Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Zbig6017-09-2018 18:38:00   [#101]

No nie bardzo  pozostawanie w zatrudnieniu = legitymowanie okresem pracy. Ustawodawca wydłużając okres pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego, wyraźnie sugeruje, ze chodzi mu o nabycie doświadczenia przez nauczyciela w tym okresie. Być  może w innych przypadkach (nabycia praw socjalnych, udpz...) to i owszem. W tym przypadku ja rozumuję  to dość jednoznacznie. Legitymacja dwóch lat (a od 2019 trzech lat) pracy, w której nauczyciel kontraktowy nabierze niezbędnego doświadczenia, wypracuje metody w swojej, aby być gotowym rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. To było min. przyczyną, wydłużenia kolejnych okresów pomiędzy awansami. 

malmar1517-09-2018 19:19:26   [#102]

tak też myślałam ;)

to do Ewy ;)

 


post został zmieniony: 17-09-2018 19:20:03
rzewa17-09-2018 21:31:15   [#103]

Zbig60 - przepisów nie wolno interpretować rozszerzająco - napisano tylko, że n-l ma przepracować X lat na stanowisku nauczyciela nic nie pisząc o nieobecności w pracy z powodu choroby czy urlopu (jakiegokolwiek) zatem ani L4 ani urlop nie stanowi przeszkody by ten okres jak najbardziej się liczył - gdyby miał się nie liczyć, to ustawodawca by o tym wyraźnie napisał tak jak ma to miejsce w art 9d KN dotyczącym okresu realizacji stażu

jedynie okres urlopu bezpłatnego nie podlega wliczeniu do okresu przepracowanego, bo tak wyraźnie twierdzi art 174 §2 k.p. a ma on tu zastosowania na mocy art 91c ust 1 KN

mimka18-09-2018 15:22:56   [#104]

Proszę o pomoc!!!!

Nauczycielka 6.07. 2016 uzyskała stopień n-la kontraktowego. Od 30.11 - 31. 12. 2016 i od 1.01 - 29.04. 2017  przebywała na L4 w związku z ciążą, 30.04. 2017 - poród i od 30.04-16.09.2017 urlop macierzyński, od 17.09.2017 - 28.04. 2018 urlop rodzicielski, a od 29.04-23.06.2018 urlop uzupełniający. Czy w związku z tym może rozpocząć staż na n-la mianowanego?

rzewa18-09-2018 16:52:50   [#105]

oczywiście że może -> zostało to już  parę razy napisane w tym wątku

Dorka18-09-2018 20:16:58   [#106]

Poradźcie proszę, co zrobić z takim oto fantem: nowy katecheta złożył w ostatnim możliwym dniu, tj. 17 września, wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego ( kontraktowego uzyskał w czerwcu 2016), ale dołączył projekt planu wg wymagań stażowych do starego, nieaktualnego rozporządzenia awansowego, zawierając głównie działania jako księdza, np. przygotowania ministrantów do mszy, uczniów do bierzmowania a  z doskonalenia rekolekcje zamknięte dla księży lub studia doktoranckie teologiczne.

Nie ma więc czego poprawiać, bo całość jest nieprawidłowa. Uważam, że nie zostały spełnione wymogi formalne i staż się nie rozpoczął.  A może się mylę? 

 

AnJa18-09-2018 20:25:17   [#107]

Staż się rozpoczął a plan do poprawy. O ile pamiętam nie ma na poprawę terminu.

Dorka18-09-2018 20:38:59   [#108]

Dziękuję za odpowiedź, choć miałam nadzieję, że będzie miał szansę dojrzeć jeszcze rok, bo póki co katastrofa na każdym polu. Nikt nie chce zostać opiekunem stażu, bo wygląda na orkę na ugorze.Termin poprawy jest- nie krótszy niż trzy dni robocze, więc trudno, wskażę na piśmie, że poprawić wszystko! ( oczywiście bardziej konkretnie). To jeszcze jedno pytanie, bo zdania są podzielone: skoro złożył wniosek 17 września to staż od 1 czy 17 i w konsekwencji do 16 czerwca 2021?

rzewa18-09-2018 21:56:27   [#109]

do 16.06

Dorka18-09-2018 22:16:09   [#110]

Dziękuję za wsparcie.

Robcio19-09-2018 16:17:42   [#111]

1.Mam kilku nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na mianowanych/dyplomowanych w innych szkołach. Mają pozytywne oceny cząstkowe dorobku zawodowego z tamtych szkół-u mnie mogą kont. staż? Tak dla pewności pytam.

