi być złożony po 1.09.2018) - wtedy może rozpocząć staż 1.09.2019

Dante30-08-2018 21:06:38   [#20]

Rzewo

Bardzo dziękuję.  

dwalcz30-08-2018 21:45:25   [#21]

Bardzo dziękuję

dyrektorka30-08-2018 21:50:06   [#22]

Może głupie pytanie: Nauczyciel ukończy staż na nauczyciela dyplomowanego w maju 2019r. Kończy oceną dorobku zawodowego po staremu czy oceną pracy po nowemu??? Ja już powoli nie ogarniam.

AnJa30-08-2018 21:51:57   [#23]

Ocena pracy

Skimir30-08-2018 22:04:52   [#24]

Rzewa, no to jak ma się to automatyczne rozpoczęcie stażu w kontekście zapisu, że nauczyciela zatrudnia się na dwa lata celem odbycia stażu?

Jestem skłonny zrobić jak napisałaś - nauczyciel zatrudniony na zastępstwo na rok od 1.09.2018, zaczyna staż (chyba, że sam zrezygnuje), jak się uda, bo może zastępstwo się przedłuży to skończy ten staż, jeśli nie - trudno. Tylko kwestia przydzielenia opiekuna stażu, który dostaje jakąś (śmieszną ale jednak) kasę. Szanse na dokończenie stażu mogą być małe więc zarzut wyrzuconych pieniędzy w błoto jak znalazł.

rzewa30-08-2018 22:50:23   [#25]

to czy n-l zatrudniony na zastępstwo rozpoczyna staż czy nie nie zależy od dyrektora - zatem zarzutu tego nie można dyrektorowi postawić - jeśli n-l ze stażu nie zrezygnuje, to dyrektor MUSI przydzielić opiekuna

dura lex... itd

graża31-08-2018 06:59:53   [#26]

Rewa,szukam przepisu który mówi,że staż musi być odbyty w jednej szkole przez nauczyciela stażystę?

Grzesiek31-08-2018 07:38:33   [#27]

Pomóżcie proszę: gdzie znajdę informację o tym, że trwające staże np. kończące się w 2019 kończą się oceną pracy o nie po staremu oceną dorobku.

rzewa31-08-2018 08:34:01   [#28]

graża: takiego przepisu nie ma, ale... staż co do zasady odbywa się w konkretnej szkole (dyrektor konkretnej szkoły taki staż otwiera oraz go potem ocenia)

KN przewiduje tylko dla n-la kontraktowego i mianowanego możliwość zaliczenia części stażu zrealizowanego w poprzedniej szkole (art 9f ust 2 KN) - dla stażysty takiej możliwości brak

zatem nie ma pp by stażyście zaliczyć okres stażu odbytego w innej szkole do stażu, który realizuje w następnej jednostce

rzewa31-08-2018 08:55:16   [#29]

Grzesiek: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60294&pst=138#pst138

wynika to z czytanych łącznie art art 127,128 i 129 u.f.z.o.


post został zmieniony: 31-08-2018 08:58:57
AMS31-08-2018 15:34:47   [#30]

Art. 125 przepisów przejściowych - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

ale

Art. 129. W przypadku n-la kontraktowego i n-la mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

AMS31-08-2018 15:41:50   [#31]

tymczasem mnie nurtuje zapis Art. 130 we fragmencie podkreślonym:

"Art. 130. W roku szkolnym 2018/2019 n-ciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień n-la mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia n-la kontraktowego."

co to znaczy uzyskania?

brać pod uwagę datę z Aktu nadania czy?

Roman Langhammer31-08-2018 20:17:25   [#32]

Moim zdaniem z aktu nadania.

 

A wracając do art. 129 (przywołany powyżej)... co to znaczy "który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia"... Czy dzień 1 września się też liczy? Mam taką sytuację. N-l do 31 sierpnia pracował w szkole X, a od 1 września (czyli od jutra) pracuje u mnie. Czy mogę mu zaliczyć okres stażu na podstawie oceny dorobku zawodowego ze szkoły X?

AnJa31-08-2018 20:29:51   [#33]

co do zasady- do dna czyli włącznie

AMS31-08-2018 21:16:26   [#34]

Roman, dziękuję. nasunęła mi się wątpliwość z tym aktem nadania: dlaczego więc otrzymuje pensję zgodnie ze stopniem awansu dopiero we wrześniu (coś o tym było, ale gdzie?) - postępowania zwykle są w czerwcu, lipcu itd.

odnośnie "do dnia 1 września... zgadzam się z myślą AnJa.

rzewa31-08-2018 22:26:29   [#35]

art 39 ust 1 zdanie pierwsze i ust 1a KN

AMS31-08-2018 22:37:12   [#36]

No i wszystko jasne :) po stokroć dziękuję (mam powody)

link12301-09-2018 10:36:11   [#37]

a ja chciałem się upewnić: nauczycielka uzyskała nauczyciela kontraktowego 31.07.2017. Czy mam policzyć 2 lata przerwy - 1.09.2019 może zacząć staż na mianowanego, czy 3 lata - 1.09.2020? z góry dziękuję za pomoc.

rzewa01-09-2018 10:38:02   [#38]

3 lata (1.09.2020)

będzie mogła rozpocząć staż na mianowanego 1.09.2019, o ile w roku szk 2018/2019 uzyska wyróżniającą ocenę pracy


post został zmieniony: 01-09-2018 10:39:54
link12301-09-2018 10:45:56   [#39]

bardzo dziękuję rzewo.

joljol02-09-2018 10:33:13   [#40]

nauczyciel uzyskał awans na kontraktowego 9 lipca 2014

po tym okresie pracował normalnie 1 rok - 2014/15

następnie 205/16 - urlop macierzyński

następnie 2016/2017, 2017/2018 - urlop wychowawczy

 

czy może rozpocząć staż na mianowanego jeszcze po staremu?

 

rzewa02-09-2018 11:17:23   [#41]

może, o ile złoży wniosek do 18.09.2018 - art 130 u.f.z.o.

ale staż będzie już realizowany wg zasad "nowych" obowiązujących o 1.09.2018

beba102-09-2018 16:19:17   [#42]

nauczyciel mianowany uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w czerwcu 2018 wniosek o postępowanie złoży do 31 października

czy dokumentację składa według nowych czy dotychczasowych zasad?

rzewa02-09-2018 16:22:27   [#43]

nowych

jakby złożył przed 1.09.2018 byłoby po staremu

bosia02-09-2018 16:26:37   [#44]
chyba starych
art. 127 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
Przepisy dotychczasowe stosuje się do:
oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

post został zmieniony: 02-09-2018 16:27:55
beba102-09-2018 16:26:49   [#45]

dzięki

rzewa02-09-2018 16:36:20   [#46]

dobrze, że czuwasz

pipimpoloło mi się :-(

KaPi02-09-2018 20:00:04   [#47]

Nauczyciel został kontraktowym w czerwcu 2017 r., czyli następny staż, na mianowanego może rozpocząć 1 września 2019 r.?

ReniaB02-09-2018 20:12:14   [#48]

wg nowego w KN okres przerwy to teraz trzy a nie dwa lata

KaPi02-09-2018 20:15:05   [#49]

A nie łapie się jeszcze na stare zasady?

Już nie ogarniam...

AMS02-09-2018 22:52:00   [#50]

nie łapie się - art 130 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]