Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkoły niepubliczne - zatrudnienie tylko na umowę o pracę
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar20-08-2018 12:58:24   [#01]

Dyrektorzy informują nas o poniższym:

----

http://edukacja.warszawa.pl/oswiata-niepubliczna/dotacje/komunikaty/20086-zatrudnianie-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r-oraz

Z wyjaśnienia MEN:

od dnia 1 września 2018 r. z przepisów będzie wprost wynikał zakaz zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, na innej podstawie niż umowa o pracę. Powyższy przepis będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli ww. przedszkoli, szkół i placówek, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia. Będzie on zatem miał zastosowanie do zatrudnienia również nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców, w tym także nauczycieli, którzy dotychczas prowadzili zajęcia w ramach własnej działalności.

 

Czy dyrektorzy i OP szkół niepublicznych mogą się wypowiedzieć o skutkach ww.?

AnJa20-08-2018 13:14:46   [#02]

Nie jestem OP dla niepublicznych- ale się wypowiem: status nauczycieli szkół niepublicznych zbliży się wreszcie do statusu nauczycieli szkoł samorządowych. Wprawdzie skala profitów/patologii (niepotrzebne skreślić zaleznie od posiadanej opinii w tej materii) gwarantowana przez KP jest mniejsza niż przez KN- ale jednak miedzy zatrudnieniem z KP a umowami cywilno-prawnymi różnica w zakresie uprawnień pracownika/zleceniobiorcy jest ogromna. A wiec i uprawnień i zakresu swobody pracodawcy/zleceniodawcy.

Jeśli dyrektorzy szkól niepublicznych mieli świadomość zmiany od 1 września reguł gry to są już po ustaleniach z nauczycielami.
Chętnie bym się oczywiście dowiedział, jakie sposoby na obejście przepisów (i w odniesieniu do której części pracowników pedagogicznych) znaleźli.

 


post został zmieniony: 20-08-2018 13:15:48
DYREK20-08-2018 20:02:56   [#03]

 wątek: Zatrudnienie nauczycieli w szkole niepublicznej od 1.09.2018r.

Marek Pleśniar20-08-2018 21:03:41   [#04]

o :-)

Czyli żadne zaskoczenie?

mika22-08-2018 17:25:18   [#05]

Widzę np. taki problem uderzający bezpośrednio w dziecko. Dziecko z orzeczeniem ma wskazane zajęcia z psychologiem. Dotychczas psycholog wystawiał fakturę, którą opłacała szkoła. Powiedzmy, że mam gotowość zatrudnienia tego psychologa a On prowadząc własną działalność nie chce być moim pracownikiem. Dziecko traci psychologa w trakcie terapii?

edithael22-08-2018 18:43:00   [#06]

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie chcą umów o pracę a ten zapis ogranicza ich możliwości świadczenia usług. Czy to aby nie narusza praw obywatela?

A jakie będą konsekwencje jeśli nie zastosuję się do tego bzdurnego zapisu i nadal będę mieć ze specjalistą umowę o współpracy i faktury za usługi? Rozważam świadome łamanie prawa... ;)

AnJa22-08-2018 22:14:24   [#07]

Musisz brac pod uwagę 3 możliwe sankcje:
1. kontrolę PIP i mandat,
2.kontrolę KO i odebranie uprawnień szkoły publicznej,
3. nie możesz wydać na to kasy dotacyjnej.

mika23-08-2018 10:33:51   [#08]

Andrzeju:

Zgadzam się z punktami 1 i 2, jeśli zajęcia wynikające z orzeczenia nie będę prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę. Natomiast nie widzę powodu dlaczego szkoła niepubliczna nie może zapłacić faktury obejmującej współpracę z gabinetem/poradnią psychologiczną z dotacji.

AnJa23-08-2018 11:03:30   [#09]

Takie coś mi wyszło z łącznego czytania ustawy o finansowaniu zadań oraz interpretacji MEN nt. rozliczania dotacji w części na dzieci ze SPE.

Ale to się będzie dopiero ucierało.

bosia23-08-2018 13:58:40   [#10]

szkoła niepubliczna z uprawnieniami publicznej ma obowiązek zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, ale do obowiązkowych zajęć eduakcyjnych

jeśli mamy specjalistę, np. rehabilitant, który nie ma uprawnień pedagogicznych, ale ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć, to w szkole niepublicznej można go zatrudnić i może to być tzw. samozatrudnienie

nie jest to nauczyciel i nie podlega pod 10a KN

podobnie z zajęciami dodatkowymi, ale tylko w szkole, bo w przedszkolu już nie

kwestia tylko, czy rewalidację zaliczymy do zajęć obowiązkowych-zawsze tak myślałam

AnJa23-08-2018 14:32:43   [#11]

mika akurat posłużyła się przykładem psychologa - i ten raczej nauczycielem jest?

bosia23-08-2018 14:51:43   [#12]

jeśli nie ma przygotowania pedagogicznego (studia tego z reguły nie dają), to nie jest nauczycielem

mika23-08-2018 15:19:36   [#13]

Myślę, że do rozstrzygnięcia są dwie kwestie:

1. Zatrudnienie nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia w tym zapisane w orzeczeniu. To dla mnie w świetle nowych przepisów jest oczywiste - umowa o pracę.

2. Możliwość opłacania z dotacji różnych zajęć dla dzieci z orzeczeniem. Uważam, że nadal można.

ator23-08-2018 15:22:57   [#14]

bosia czy pisząc w #10 masz na myśli art. 15 ust. 2 Prawo oświatowe?

bosia23-08-2018 15:41:25   [#15]

nie,

mam na myśli art. 14 ust. 3 pkt 6 u.p.o.

AnJa23-08-2018 15:54:12   [#16]

W orzeczeniu - czyli w IPET powstałym na jego bazie?

maeljas23-08-2018 19:51:39   [#17]

Bosia miałam kontrolę - nasze KO uważa, że specjaliści powinni mieć kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem o kwalifikacjach - nie ma więc możliwości, by zajęcia prowadził ktoś bez przygotowania pedagogicznego

I nie sądzę by można było z dotacji opłacać ludzi na tzw.samozatrudnieniu - tym bardziej , że od stycznia 2019 wchodzi  w szkołach niepublicznych rozliczanie z dotacji na niepełnosprawnych

bosia23-08-2018 20:49:50   [#18]

przedszkole czy szkoła? bo jest różnica

a KO niech poda pp

maeljas23-08-2018 21:01:29   [#19]

Szkoła - pp - ostatnie rozporządzenie o kwalifikacjach n-li

bosia23-08-2018 21:23:52   [#20]

art. 14 ust. 3 pkt 6 u.p.o.

3. Szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

2)  realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

6)  zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

teraz rozporządzenie:

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)      nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

 

w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN wymieniono szkoły niepubliczne

stąd KO uważa, że dotyczy to także specjalistów, którzy nie prowadzą zajęć obowiazkowych

u.p.o. natomiast wskazuje na kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe

uważam, że KO się myli, jeśli chodzi o szkoły, natomiast w przedszkolu wszyscy, także specjaliści muszą mieć przygotowanie pedagogiczne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]