2. Jakie daty wpisujecie na aktach nadania st.awansu zaw. kontraktowego-czy datę komisji czy inna. Otrzymałem kilka aktów z innych gmin i w większości są to daty inne niż posiedzenia komisji. U nas w urzędzie na mianowanych wpisują datę posiedzenia komisji taką jak data wydania aktu.

link12319-09-2018 20:33:10   [#112]

mam taką dziwną sytuację - nauczyciel został zatrudniony - umowa od 1 września w wymiarze 8 godz. 7 września jego pensu uległo zwiększeniu do 9 godzin. Czy taki nauczyciel może rozpocząć staż? Zgodnie z zapisem KN wymiar conajmniej 9 godzin powinien być od 1 września. Proszę o pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skimir19-09-2018 23:14:51   [#113]

Rzewa, ja cały czas drążę temat zakończenia stażu.

Art 9d KN wyraźnie mówi -  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

W mojej opinii każdy staż rozpoczyna sie 1 września i trwa do 31 maja. Chyba, że zostanie wydłużony o okresy nieobecności w pracy. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z automatu 1 września, inne staże rownież zaczynają się 1 września pod warunkoem, że do 14 dni nauczyciel zdąży złożyć wniosek.

rzewa20-09-2018 08:15:06   [#114]

staż rozpoczynany na wniosek nie może się bez wniosku rozpocząć -> czyli rozpoczyna się on z dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej jak 1.09 -> jeśli n-l złoży wniosek w czerwcu lub lipcu lub sierpniu albo 1.09, to staż rozpocznie się  1.09 ale jeśli wniosek wpłynie później to staż rozpocznie się później -> gdyby było inaczej, to co z opiekunem n-la kontraktowego?

trzeba by tego opiekuna powołać 1.09, a potem, gdy n-l nie zdecyduje się na złożenie wniosku odwoływać?

w przypadku n-la stażysty zatrudnionego np. 10.09 nie można w żadnym razie twierdzić, że rozpoczął staż 1.09, bo wtedy przecież jeszcze nie pracował!

zresztą to samo dotyczy również n-la kontraktowego czy mianowanego zatrudnionego np 10.09

Skimir20-09-2018 15:00:53   [#115]

Zatem nauczyciel stażysta od którego nie wymaga się złożenia wniosku nie rozpoczyna stażu jeżeli zostanie zatrudniony np. 5 września - bo nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego...

bosia20-09-2018 15:28:28   [#116]

rozpoczyna staż

mimka20-09-2018 18:46:32   [#117]

Czy dobrze rozumiem: odwołując się do #114 - nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o rozpoczęcie stażu 7. 09. 2018 r. rozpoczyna staż od 7 września i kończy go 6.06. 2019 r.? Powołuję opiekuna stażu 8.09.2018 r. też do 6.06.2019? 

Mentorek20-09-2018 21:14:35   [#118]

Czy nauczyciel przeniesiony ze szkoły A do szkoły B- z etatu na etat, z rozpoczętym stażem na st.dyplomow. przedkłada dyrektorowi nowej szkoły sprawozdanie za częściowo odbyty staż i ocenę cząstkową od poprzedniego dyrektora i kontynuuje go i kończy w nowej szkole? Ocena w czerwcu na nowych zasadach czy jeszcze na starych za staż?

Co z nauczycielem przyjętym np. w 3 szkołach po 5 godzin w każdej umowę o prace na 5/18, nigdzie nie ma 1/2 etatu , pierwszy rok pracy wszędzie np. po 5 biologii? co z jego stażem?

mimka20-09-2018 21:40:57   [#119]

 do #117 sorry - mój błąd: miało być kończy staż 6.06.2021

AnJa20-09-2018 21:46:13   [#120]

ad #118

1. przeniesienie- wyżej pisała rzewa: 

nie on kontynuuje staż, gdyż jego stosunek trwa nadal -> to nie jest zmiana zatrudnienia o jakiej mowa w art 9f ust 2 KN może, jeśli chce, zmodyfikować swój PRZ

2. wg MEN w każdej jest oceniany niezależnie. Biolog jak biolog- ale taki doradca zawodowy, jeśli jest jednoprzedmiotowcem to się w ocenach raczej pogubi:-)

 

Mentorek20-09-2018 22:15:32   [#121]

ad #120 

do AnJa

ok czyli w 1. żadnych wniosków o kontynuacje stażu itp. ewent. modyfikacja planu do specyfiki nowej  szkoły

w 2. miałem na myśli staż,  nie ocenę , młody nauczyciel podjął pracę w 3 szkołach po 5 godzin w każdej na odrebna umowę, co z jego stażem na st. kontrakt. który w normalnych warunkach startuje z automatu?

 

rzewa20-09-2018 23:33:32   [#122]

trochę późno ale jeśli to stażysta to może da się rzecz jeszcze uratować -> nie minął jeszcze termin złożenia PRZ (trzeba złożyć go do poniedziałku 24.09)

trzeba ciupasem lecieć do KO i złożyć wniosek o wskazanie dyrektora prowadzącego staż tego n-la: n-l musi jutro wziąć zaświadczenia z dwóch z tych szkół o zatrudnieniu w wymiarze 5 godzin na 2 lata i najlepiej, w celu przyśpieszenia sprawy, od jednego z tych z dyrektorów oświadczenie, że jest gotowy do prowadzenia tego stażu i zanieść to razem z wnioskiem o jakim mowa w art 22 ust 4 KN do kuratorium

natomiast w poniedziałek przynieść temu wskazanemu dyrektorowi PRZ (tylko aby był tak "na sztukę" - po wyznaczeniu opiekuna wraz z nim ten plan poprawi, czt. napisze od początku)

link12321-09-2018 14:39:55   [#123]

chciałem się upewni - nauczyciel odbywa staż na dyplomowanego - data zakończenia 31 maja2019. Postępowanie wg starego rozporządzenia prawda?

rzewa21-09-2018 14:42:26   [#124]

nie

staż wg starego ale ocena "po nowemu" i tym bardziej "po nowemu" postępowanie kwalifikacyjne

link12321-09-2018 15:28:03   [#125]

bardzo dziękuję - chodziło mi o zadania ujęte w PRZ - to wg starego, wszystko inne wg nowego prawda?

dyros24-09-2018 20:42:25   [#126]

Witam,

czy nauczyciel mianowany mający ocenę pracy  wyróżniającą dokonaną przed 31.08.2018 r. np. w maju 2018 r. może rozpocząć staż na stopień dyplomowanego po 2 latach karencji, czy ocena wyróżniająca musi być tylko po nowemu?

rzewa25-09-2018 07:50:35   [#127]

wg mnie może - u.f.z.o. nie zawiera zapisu, że nie może

ale nie wiem jak rzecz będzie interpretowało KO, zatem lepiej zapytać

beba125-09-2018 20:32:52   [#128]

nauczyciel zmienił miejsce pracy, złożył wniosek o kontynuację stażu, do tego ocenę dorobku za poprzedni rok  i PRZ , ale opracowany na podstawie rozporządzenia z 2013.

czy tak jest OK? czy PRZ musi zmienić wg nowego rozporządzenia?

rzewa25-09-2018 20:37:36   [#129]

to jest nowy staż i nowy PRZ wg nowych przepisów

natomiast ten staż może zostać skrócony o okres juz odbytego stażu w tej poprzedniej szkole - art 9f ust 2 KN

beba125-09-2018 20:58:51   [#130]

jak powinno wyglądać pismo skierowane do nauczyciela w tej sprawie

rzewa25-09-2018 21:06:35   [#131]

należy poprosić nauczyciela o poprawienie PRZ do .... zgodnie z nowymi przepisami - wskazać wprost rozporządzenie i tyle

beba125-09-2018 21:09:49   [#132]

dziękuję

marysia d30-09-2018 18:40:33   [#133]

Nauczycielka otrzymała pracę w nowej szkole. Staż realizuje od 01.09.2016r. do 31.05.2019r. 

31.08.2018r. kończy pracę w jednej szkole a 01.09.2018r. zaczyna pracę w drugiej szkole.

Czy dyrektor pierwszej szkoły wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu odbyty w tej szkole, czyli od 01.09.2016r. do 31.08.2018r., jeśli tak to jaka jest podstawa prawna. 

W drugiej szkole składa PRZ i ocenę dorobku z pierwszej szkoły i wniosek o kontynuację stażu? czy tak jak napisałaś w #129 rzewo to nowy staż nowy PRZ i skrócenie na podstawie art 9f ust 2 KN. 

Wiem, że to podstawowe pytania, ale ... bardzo proszę o odpowiedź, bo po przeczytaniu wątku i tak jakoś się pogubiłam w tym wszystkim.  

 

rzewa30-09-2018 22:58:21   [#134]

to nowy staż nowy PRZ i skrócenie na podstawie art 9f ust 2 KN

i taka jest właśnie podstawa prawna wystawienia oceny dorobku za okres 1.09.2016 - 31.08.2018 tylko, że aby tę ocenę otrzymać n-l musi złożyć do dyrektora sprawozdanie z realizacji stażu w tym okresie -> to sprawozdanie jest wnioskiem o ocenę

Dante01-10-2018 07:14:19   [#135]

Nauczycielka kończy staż (ciągle w tej samej szkole)  20 października 2018r. Czy otrzymuje ocenę pracy  za odbyty staż, czy ocenę dorobku zawodowego?

rzewa01-10-2018 07:27:37   [#136]

jeśli to n-l stażysta, to otrzymuje ocenę dorobku zawodowego - art 128 u.f.z.o.

jeśli to n-l mający już jakiś stopień awansu - otrzymuje ocenę pracy

marysia d01-10-2018 16:01:06   [#137]

rzewo baaardzo dziękuję, mam jednak jeszcze jedno pytanie. W art. 9f ust.2 jest napisane o ocenie co najmniej dobrej, 31.08.2018r. powinna być wystawiona ocena dorobku zawodowego za okres stażu czy ocena pracy ?

art.9f ust. 2.  Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy.

 

 

marysia d02-10-2018 08:54:36   [#138]

Wynika z tego artykułu, że powinna to być ocena dorobku zawodowego.

 ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

 

Art. 129. [Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego]

W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
rzewa02-10-2018 10:30:54   [#139]

oczywiście, że ocena dorobku -> przed 1.09.2018 nie można było w takiej sytuacji wystawić innej

beba102-10-2018 18:06:12   [#140]

Rzewo, jeszcze do #128 i#129

Nauczycielka skontaktowała się z prawnikiem w  związkach. On uważa że  jest to kontynuacja stażu i  nie potrzebny jest nowy PRZ tylko ewentualnie aneks do starego. Powołuje się na zapis że staż rozpoczęty przed 1.09.2018 jest kontynuowany po staremu i ewentualnie aneks można zrobić i to wg starego rozporządzenia a jak dyrektor (ja) rządam nowego PRZ to mam podać  podstawę prawną. 

rzewa02-10-2018 18:26:24   [#141]

to niech sobie przeczyta art 9f ust 2 KN - zarówno w wersji obowiązującej do 31.08.2018 jak i w tej obecnej

a podstawą prawną Twojego żądania jest §3 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) w związku ze złożeniem wniosku o jakim jest mowa w art 9d ust 1 KN

pyciaa02-10-2018 19:42:42   [#142]

rzewo i inni... :)

czy nauczycielka, która 15 XII 2011r. otrzymała mianowanie i pracowała do 29  XI  2015r , a od 30.11.2015r. -  L4, macierzyński, wychowawczy do 31.08.2018r. Czy nauczycielka mogła rozpocząć 1.09.2018r. staż na nauczyciela dyplomowanego ???

marysia d02-10-2018 21:31:18   [#143]

rzewo #139 dziękuję bardzo 

alis02-10-2018 22:00:48   [#144]

W bieżącym roku szkolnym nauczyciel stażysta powinien złożyć plan rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły w terminie do 20 czy 24 września?

 

I drugie pytanie, jeśli nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu 13 września 2018, to staż ten kończy mu się 12 czerwca 2021r.?

rzewa03-10-2018 06:48:01   [#145]

pyciaa: oczywiście, że mogła -> przepracowała (pozostawała w zatrudnieniu) w charakterze n-la mianowanego ponad 6 lat, a wymagane jest obecnie 4 lata

alis:

1. do 24 września

2. tak, staż kończy mu się 12 czerwca 2021

pyciaa03-10-2018 10:24:06   [#146]

Ewcia bardzo dziękuję, tak też myślałam :)

alis03-10-2018 11:12:48   [#147]

Dziękuję rzewo :)

alis04-10-2018 21:57:34   [#148]

Jaka powinna być podstawa prawna oceny dorobku zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego  od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.  Z dniem 31.08.2018r. zakończył pracę w mojej szkole i 01.09.2018r. rozpoczął pracę w innej szkole.

 

 

rzewa04-10-2018 22:51:19   [#149]

art. 9c ust 6 KN w związku z art. 127 u.f.z.o.

Ewi05-10-2018 14:02:04   [#150]

Mam od 1 września br nauczyciela, który na świadectwie pracy ma  termin zakończenia pracy 31.08.2018 r., a częściową ocenę dorobku zawodowego za okres do 12.01.2017 r. (pozostały termin to nieobecności związane z urodzeniem dziecka). Złożył dokumenty na kontynuację stażu. Okres przerwy to ponad 1,5 roku kalendarzowo. Czy okres wakacji się pomija, czy wszystko razem się liczy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]